Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-17


Beste ,
(Update uw lidgegevens)

Eerste ronde regiobijeenkomsten bijna voltooid

Van de eerste serie regiobijeenkomsten zijn inmiddels vier bijeenkomsten geweest. Ook worden er voorzichtig al weer plannen gemaakt voor nieuwe bijeenkomsten: zowel in de huidige regio's als op nieuwe plekken. Wilt u daarin ook uw steentje bijdragen? Laat het ons weten. Op vls-cmhf.nl vindt u onder het kopje vakinhoud meer informatie over de komende regiobijeenkomst in Uithoorn (inschrijven is nog mogelijk) maar leest u ook verslagen terug van de eerste paar bijeenkomsten.


Terugblik studiedag i.s.m. Music+ Academy

Afgelopen donderdag was de tweede scholingsdag die in samenwerking met Music+ Academy werd georganiseerd. Ongeveer 50 muziekdocenten uit heel Nederland reisden naar Muzyq in Amsterdam om daar verschillende workshops te volgen gericht op bronnen van muzikale inspiratie als musicus en dus niet zo zeer op didactiek. Ook was er ruimte voor reflectie op de vertaling naar de eigen lespraktijk. Foto's verschijnen binnenkort op onze Facebookpagina. De foto's van de dag in Tilburg staan er inmiddels al op.


Volledige decentralisatie CAO PO

Op 11 november 2013 hebben de vakbonden (waaronder de FvOv), de PO-Raad en staatssecretaris Dekker een overeenkomst getekend. Deze overeenkomst zorgt er voor dat de vakbonden en de PO-raad met ingang van 1 januari 2014 niet alleen over de secundaire maar ook over de primaire arbeidsvoorwaarden kunnen onderhandelen. Dit wordt volledige decentralisatie van arbeidsvoorwaarden genoemd. Lees meer...
 

Docenten via platform betrokken bij beleid

Veel scholen zoeken naar een vorm om docenten meer te betrekken bij onderwijskundige zaken. Hoe dat daadwerkelijk te organiseren? Op OSG West-Friesland in Hoorn is een personeelsplatform opgericht. Het platform bespreekt onderwijskundige zaken die alle leerlingen aangaan. Zo geeft het management personeelsleden meer inzicht in beleidsmatige beslissingen en maakt tegelijkertijd beter gebruik van hun expertise. Lees meer...
 

Inzet CAO PO 2014

De opmaat naar een (ver)nieuwe(nde) cao voor het PO vindt zijn oorsprong in de cao-PO 2013. Daarnaast is in september een Nationaal Onderwijsakkoord overeengekomen, dat wij als FvOv mede hebben ondertekend, waaruit een aantal zaken nader dienen te worden uitgewerkt in de cao. Tenslotte zal op korte termijn, naar alle waarschijnlijkheid 1 januari 2014, worden overgegaan tot een volledige doordecentralisatie van de arbeidsvoorwaarden in het Primair Onderwijs. Lees meer...

MHP: Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken?

De marginale belastingdruk van de middeninkomens schiet omhoog. Voor de MHP is dit aanleiding om belastingtips voor de achterban te bundelen onder het motto: Hoe kunnen we de belastingdruk dragelijker maken door te voorkomen dat u teveel belasting betaalt? Lees meer...

MHP: Sluipende nivellering en afschaffing stamrechtvrijstelling

De Tweede Kamer heeft het belastingplan 2014 behandeld. De MHP heeft in bijzonder aandacht gevraagd voor de sluipende nivellering en de afschaffing van de stamrechtvrijstelling per 2014. Veel lastenverzwaringen in het belastingplan treffen werknemers direct in hun besteedbaar inkomen. Midden in de crisis wordt verder genivelleerd, waardoor de lasten voor midden- en hogere inkomens verder worden verzwaard, terwijl Nederland al relatief weinig inkomensverschillen kent. Voor de arbeidskorting en de algemene heffingskorting wordt een ingrijpende inkomensafhankelijke afbouw voorgesteld, waardoor feitelijk de belastingdruk verder toeneemt. Lees meer...

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp