Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-13

(Update uw lidgegevens)

Beste ,

Regiobijeenkomsten van start!

Wissel ideeën en lesmateriaal uit, praat met collega's over je vak en bekijk andermans school en muzieklokaal: dat zijn de regiobijeenkomsten van de VLS. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor muziekdocenten en er zijn geen kosten aan verbonden.

30 okt.   Sneek meer info...
14 nov. Oosterhout N-Br   meer info...
19 nov. Haarlem meer info...
20 nov. Hengelo meer info...
10 dec. Uithoorn meer info...

CSG Bogerman, Sneek

Welkom op het Bogerman! Bogerman heeft naamsbekendheid verworven met haar ‘Bogerman Bigband’, maar er is ook het ‘Bogerman Kamerorkest’ en het onderbouworkest ‘De Bogies’. Voor de reguliere muzieklessen gebruiken we een digitale leeromgeving de ruggengraat. Onder auspiciën van de VLS bieden wij u een regiobijeenkomst aan waarbij we inzake de thema’s schoolorkesten en digitale leeromgeving informatie kunnen uitwisselen, elkaar inspireren en onze Bogerman werkomgeving willen tonen.
meer info en aanmelden... 

Mgr. Frenckencollege, Oosterhout N-Br

We ontvangen jullie graag in ons fraaie muzieklokaal in Oosterhout in Brabant. Met goede ‘oude’ herinneringen aan regiobijeenkomsten willen we informatie uitwisselen, elkaar inspireren, even samen muziek maken en natuurlijk onze werkomgeving laten zien. Breng indien mogelijk een ontwerp/compositieopdracht mee om te laten zien, te delen en de anderen weer op nieuwe ideeën te brengen. Ook hebben we een gastdocent uitgenodigd die het onderwerp 'Flipping the classroom' langs zal laten komen.
meer info en aanmelden... 

ECL, Haarlem

Het ECL is een middelgrote school, sinds 2 jaar CultuurProfielSchool. We laten graag zien waarom we dat profiel hebben ontvangen en wat we doen om het te kunnen behouden. Dit jaar zijn we begonnen om, in navolging van de theorie van Cultuur in de Spiegel, verbeelding en creativiteit in de lessen te bevorderen. Het gaat nu nog om een projectgroep die de mogelijkheden onderzoekt, dus we zijn benieuwd hoe jullie dit onderwerp zou aanpakken. Verder willen we graag de tijd nemen om een soort intervisie te houden, want wanneer spreek je nu vakgenoten van een andere school?
meer info en aanmelden... 

Twickelcollege, Hengelo

Op het Twickelcollege wordt in de muziekles klassikaal gemusiceerd. Elke klas is een orkest en een koor met 1 of 2 repetities in de week. De theorie wordt behandeld vanuit het repertoire. 
In de bovenbouw hebben wij het muziekatelier: Alle leerlingen met muziek als examenvak hebben 6 lessen muziek in het rooster. Wij lichten onze werkwijze graag toe aan de hand van twee korte lessen. Daarnaast is er voldoende tijd om met elkaar over het vak te praten..
meer info en aanmelden... 

Alkwin Kollege, Uithoorn

Op het Alkwin Kollege wordt in het lesprogramma veel gebruik gemaakt van het popinstrumentarium en het spelen in bands. De leerlingen maken in de eerste en tweede klas de keuze voor een AKKU, een Alkwin Kollege KeuzeUur. Hier kunnen de leerlingen voor muziek kiezen tussen een Akku koor, gitaar, keyboard en het spelen in bandjes. Zo hebben ze elke week les in een instrument naar keuze. Het tweede onderwerp wat behandeld wordt is het 'ver-gamen' van een opdracht in de muziekles. We verstaan hieronder dat een opdracht zo wordt ingericht dat er punten verdiend kunnen worden met onderdelen van een opdracht en dat leerlingen in een competitieschema kunnen zien wie de meeste punten verdient. Dit werkt voor veel kinderen heel motiverend.
meer info en aanmelden... 
 
Vrij vragen
Wil je graag naar een regiobijeenkomst komen maar moet je werken en mag je/ kan je geen vrij krijgen? Op basis van de CAO VO (artikel 15.5 lid 2) heb je recht op betaald verlof voor het deelnemen aan een cursus van de VLS voor zover een omzetting van het werk niet mogelijk is. Je kunt daarvoor een verzoek tot verlof bij de werkgever indienen onder verwijzing naar dit artikel. Bekijk onze website voor meer informatie.

Historie
In de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw organiseerde de VLS al eerder regiobijeenkomsten. In verschillende regio’s werden zogenaamde ‘kringen’ gevormd, meerdere malen per jaar ontmoetten leden van zo’n kring elkaar op een van de scholen in de regio. Een verslag van zo’n bijeenkomst werd in het tijdschrift Muziek & Onderwijs gepubliceerd. Anno 2013 hebben veel docenten nog steeds de behoefte om informatie met vakgenoten uit te wisselen en eens te kijken hoe het er op andere scholen aan toe gaat. Dat is ook de reden dat de VLS als vakvereniging dit oude concept uit de ijskast gehaald heeft en in een nieuw eigentijds jasje heeft gestopt. 

Een regiobijeenkomst in de buurt?
Een regiobijeenkomst is een bijeenkomst die in principe in de buurt is waardoor je minder ver hoeft te reizen dan bij een landelijke bijeenkomst. Vindt je nu evengoed dat je te ver moet rijden? In het voorjaar vindt er een nieuwe ronde plaats en daarvoor zijn we nog op zoek naar scholen die eenmalig zo'n bijeenkomst willen organiseren. We zoeken zowel scholen in de regio’s waar nu ook al een bijeenkomst is, als regio’s die nog niet vertegenwoordigd zijn. Uiteraard sta je er in het organiseren niet alleen voor: de VLS ondersteunt natuurlijk daarbij. Interesse of meer informatie? Stuur een e-mail naar Erik Bogers.

Enquête

Win een boekenbon!
Als bestuur hebben we voor de komende periode een duidelijke koers bepaald waarin het hoofddoel is de stem van onze leden te horen. Van u. Wij stellen het erg op prijs als u de leden-enquête zou willen invullen. Het kost u niet meer dan 5-10 minuten en u bewijst ons ermee een grote dienst. Daarom verloten we 10 boekenbonnen van €25,= onder de inzenders.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp