Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.

Nieuwsbrief 2014-1


Beste ,
(Update uw lidgegevens)

Het bestuur van de VLS wenst u een gelukkig nieuwjaar!
 

Leraren gezocht voor registersubcommissies van registerleraar.nl

Ben je een ervaren docent muziek, werkzaam in het voortgezet onderwijs? Dan kun je je expertise inzetten in een registersubcommissie Muziek van de Onderwijscoöperatie. Lees meer.


Juridisch succes in PO: belangen van vakleerkrachten worden behartigd!

Onlangs is door de juridische afdeling van de KVLO, onze FvOv-collega-onderwijsvakorganisatie, een zaak bij de rechter aanhangig gemaakt namens een vakleerkracht in het basisonderwijs die met ontslag werd bedreigd. De bewuste vakleerkracht was, tezamen met alle andere vakleerkrachten, in het RDDF (RDDF is het voorportaal van ontslag) geplaatst ondanks zijn vele dienstjaren bij de werkgever. Lees hier meer. Wordt u zelf met een dergelijke situatie geconfronteerd? Neem dan contact op.
 

Nieuw: Willem Gehrels cultuurfonds op naam

Het Willem Gehrels Muziek Fonds is een van de nieuwe CultuurFondsen op Naam die in 2013 bij het Prins Bernhard Cultuurfonds werd ingesteld. Het fonds neemt een deel van de activiteiten over van de stichting die het erfgoed van muziekpedagoog Willem Gehrels (1885 - 1971) beheerde. Doel van het Willem Gehrels Muziek Fonds is het ondersteunen van projecten voor muziekbeoefening voor groepen mensen die daar de financiële draagkracht voor missen. Ook worden er educatieve muziekprojecten ondersteund, met name voor jongeren. Lees meer.


Extra WMS Congres 28 januari 2014

In verband met de enorme belangstelling voor het jaarlijkse WMS congres organiseren Stichting Onderwijsgeschillen en Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs op dinsdag 28 januari 2014 een extra landelijk WMS congres ‘Medezeggenschap en passend onderwijs - van afstemming naar instemming’. Het congres vindt plaats in de Reehorst in Ede en is bestemd voor (G)MR-leden (personeel- ouder- en leerlinggeleding), OPR, bestuur en management (bevoegd gezag en directie), beleidsmakers en andere geïnteresseerden. Lees meer.
 

Sectorplan VO: beweging in vo-arbeidsmarkt

Sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben onlangs een sectorplan ingediend bij het ministerie van SZW. Met dit sectorplan willen partijen op korte termijn een bijdrage leveren aan het oplossen van een aantal knelpunten op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs. Lees meer.
 

Financiële positie meeste pensioenfondsen in 2013 verbeterd

De financiële positie van de meeste van de 388 pensioenfondsen in ons land is in 2013 verbeterd waardoor het overgrote deel van de deelnemers niet met een verlaging op zijn nominale pensioenaanspraak per 1 april a.s. te maken krijgt. Naar verwachting zullen nog niet alle fondsen voldoende hersteld zijn het afgelopen jaar. De grote pensioenfondsen zullen eind januari naar hun deelnemers communiceren of zij moeten korten of niet. Half februari zal naar verwachting de Pensioenfederatie (koepel van pensioenfondsen) met een overzicht komen van de kleinere fondsen. Lees meer.
 
registerleraar.nl

FvOv informatieavonden pensioen

Over een aantal jaar hoopt u van een goed pensioen te genieten. Maar pensioenenland is in beweging. Weet u eigenlijk hoe het zit met uw toekomstige financiële situatie? Bestudeert u regelmatig uw pensioenoverzicht? Is dat u duidelijk? Of heeft u nog  er nog vragen over? Lees meer over de bijeenkomst.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp