Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2012-9


Beste <<Roepnaam>>,
(Is uw naam hierboven niet goed weergegeven? Update uw gegevens)

Regeerakkoord

De MHP heeft aan de Tweede Kamerfracties een brief gestuurd met commentaar op het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’. De MHP zet zeer kritische noten bij een aantal beleidsvoornemens: onder andere de versoepeling van het ontslagrecht, de inkorting van WW, de beperking van de pensioenopbouw en de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Lees hier de complete brief.

Onderwijsparagraaf

Ook de FvOv (waarin de VLS participeert) heeft gereageerd op de onderwijsparagraaf van het regeerakkoord. Allereerst valt op dat de toon getuigt van respect voor de man en de vrouw voor de klas, het tweede kabinet Rutte wil in hen investeren! Dat is in ieder geval een goed signaal, goede leerkrachten maken immers het verschil voor de leerlingen. Ook lijkt het er op dat in deze tijden van schaarste geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Lees hier de complete reactie.
 

Wetsvoorstel aanpassing profielen, CKV op de tocht

In het bericht 'CKV op de tocht' van Nieuwsbrief 7 (begin oktober) werd al aangekondigd dat een Strategisch Beraad van onze vereniging met de andere kunstvakverenigingen zou plaatsvinden op 29 oktober. Naast een gezamenlijke reactie op een advies van de Raad voor Cultuur en de Onderwijsraad over cultuureducatie in de basisschool getiteld 'Cultuureducatie: leren, creëren en inspireren!', willen we middels een brief reageren op het wetsvoorstel aanpassing profielen bovenbouw havo/vwo. U kunt nog tot 29 november uw stem laten gelden via de internetconsultatie. De brief die mede namens de VLS is verstuurd kunt u hier lezen.
 

Cultuuronderwijs in het Primair Onderwijs

Voormalig minister van Bijsterveldt en voormalig staatssecretaris Zijlstra onderschrijven in een brief aan de Tweede Kamer van 24 oktober het advies van vlak voor de zomervakantie ‘Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!’ van de Onderwijsraad en Raad voor Cultuur. Eerste actiepunt wordt het uitwerken van een leerlijn voor cultuureducatie. Lees hier de complete beleidsreactie.

Onderhandelingen CAO VO weer van start
De onderhandelingen over een nieuwe cao in het voortgezet onderwijs zijn op 30 oktober jl. weer opgestart. De VO raad en de bonden (waaronder de FvOv) voeren eerst verkennende gesprekken, mede in het licht van het nieuwe regeerakkoord. Uiteraard houden wij u via deze site van de voortgang van de onderhandelingen op de hoogte.

Onderhandelingen nieuwe CAO OMO succesvol afgerond
Ons Middelbaar Onderwijs en de centrales hebben op woensdag 10 oktober overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO OMO. Na langdurige onderhandelingen, mede veroorzaakt door landelijke ontwikkelingen, zijn beide partijen tevreden over het bereikte resultaat. Lees hier het onderhandelaarsakkoord.

Nieuws van de Onderwijscoöperatie
Afgelopen 6 oktober zijn de leraren van het jaar 2012 gekozen. Lees hier het verslag.
Ook wordt hard gewerkt aan projecten rondom de invulling van de professionele ruimte van de leraar en de invulling van het register. De Onderwijscoöperatie is er voor en door leraren en stelt het zeer op prijs wanneer u, al dan niet via de VLS, uw mening geeft en meedenkt over de ontwikkeling van het vak van leraar.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp