Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-18


Beste ,
(Update uw lidgegevens)
 

Het bestuur van de VLS wenst u fijne kerstdagen en een voorspoedig 2014. 


VLS 65 jaar, maar zeker nog niet met pensioen!

Volgend jaar vieren we 65 jaar VLS. Een goede aanleiding om samen met de leden terug te kijken maar vooral om samen aan het werk te gaan om het vak muziek voor te komende 65 jaar vorm te geven. Als bestuur betrekken we u komend jaar graag op feestelijke wijze bij onze ambities en doelen. Meer leest u onder meer in de komende Kunstzones en nieuwsbrieven.


Eerste serie regiobijeenkomsten afgerond

Dinsdag 17 december jl. was de vijfde regiobijeenkomst van de VLS. Deze bijeenkomst was de laatste uit de eerste serie. Voor een verslag per bijeenkomst verwijzen we u naar onze website, kijkt u onder het kopje vakinhoud. De bijeenkomsten werden door de aanwezigen erg positief gewaardeerd en in een aantal regio's worden voorzichtig al weer plannen gemaakt voor een volgende bijeenkomst. Wilt u ook zo'n regiobijeenkomst wat dichter bij huis? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.
 

Nieuwe website VLS

Sinds vorige week is de nieuwe website van de VLS online. Door een fris uiterlijk en een duidelijkere structuur hopen wij dat u de juiste informatie nog sneller kunt vinden en dat het gebruiksgemak hoger wordt. Bekijk hier de nieuwe website...
 

Nieuw Verantwoordingsorgaan bij ABP

Binnenkort komt er een verandering in de medezeggenschap van het ABP en zal er een Verantwoordingsorgaan opgericht worden. Dit orgaan zal bestaan uit 48 personen: werknemers, pensioengerechtigden en werkgevers. De vertegenwoordigers zullen worden gekozen via verkiezingen en zullen straks 32 zetels bezetten. Ook de CMHF, de centrale waar de VLS onder valt, zal met twee kandidatenlijsten komen: één voor de actieven en één voor de gepensioneerden.
Meer weten? Lees en kijk naar dit filmpje. Meer lezen over de achtergrond kan hier.
U kunt zich tot 6 januari aanmelden via info@fvov.nl of direct bij de CMHF: centrale@cmhf.nl, stuur ook een c.v. mee waaruit uw ervaring met pensioenregelingen blijkt.
 


AHK Lectoraat Kunst- en cultuureducatie presenteert onderzoek 'Muziekles is anders'

Tijdens de conferentie 'Muziek Talent Express onderzocht' presenteerden het lectoraat Kunst- en cultuureducatie en Aslan Muziekcentrum zaterdag 16 november 2013 'Muziekles is anders', een publicatie over samenhangende muziekeducatie voor het basisonderwijs. Muziekdocenten en onderzoekers Jos Herfs en Ellen Hoek deden onder leiding van lector Folkert Haanstra monitoring- en evaluatieonderzoek naar de doorlopende leerlijn Muziek Talent Express (MTE), die in 2010 door Aslan in zestien Amsterdamse basisscholen werd geïntroduceerd. Lees meer.
 

Netwerken van leraren om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te leggen

De Onderwijscoöperatie ziet dat leraren nog meer in hun professionaliteit kunnen investeren door  meer te  onderzoeken en actiever gebruik te maken van  wetenschappelijke inzichten. Leraren kunnen daarin ook met en van elkaar leren.  We zouden graag netwerken zien ontstaan van leraren die actief werk maken van de verbinding onderwijs en onderzoek. Lees meer. Duizelt het van alle organen? De Onderwijscoöperatie maakt in een kort filmpje duidelijk wie zij is en wat zij doet.
 

Informatiebrochures over passend onderwijs van OCW

Om leraren goed te informeren over passend onderwijs is er door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een brochure ‘Passend onderwijs voor leraren’ en een infographic voor ouders ontwikkeld. De brochure wordt deze week verspreid onder alle scholen in het po en vo (regulier en speciaal). Lees meer. Ter ondersteuning van hun standpunt over de bedoeling van passend onderwijs stuurden betrokken organisaties een brief aan de kamercommissie.


Aanvraag van sectorplan voor 1500 banen voor leraren primair onderwijs

De sociale partners in het primair onderwijs, verenigd in het Arbeidsmarktplatform PO en het Vervangingsfonds/Participatiefonds hebben een sectorplan bij het ministerie van SZW ingediend. Met meer mobiliteit in de sector, het daardoor voorkomen van ontslagen en het werven van jonge leraren moet het primair onderwijs de komende paar jaar 1500 leraren kunnen behouden of aantrekken. Lees meer.

MHP-reactie op wijzigingsvoorstellen pensioen: opbouwpercentage slechts kleine verbetering
Het verhoogde opbouwpercentage naar 1,875% is slechts een kleine verbetering ten opzichte van het eerdere plan. De aftoppingsgrens is gehandhaafd en er komt een nettoregeling voor daarboven. De hele exercitie blijft een lastenverzwaring die toekomstige belastingopbrengsten naar voren haalt. De MHP heeft ook bedenkingen over de dekking. Lees meer.


Wet Werk en Zekerheid over ontslag, flex en ww-uitkering

De ontslagbescherming wordt niet soepeler, wel eenduidiger", aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal in reactie op het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Het CPB geeft ook aan dat de bescherming van werknemers met een tijdelijk contract toeneemt, terwijl de bescherming van werknemers met een vast contract gemiddeld gelijk blijft. Lees meer.

Vooraankondiging: informatiebijeenkomsten ABP

Eind januari zullen er drie regionale bijeenkomsten zijn waar met name leden waarvoor het pensioen in zicht komt zich kunnen laten informeren. Begin januari volgt nadere informatie over o.a. locatie en aanmelding. De geïnteresseerden kunnen vast in de agenda noteren: 29 januari, Den Haag en Hengelo, 3 februari Utrecht. Steeds van 18.00u tot 20.00u.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp