Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2012-7


Beste <<Roepnaam>>,
(Is uw naam hierboven niet goed weergegeven? Update dan hier uw gegevens)

 

Voor u ziet u een andere nieuwsbrief dan dat u van ons gewend bent. Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van de aankomende VLS Studiedag.

Klik hier om u aan te melden voor de studiedag!

Op zaterdag 10 november 2012 vindt in het Haagse Koorenhuis de volgende VLS-studiedag plaats. Het delen van kennis en vaardigheden vormt het hoofdmenu. Studenten van de vakopleidingen Docent Muziek zullen in de vorm van workshops en presentaties het mooiste uit hun opleidingen delen met hun toekomstige collega’s. 

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de verschillende workshops die gedurende de dag een aantal keer worden aangeboden. Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van de workshops en het dagprogramma op onze website. Deelnemers aan de studiedag kunnen zich bij binnenkomst inschrijven voor 4 van onderstaande workshops. De workshops worden tijdens de dag een aantal malen herhaald.

Workshop: Het Orkest der Voorwerpen

Ieder voorwerp heeft een klank. Iedere klankbron kan gebruikt worden als instrument. Veel docenten maken ergens in hun carrière gebruik van een werkvorm waarbij alledaagse voorwerpen gebruikt worden als instrumenten.
In de workshop ‘het Orkest der Voorwerpen’ staat de professionalisering en educatieve toepassing van deze werkvorm centraal.
 

Workshop: Horen zien en spreken

CKV nodig? Heeft niet ieder mens heeft de behoefte om zichzelf in deze wereld neer te zetten en de samenleving te begrijpen? Hoe scholen wij de mens voor de toekomst? CKV vakken zijn bij uitstek geschikt om te ondersteunen in dit ontwikkelingsproces. De mens hoort, ziet en spreekt, het is met elkaar verbonden.
Leren omgaan met je eigen naast andere disciplines, door te geven aan elkaar. Ontstaat er op deze manier nieuwe kennis, nieuwe kunst?
 

Workshop: Creatieve leerprocessen

Creatieve leerprocessen. Leren door zelf te doen. Een vorm van muziekonderwijs, waarin de nadruk ligt op het zich concentreren op het creatieve aspect van musiceren. Daarnaast staat leren in groepsverband centraal.
 

Workshop: De belevingswereld van het kind door beweging

Een doorlopende lijn in ontwikkeling van de beweging van het jonge kind (kleuter) naar beginnende puber ( groep 8). De deelnemers kruipen in de huid van een opgroeiend kind. MIB staat voor Muziek in Beweging. Bewegen gebeurt bij ons altijd met een reden! De expressie die de beweging met zich meebrengt, wordt in verband gebracht met de muziek en het verhaal erachter.
 

Workshop: Muziekdocenten in internationaal perspectief

Internationalisering is een woord dat veelvuldig klinkt in de opleidingen van muziekdocenten. Wat betekent dit precies en waarom wordt daar zo belangrijk over gedaan. Studenten van verschillende conservatoria beleven zelf wat het is om in een ander land, soms heel dichtbij te worden opgeleid en wat levert deze confrontatie op voor je eigen beeld van het muziekonderwijs in Nederland.
Een workshop met voorbeelden uit deze praktijk en praktische oefening in hoe het er ergens anders aan toe gaat.
 

Workshop: Muziek van de straat

De muziekdocent bevindt zich traditioneel in een leslokaal. De huidige en vooral de toekomstige lespraktijk speelt zich steeds vaker af in een heel wat minder veilige omgeving. Op muziekdocenten wordt een beroep gedaan om in tal van vaak lastige omstandigheden hun werk te doen. Muziek met mensen die op straat leven, in buurthuizen, voor maatschappelijk vrijwel onbereikbare groepen. Een ervaring met de werkelijkheid van de eerste decennia van de 21ste eeuw.
 

Workshop: Een bijzondere docentenopleiding bij Hogeschool Helicon

Den Haag kent twee opleidingen Docent Muziek. Het Koninklijk Conservatorium is een plek waar je kunt worden opgeleid maar er is ook een opleiding bij de Hogeschool Helicon. Welke vakken kom je bij Helicon tegen en wat is de gedachte daarachter. Een workshop waarin het gaat om ervaring.
 

Workshop: Kodaly; een terechte revival?

Oudere muziekdocenten kwamen deze methode nog uitgebreid in de opleiding tegen. Een auditieve benadering, zingen, solfège. In de vraag naar langere leerlijnen in het onderwijs komt de vraag naar deze methodiek terug. Wat is het ook al weer? En heeft een methode van toen nog of opnieuw betekenis voor het muziekonderwijs anno 2012.

Klik hier om u aan te melden voor de studiedag!

Programma en uitgebreidere beschrijving kunt u vinden op VLS-cmhf.nl

registerleraar.nl

Meer informatie en aanmelden

Op de website van de VLS.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp