Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2015-2


Beste ,
(Update uw lidgegevens)
 

Ontmoet je vakcollega's bij een van de regiobijeenkomsten!

Binnenkort organiseert de VLS twee kleinschalige regiobijeenkomsten voor muziekdocenten die werkzaam zijn in het V.O. Tijdens deze middagen, in het muzieklokaal van een V.O.-school, worden ideeën uitgewisseld en neem je een kijkje in de keuken van een collega. 
Aanstaande donderdag: Heerhugowaard, over de praktijk in de bovenbouw VMBO;
23 april: Hoofddorp, over praktijkbeoordeling en compositie.
 

Examenbesprekingen muziek

Zoals elk jaar organiseren we ook dit jaar weer de examenbesprekingen voor muziek vwo, havo en vmbo-tl/gl. De aanwezigen gebruiken de bijeenkomst als toetsmoment voor zichzelf: Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd? Hoe hebben collega’s dat gedaan? Hoe moeten we het correctievoorschrift van het Cito interpreteren? Aanmelden is noodzakelijk en kan via de website. Lees meer...
 

Verslag examenbesprekingen muziek

Het verslag dat elk jaar van de examenbesprekingen gemaakt wordt, wordt vanaf dit jaar alleen verstuurd aan diegenen die ook aanwezig zijn ter vergadering. In de afgelopen jaren is gebleken dat veel docenten die niet aanwezig waren rechten ontleenden aan het verslag, dit terwijl zij de achterliggende discussie niet hadden meegemaakt en daardoor het verslag verkeerd interpreteerden.


Waar zijn de kunstvakken mee bezig?

Joost Overmars schreef een artikel in de laatste kunstzone over wat er moet gebeuren nu de kunstvakken 'oude' en 'nieuwe' stijl in de bovenbouw havo/vwo blijven bestaan. Lees meer...
 

Top2000 in de klas

Leuk voor in de les? Achter elk popliedje zit een verhaal, van Golden Earring tot Michael Jackson. Top2000 in de klas vertelt deze verhalen op een toegankelijke manier, ingeleid door muziekkenner Leo Blokhuis. Lees meer...

Symposium cultuureducatie en 21st century skills in het basisonderwijs
Op 9 april organiseert Windesheim in Zwolle een symposium over de rol van cultuureducatie in het basisonderwijs bij het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Lees meer...
 

Aanvraagronde Lerarenbeurs 2015 van start

Van 1 april tot 1 juli kunnen leraren in het primair en voortgezet onderwijs, MBO en HBO een Lerarenbeurs aanvragen voor een master- of bachelorstudie. De beurs bestaat uit twee subsidies. Lees meer...
 

Aanvulling AOW door ABP na protest toch doorbetaald

Inmiddels heeft het ABP-bestuur besloten om de aanvulling voor de leeftijdsgroep geboren voor 1950 toch door te blijven betalen na 1 januari 2015. Het gaat om bedragen van enkele euro’s tot ruim 500 euro, met een gemiddeld bedrag van ruim 200 euro. Lees meer...
Studiedag nieuwsgierigheid

VLS studiedag 'de kracht van nieuwsgierigheid'

Het thema die dag is ‘De kracht van nieuwsgierigheid’. Nieuwsgierigheid en een onderzoekende houding als dé motor voor leren: hoe kijk jij daar tegenaan? Wat denk jij dat nieuwsgierigheid kan bijdragen? Wat doe je ermee in je lessen? Stimuleer je nieuwsgierigheid voldoende? En hoe gebruik je je eigen nieuwsgierigheid voor je persoonlijke ontwikkeling? Wat levert dat op? Lees meer...

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp