Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-14


Beste ,


VLS zoekt secretaris

Wij zoeken een nieuwe secretaris voor het bestuur van de VLS. Van de secretaris verwachten wij directe feeling met het werkveld van docenten muziek. Hij of zij is nauw betrokken bij de vereniging. De secretaris is lid van het bestuur. Lid zijn van het bestuur is vooral ook een inhoudelijke taak. Je draagt bij aan de ontwikkeling van visie op het vak en de op de mogelijkheden van de vereniging daaraan bij te dragen. De samenwerking met de andere bestuurleden is daarbij heel enthousiasmerend. Wie van samenwerken houdt en idealen heeft die overeenkomen met waar de vereniging voor staat, zal veel genoegen kunnen beleven aan het bestuurslidmaatschap van de VLS. Lees meer.

Master verplicht in bovenbouw?

In verschillende media is verwarring gecreëerd over de tekst van het Nationaal Onderwijsakkoord met betrekking tot het stimuleren of verplichten van een masteropleiding in de bovenbouw van HAVO en VWO. Aan de geldende bevoegdheidsregels zal hoogstwaarschijnlijk niets veranderen. De KVLO publiceerde hier een duidelijke toelichting.

MBO Raad wil CAO BVE fors uitkleden!

De FvOv / UNIENFTO en de overige vakbonden in de MBO-sector hebben recent van de MBO Raad de werkgeversinzet ontvangen voor een nieuwe CAO BVE. Bij het uitwisselen van inzetten voorafgaand aan cao-onderhandelingen worden wel vaker wenkbrauwen gefronst, maar deze inzet van de MBO-werkgevers is nog een stuk schokkender en verontrust de FvOv / UNIENFTO en de andere bonden dan ook zeer. Als dit de invulling is van het moderniseren van arbeidsvoorwaarden, laat ons dan maar lekker ouderwets blijven! Lees meer.

Korting op VLS-vakbondslidmaatschap

Als VLS-lid krijgt u volgens de CAO korting op de vakbondscontributie. Dit kan worden verrekend met uw eindejaarsuitkering. U vult daarvoor dit formulier in en levert deze samen met de bewijsstukken in bij de personeelsadministratie van uw school.

FvOv-leden stemmen in met Onderwijsakkoord: geen jubelstemming

De 11 verenigingen van de FvOv, waaronder dus de VLS, hebben in de afgelopen tijd hun leden geraadpleegd over het bereikte concept akkoord inzake het Nationaal Onderwijsakkoord. Een ruime meerderheid van de verenigingen heeft ingestemd met het bereikte resultaat. Overall heeft ruim 60% van de leden aangegeven te kunnen instemmen. Bezwaren kwamen in het bijzonder vanuit de leden in het MBO. Lees meer.
 

Lidgegevens up-to-date?

De VLS komt op voor uw belangen en wil u als lid zo goed mogelijk informeren. Daarvoor hebben we uw recente gegevens nodig. We vragen er wel vaker naar, als u dit onlangs al heeft gedaan dan bedanken we u hartelijk. Heeft u dit recent nog niet gedaan? Vult u dan het formulier actualisering lidgegevens in.

Mededelingen van de ledenadministratie

De VLS heeft als regel dat men tijdens de studie student-lid kan zijn. Nu zijn er studentleden die al langer deze status hebben en dus een gereduceerd tarief betalen. We hopen natuurlijk dat de studie inmiddels met succes is afgerond. Alle studentlidmaatschappen die zijn begonnen in of voor 2009 zullen per 1 januari 2014 automatisch worden omgezet in een gewoon lidmaatschap. Deze studentleden zullen binnenkort hierover een brief ontvangen. Als je nog studeert, kun je ook nog in 2014 onder het gereduceerde studententarief vallen, als je voor 1 november 2013 een scan van je studentenkaart mailt naar info@vls-cmhf.nl.  
 

Reactie op Miljoenennota en begroting 2014

Met de Algemeen Politieke Beschouwingen is in de Tweede Kamer de begrotingsbehandeling voor 2014 gestart. De MHP heeft daarbij aandacht gevraagd voor de oplopende werkloosheid en de lastenverzwaringen die het perspectief voor middengroepen ondermijnen. Aan de verschillende Kamerfracties is een brief met een meer uitgebreide reactie gezonden. Er wordt ingegaan op het algemeen inkomensbeleid, arbeidsmarkt en sociale zekerheid, en pensioenen. Ook wordt er nog eens op gewezen dat volgens het sociaal akkoord de aanpassingen van het ontslagrecht en de werkloosheidswet worden geïntroduceerd vanaf 2016 tot 2020 om geen onzekerheid te scheppen tijdens de crisis.
Lees de Reactie MHP op Miljoenennota en begroting 2014.

Leraren van het jaar verkozen

Ze geven persoonlijke aandacht aan hun leerlingen. Of die zich nu vervelen naast hun basisschool en alvast willen proeven aan de grote school, of in het speciaal onderwijs boven zichzelf uitstijgen. De Leraren van het Jaar 2013 worden geroemd om hun persoonlijke aandacht en eigentijdse manier van lesgeven. Lees meer.

Professionalisering in het PO/VO

Om onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, schoolleiders, P&O’ers en MR-leden te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling zijn er diverse financiële middelen beschikbaar.
Voor VO vindt u op Voion.nl een actueel overzicht van alle financieringsmiddelen voor professionalisering voor zowel de school als voor individuele werknemers in het voortgezet onderwijs.
Voor PO is een duidelijk overzicht opgesteld door het Arbeidsmarktplatform PO. Lees verder.

Ondersteuning bij medezeggenschap over passend onderwijs.

U kunt kosteloos geadviseerd worden bij de veranderingen in de medezeggenschap als gevolg van passend onderwijs. Op de website van het Steunpunt Medezeggenschap passend onderwijs staat veel informatie over de oprichting van een ondersteuningsplanraad, en ter ondersteuning van  medezegenschapsraden, ouders en leerlingen. Handreikingen, draaiboeken en checklisten vind u hier.

 

registerleraar.nl

Enquête

Win een boekenbon!
Als bestuur hebben we voor de komende periode een duidelijke koers bepaald waarin het hoofddoel is de stem van onze leden te horen. Van u. Wij stellen het erg op prijs als u de leden-enquête zou willen invullen. Het kost u niet meer dan 5-10 minuten en u bewijst ons ermee een grote dienst. Daarom verloten we 10 boekenbonnen van €25,= onder de inzenders.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp