Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-8


Beste <<Roepnaam>>,
(Is uw naam hierboven niet goed weergegeven? Update uw gegevens)

 

VLS zoekt muziekredacteur Kunstzone

Kunstzone is het enige tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs in Nederland. Vanaf heden is er een vacature voor muziekredacteur (m/v). Als muziekredacteur verzamel je artikelen op het gebied van muziekonderwijs. Je werkt nauw samen met de andere redactieleden en de hoofd- en eindredactie. Samen bepaal je koers en inhoud van het blad. 
Functie-eisen: 
- Je kunt goed in een team werken.
- Je hebt of ontwikkelt een netwerk van waaruit je kopij kunt genereren.
- Je hebt een soepele effectieve schrijfstijl en schrijft in correct Nederlands.
- Je kunt voldoende tijd steken in je redacteurschap.  
Heeft u interesse in deze functie, stuurt u dan uw reactie naar ons op info@vls-cmhf.nl.

 

Minister geeft openheid over haar cultuurbeleid

Cultuuronderwijs staat voorop in de cultuurvisie van minister Bussemaker. Goed cultuuronderwijs is van cruciaal belang voor individu en samenleving. Haar doel is dat álle kinderen en jongeren een 'startkwalificatie' meekrijgen. Om dit te bereiken wil de minister:
  • een bestuurlijk kader vastleggen, samen met de staatssecretaris van onderwijs, de PO-raad en lokale bestuurders
  • een leerlijn cultuureducatie voor het primair onderwijs
  • het programma Cultuureducatie met Kwaliteit voortzetten
  • deze lijn uitbreiden naar het voortgezet onderwijs (met daarin wellicht een rol voor ckv)
  • de cultuurkaart behouden
De minister en de staatssecretaris informeren de Kamer voor de zomer over de toekomst van het vak CKV. Voor de cultuurkaart is de komende tien jaar 4,9 miljoen euro per jaar beschikbaar. Wat betreft het vak CKV houdt de minister haar besluit nog even vast. Lees de volledige brief...
 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van de VLS nodigt u uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering. In verband met de te reserveren ruimte en de catering verzoeken we u ons uiterlijk 13 juni te laten weten of u de ledenvergadering wenst bij te wonen. Uw bericht ontvangen we graag op info@vls-cmhf.nl

Algemene ledenvergadering VLS
Maandag 17 juni 2013
18.00 - 20.00 uur (inloop met broodjes vanaf 17.30 uur)
Faculteit muziek van de HKU
Mariaplaats 28
Utrecht

De bijbehorende stukken zijn hier te downloaden.

VO-Raad moet stap zetten

De VO-raad berichtte vorige week dat er weer gesprekken gaande zijn. Dat is voorbarig.. In een informeel gesprek heeft de woordvoerder van de werkgevers zijn excuses aangeboden voor het plotsklaps afbreken van de cao-besprekingen. Dat is mooi, maar inhoudelijk is er verder niets besproken. Lees verder.

Aanvraag Lerarenbeurs verlengd tot en met 14 juni

De beurs bedraagt maximaal 7.700 euro voor collegegeld, reiskosten en overige studiekosten. De werkgever kan subsidie ontvangen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Lees meer.

Impuls: subsidieregeling voor versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen

Van 1 juni tot 1 oktober 2013 kunnen opleidingsscholen en een beperkt aantal nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lerarenopleidingen en scholen subsidie aanvragen op basis van de Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De subsidieperiode loopt van 2013 tot en met 2016. Eind mei is een uitnodigingsbrief gestuurd naar onder meer de opleidingsscholen en lerarenopleidingen. Lees meer.
 

Versterking medezeggenschap - vervolg

Als organisaties voor personeel, ouders en leerlingen, waaronder de FvOv, hebben wij eerder gevraagd om een aantal noodzakelijke verbeteringen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Deze verbeteringen, die uitgebreid zijn onderbouwd in een advies dat door de Stichting Onderwijsgeschillen is gepubliceerd, zijn door de vorige minister van OCW niet overgenomen. In plaats daarvan werd in het debat over de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen aan de Kamer een plan van aanpak toegezegd, op te stellen door de organisaties. Lees verder.


registerleraar.nl

Ben jij al geregistreerd?

Registerleraar.nl is een register van, voor en door leraren in het primair, voortgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs. Met je registratie geef je aan dat jij je blijft ontwikkelen. Je draagt bij aan een sterke beroepsgroep. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op de kwaliteit van een registerleraar. Bij jou is het onderwijs in goede handen.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp