Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.

Nieuwsbrief 2014-4


Beste ,
(Update uw lidgegevens)

Jubileumviering 5 april
Heeft u zich al aangemeld voor de feestelijke bijeenkomst op 5 april? (Van 14:30 tot 20:00 in Utrecht.) Het bestuur ziet er naar uit veel leden te ontmoeten, niet alleen om samen te vieren dat de VLS 65 jaar jong is, terug te kijken en vooruit te blikken, maar ook om leden de kans te geven onder het genot van borrel, soep en broodjes met  elkaar in gesprek te laten gaan over het vak en het werk bij hen op school. Voor bijzondere muzikale bijdrage(n) wordt uiteraard ook gezorgd. Aanmelden...

Ministerie OCW installeert vernieuwingscommissie CKV
Op donderdag 6 maart is de vernieuwingscommissie CKV geïnstalleerd. De commissie onder leiding van Antoine Gerrits heeft de opdracht een nieuw examenprogramma te ontwikkelen voor het vak CKV in de bovenbouw van havo en vwo. Wilt u vanuit de VLS hierover meedenken? Meldt u dan aan voor het expertteam CKV. Lees meer...

Interessant online lesmateriaal
Een van onze leden stuurde ons onlangs een zelfgemaakte website vol met lesmateriaal op. Wellicht kunt u het materiaal van de website gebruiken in uw lessen. De site is in Flash gemaakt. Mocht u belangstelling hebben in het (leren) programmeren van Flash dan kan de broncode van de site belangeloos beschikbaar worden gesteld. Bekijk de website...

Verkiezingen nieuw verantwoordingsorgaan ABP
De VLS is aangesloten bij de centrale CMHF, die al jarenlang aantoonbaar op komt voor de (pensioen-) belangen van onze leden (bij ABP). Als bestuur willen we ontzettend graag - en bij voorkeur met nog meer menskracht - dat de CMHF dat werk voortzet in het nieuwe ABP-Verantwoordingsorgaan. Maar dat kan alleen met steun van alle leden van de bij de CMHF-aangesloten verenigingen. Lees meer...

Kunstzone zoekt een co-hoofdredacteur
Sinds augustus 2012 werkt Kunstzone met een tweekoppige hoofdredactie. De hoofdredacteuren zijn samen verantwoordelijk voor de productie en de inhoud van het complete platform van Kunstzone. Met ingang van 1 juli 2014 ontstaat er een vacature voor een co-hoofdredacteur. De reactietermijn is verlengd tot 23 maart. Lees meer...

Betere start voor beginnende leraar
Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) trekken ruim €80 miljoen uit om beginnende leraren beter voor te bereiden op hun werk voor de klas. Het geld gaat naar circa zestig initiatieven die het onderwijs op de pabo’s en lerarenopleidingen beter laten aansluiten op de praktijk op scholen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo. Lees meer...

IPON innovatie platform onderwijs Nederland
Op woensdag 19 en donderdag 20 maart vindt de IPON2014 plaats in de Jaarbeurs Utrecht. Met vele nieuwe en innovatieve initiatieven op het gebied van onderwijs & ICT. Gratis toegang! Lees meer...

Doe mee met Onderwijs Pioniers primair onderwijs 2014-2015!
Als leraar heeft u veel ideeën over wat er beter kan op school. Het programma Onderwijs Pioniers helpt ruimte creëren voor ambitieuze leraren met goede ideeën door middel van begeleiding, budget, een netwerk en een podium. Bent u leraar in het primair onderwijs en gaat u de uitdaging aan? Stuur dan voor 6 april 2014 uw idee in! Lees meer...

De Week van passend onderwijs is van 24-28 maart
Doe mee aan de Week van passend onderwijs en organiseer zelf, vanuit uw expertise als leraar en/of zorgcoördinator in het vo, een activiteit in uw school of in uw (regionale) netwerk. Deel uw ervaringen. Help elkaar verder op weg! Lees meer...

CAO MBO - Estafettestakingen vanaf 25 april Groningen, Arnhem/Nijmegen, Limburg en Zuid-Holland. Dat zijn de plaatsen waar AOb, CNV Onderwijs, Abvakabo, en FvOv / UNIENFTO de komende weken de leden oproepen om op dinsdagmiddag het werk neer te leggen. UNIENFTO-voorzitter en FvOv-onderhandelaar Jan van den Dries: ‘De voorstellen van de MBO Raad zijn volstrekt onvoldoende om de huidige problemen rondom de werkdruk in de mbo-scholen op te lossen. Er komt steeds meer werk bij en er gaat niets af.’ Leden waarvan bij het secretariaat bekend is dat zij in het MBO werkzaam zijn ontvangen een persoonlijke oproep. Wanneer u deze oproep niet ontvangt geef dan alsnog uw werkgegevens door. Op de site van VLS en FvOv kunt u de ontwikkelingen bijhouden. Lees meer...

Functiemix VO
In de afgelopen periode is intensief overleg geweest tussen het ministerie van OCW, de werkgeversorganisatie en de vakbonden over de betaalbaarheid van het Convenant Leerkracht in het VO. Begin maart is overeenstemming bereikt over een praktisch werkbare oplossing. Lees meer.

Tweede Kamer-behandeling fiscaal pensioen Witteveenkader
Op 3 maart jl. heeft de Tweede Kamer het Wetsvoorstel ‘Wijziging Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014’ behandeld. Eric Wiebes, de kersverse staatssecretaris van Financiën, heeft tijdens dit debat tot tevredenheid van de MHP toegezegd dat er ook een aanvullende nettopensioenregeling mogelijk wordt gemaakt in de tweede pijler. Lees meer...

Belastingtips aangifte MHP
De marginale belastingdruk van de middeninkomens schiet omhoog. Voor de MHP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: 'Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt?' Deze maand tips voor websites met belastingtips in het kader van de aangifte 2013. Lees meer...
Praat mee!

Expertbijeenkomsten PO en CKV

Op 5 april, van 13.00 tot 14.30 in Utrecht, gaat het bestuur graag met u in gesprek over de ontwikkelingen en plannen met betrekking tot het cultuuronderwijs in de basisschool en het vak CKV. Meldt u aan en praat mee of reageer per e-mail.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp