Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2012-10


Beste <<Roepnaam>>,
(Is uw naam hierboven niet goed weergegeven? Update uw gegevens)

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor het bijwonen van een extra ALV. Zij heeft deze extra ledenvergadering uitgeroepen om voor het nieuwe kalenderjaar een kascommissie te kunnen benoemen.
Datum: woensdag 5 december 2012
Tijd: 18.00 – ± 19.00 uur
Plaats: Faculteit Muziek van de Hogeschool voor de kunsten te Utrecht, Mariaplaats 28
 

250 miljoen voor ‘sociale agenda’

Eerder is al aandacht besteed aan de plannen die het nieuwe kabinet heeft met de WW en het ontslagstelsel. Inmiddels hebben de PvdA en de VVD € 250 miljoen vrijgespeeld uit het infrastructuurfonds om in overleg met sociale partners deze fors ingrijpende maatregelen enigszins te verzachten. Dit onder de noemer van een ‘sociale agenda’. Met het bedrag kan bijvoorbeeld de maximale inkomensgerelateerde WW-periode worden verlengd naar anderhalf jaar in plaats van één jaar. Lees meer.
 

Inkomensafhankelijke zorgpremie van de baan

De MHP is verheugd dat de zwaar bekritiseerde inkomensafhankelijke zorgpremie definitief van de baan is. Inkomensbeleid hoort volgens de MHP niet via de zorg, maar via het belastingstelsel te worden gevoerd. Daarom wijst de MHP ook allerlei andere inkomensafhankelijke regelingen af, zoals inkomensafhankelijke eigen bijdragen in de zorg en gemeentelijke voorzieningen die afhankelijk zijn van het inkomen. Lees meer.

Cultuureducatie Primair Onderwijs
Voor de zomervakantie hebben de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur samen een rapport aangeboden aan de Minister. Inmiddels zijn vanuit het ministerie een aantal maatregelen voorgesteld. Lees het dossier

 


_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp