Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-10


Beste <<Roepnaam>>,
(Is uw naam hierboven niet goed weergegeven? Update uw gegevens)

CKV blijft verplicht examenvak

Een bericht dat stemt tot tevredenheid, vreugde maar ook andere gevoelens zijn mij niet vreemd na de ervaringen van het afgelopen jaar. Wellicht was het u in de hectiek aan het einde van het schooljaar ontgaan, maar het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv) blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Staatssecretaris Dekker van OCW heeft besloten tegemoet te komen aan kritische reacties van leraren op een wetsvoorstel van het vorige kabinet, dat ckv wilde schrappen zodat scholen meer tijd kunnen besteden aan de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.
Wel krijgen scholen krijgen meer vrijheid om het vak vorm te geven. De verplichte deelname aan 6 of 8 culturele activiteiten vervalt. Scholen kunnen een eigen visie ontwikkelen en daarbij aansluiten bij kunst- en cultuuronderwijs in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De cultuurkaart kan hiervoor worden benut ter ondersteuning.
We zouden trots kunnen zijn op het feit dat de inspanningen die de verschillende vakverenigingen vanuit een strategisch beraad hebben gepleegd, ook tot resultaat hebben geleid. Toch blijft het een frustratie dat het in een jaar tijd niet is gelukt om als vertegenwoordigers van het werkveld met de beleidsmakers op OCW tot een inhoudelijk gesprek te komen.
Blijkbaar doen we er goed aan van ons te laten horen, maar moeten we het inhoudelijk gesprek zelf voeren. Ik hoop dat we komend schooljaar in volle vaart vorm kunnen geven aan de inhoudelijke ontwikkeling van ons vak en met niet aflatende maar toenemende inzet blijven opkomen voor hetgeen de opgroeiende nieuwe generaties is gegund.
De regiobijeenkomsten die de VLS de komende maanden helpt organiseren kunnen een goede mogelijkheid zijn elkaar daarin te vinden. Werk aan de winkel!

Reyer Ploeg


Voortgezet onderwijs: meer voor minder?

Het kabinet Rutte II heeft de ambitie om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Daar is de FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) het van harte mee eens! Maar aan deze kwaliteitsverhoging hangt een prijskaartje. Hoe verhoudt zich dat tot de berichten van de VO-raad dat veel scholen inmiddels in de rode cijfers zitten? Wanneer dringt deze werkelijkheid door tot de beleidsmakers? Lees verder.
 

MHP: Omvang flexibele en tijdelijke contracten met 40% buiten proporties!

Werknemers in tijdelijke of flexibele banen blijven daar steeds langer in hangen en het uitzicht op een vast contract wordt alsmaar kleiner. De MHP maakt zich zorgen over doorgeschoten flexibiliteit. De verhouding raakt zoek. “Het moet een veel belangrijker thema worden in de cao besprekingen”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. “Naast de loonparagraaf moet de kwaliteit van banen een belangrijk speerpunt zijn. Misschien zelfs belangrijker!” Oneigenlijk gebruik van flexibele arbeidsrelaties moet worden tegengegaan.
De omvang van de flexibele schil van de arbeidsmarkt neemt toe blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van het ministerie van SZW. Sinds de eeuwwisseling is het aandeel tijdelijke en flexibele banen opgelopen van 17 naar 27 procent van het totaal aantal banen. Dat wordt niet zozeer veroorzaakt door een stijging van het aantal werknemers dat te maken krijgt met tijdelijke en flexibele banen (rond 40 procent van alle werknemers), maar vooral door een langer verblijf van die werknemers in de flexibele schil.
 

MHP: Behoud van werk heeft de hoogste prioriteit

De MHP ziet nog te weinig lichtpunten in de door CBS en CPB gepresenteerde cijfers. Met name de aanpak van de explosieve stijging van de werkloosheid moet nu de hoogste prioriteit hebben. De impact van werkloosheid werkt stevig door in de persoonlijke situatie van mensen. Mede als gevolg hiervan zet de neerwaartse mobiliteit van middeninkomens zich door. Lees meer.

Als docent én muzikant voor de klas

Herken je dat? Je grote liefde voor muziek en muziek maken bracht je ertoe om docent muziek te worden. Na een inspirerende tijd op het conservatorium ben je precies dat gaan doen. Je geeft lange dagen les aan allerlei groepen, dirigeert het schoolkoor, begeleidt de schoolband, doet de musical. In de auto op weg naar huis luister je Top 40 liedjes om zo weer nieuwe lesideeën op te doen voor een lastige klas. Na een snelle avondmaaltijd spoed je je naar je AMV-les of kinderkoor. Daarna thuis nog even stuntelen met een plastic beker voor YouTube om de cupsong te leren…
Iedereen weet jou te vinden als het erom gaat om anderen muziek te laten maken. Soms, in vakanties bijvoorbeeld, realiseer je je dat ook jij muzikant bent! En dat jouw eigen muziek maken een belangrijke inspiratiebron is om anderen te kunnen enthousiasmeren. Daarvoor heb je een omgeving nodig die jou als muzikant inspireert...  
De VLS en de Music+ Academy hebben de handen ineen geslagen en organiseren in het najaar samen een scholingsdag voor muziekdocenten. De focus ligt daarbij niet op didactiek, maar op bronnen van muzikale inspiratie voor de deelnemers als musicus. Uiteraard bespreken we wat - en hoeveel - je van een dag samen spelen kunt meenemen voor de klas.  Meer informatie en inschrijven...
registerleraar.nl

Lerarencongres 2013 8 oktober

Op dinsdag 8 oktober organiseert de Onderwijscoöperatie Het Lerarencongres. Een congres van, voor en door de leraar en daarmee een unieke dag waar u bij moet zijn! Een plek om te leren, kennis te maken met collega’s, inspireren, ideeën op te doen én te delen met andere leraren. Lees meer.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp