Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2017-1


Beste ,
(Update uw lidgegevens)
 

VLS pakt studiedagen voortaan anders aan

Vanuit verschillende partijen die met muziekonderwijs bezig zijn, wordt professionalisering aangeboden. Op zich mooi, maar het betekent ook dat er soms overlap is in aanbod en dat je niet overal bij aanwezig kunt zijn. Voor de VLS een reden om bij het organiseren van studiedagen voortaan gezamenlijk met andere partijen op te trekken. 

Het uitgangspunt is dat gezamenlijk invulling wordt gegeven aan een deel van het programma, een invulling die voor beide partijen relevant is. Daaromheen zal de VLS een eigen programma aanbieden, zodat de studiedag voor alle leden van de VLS zoveel mogelijk relevant is. 

Een eerste aanzet tot deze studiedag nieuwe stijl is de studiedag die de VLS samen met Gehrels Muziekeducatie op 11 maart organiseert en waarvoor de VLS een deel van het programma invult in de vorm van twee workshops voor groepsleerkrachten en vakleerkrachten: "Samen op weg naar beter Slag Werk Den Haag, die ons meenemen in hun project "City of Sounds". Natuurlijk kunnen VLS-deelnemers ook meedoen in alle overige workshops.
 

VLS/Gehrels Studiedag PO

Op zaterdag 11 maart organiseert de VLS samen met Gehrels Muziekeducatie een studiedag in de Utrechtse Marnix Academie. De VLS verzorgt tijdens deze gezamenlijke studiedag twee keer een workshop waarbij ontmoeting tussen de groepsleerkracht en de vakleerkracht centraal staat en kun je aan het werk met slagwerk Den Haag in hun workshop “City of Sounds”.

Workshop 1
Door alle ontwikkelingen in het muziekonderwijs op de basisschool werken zij steeds vaker samen. Welke kansen levert dit op? Welke aspecten maken dit juist lastig? Hoe kunnen we elkaars krachten op de beste manier inzetten met als doel het muziekonderwijs te verbeteren? Naast voorbeelden uit de praktijk en praktische werkvormen zal er een discussie met de deelnemers aan de workshop worden gevoerd om samen tot een dieper begrip van de materie te komen. 

Workshop 2
  “Slagwerk Den Haag” ontwikkelde een prachtig project voor alle Haagse scholieren binnen en buiten het primair en voortgezet onderwijs. Via scholen, buurthuizen en website werden    kinderen en jongeren uitgenodigd om mee te doen. Gewapend met geluidsapparatuur samen de stad in. De opnamen resulteerden in tal van prachtige composities, die samen een kunstwerk vormen in het Haagse stadhuis. Tijdens de workshop lopen de deelnemers het hele project actief na, van idee, werving tot resultaat.
 
En verder... 
Naast deze workshops kun je zingen met Herma van Piekeren of de Vocal Toolbox van Katja Maria Slotte. Je kunt ook meedoen met slagwerk in de klas met Peter en Petra Dijkstra of slagwerk in de stad met het bijzondere project City of Sound van Slagwerk Den Haag. Laat je daarnaast door ervaren musici en muziekdocenten inspireren over ondernemen.

Van harte aanbevolen voor alle VLS-leden. VLS leden doen mee met korting. Voor veel meer informatie, inschrijving en keuze uit de workshops, zie de website van Gehrels. Lees meer...


Vooraankondiging examenbesprekingen

De VLS organiseert zoals elk jaar examenbesprekingen voor docenten die lesgeven aan examenklassen. Voor kunst (algemeen) werken we samen met de andere kunstvakverenigingen. Aanmelden is nog niet mogelijk, maar de data zijn al wel bekend.
Informatie muziek vwo, havo, vmbo, lees meer...
Informatie kunst algemeen vwo, havo, lees meer...
 

Webinar hoe komt de N-term tot stand?

Het CvTE organiseert op 9 maart om 16.00 uur een webinar met als onderwerp: Hoe komt de N-term tot stand? De N-term zorgt ervoor dat het niet uitmaakt welk examen een leerling maakt. Elk jaar is hetzelfde niveau van kennis en vaardigheden nodig om een voldoende te halen. Het verschil in moeilijkheid tussen examens wordt dus met de N-term gecompenseerd. Lees meer...
 

Cito-bijeenkomst over constructie muziekexamens

Het contact tussen docenten en Cito blijft meestal beperkt tot de jaarlijkse evaluatiebijeenkomsten over de eindexamens. Om nu eens buiten de hectiek van de examenperiode met elkaar van gedachten te wisselen, nodigt Cito docenten uit die lesgeven aan een (voor)eindexamenklas muziek. De bijeenkomst is enerzijds bedoeld om informatie te geven over de constructie van de examens en de methodiek van de normering, en anderzijds om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst en richting van de examens. Lees meer...
 

Statement kwalitatief muziekonderwijs op de basisschool

Momenteel is de VLS betrokken bij het schrijven van een statement over wat kwalitatief muziekonderwijs op de basisschool zou moeten zijn. Dit statement moet richting geven aan beleidsmakers en betrokkenen bij het muziekonderwijs in het basisonderwijs.

Het opstellen van het statement is een initiatief van stichting Méér Muziek in de Klas. Naast de VLS werken ook het Netwerk Muziekdocenten pabo’s (NMP), Gehrels Muziekeducatie en de Docent muziek opleidingen van de conservatoria (verenigd in het overleg O2DM) aan dit statement. Het statement wordt in het voorjaar gepresenteerd aan het werkveld.
 

Tweede editie Music University Days

Op initiatief van stichting Meer Muziek in de Klas worden ook dit jaar op pabo’s en conservatoria door heel Nederland inspiratieworkshops georganiseerd onder de naam Music University Days. 

Pabo’s zijn opgeroepen om tussen 1 en 31 maart op een woensdag of een zaterdag hun gebouw te openen voor leerkrachten basisonderwijs en ze te laten ervaren dat muziekles geven niet moeilijk hoeft te zijn. Binnenkort volgt op www.meermuziekindeklas.nl meer info over de workshops. Ben je werkzaam in het PO, breng je collega-groepsleerkrachten dan vast op de hoogte.
 

Digitale handreiking CKV online

In schooljaar 2017-2018 wordt er voor CKV in havo en vwo een nieuw examenprogramma ingevoerd. SLO heeft een digitale handreiking voor docenten ontwikkeld. Lees meer...
 

Nieuws in de klas gratis via Blendle voor docenten en leerlingen

Vanaf 31 januari biedt Nieuws in de klas docenten en leerlingen kosteloos nieuws via Blendle. Lees meer...


Kunst en cultuur volgens de lijsttrekkers

Kunsten’92 heeft lijsttrekkers bevraagd over het belang van kunst en cultuur. De antwoorden laten aan bevlogenheid niets te wensen over. Lees meer...
 

Schoolleiders vinden muziek niet goed verankerd

De Algemene vereniging schoolleiders (AVS) heeft een enquête gehouden onder 179 schoolleiders. Negen van de tien schoolleiders vinden muziek en sport van groot belang op de basisschool. Het liefst willen ze voor beide vakken vakdocenten aanstellen. In de praktijk moeten ze kiezen. Lees meer...
 

Kazoo wint Innovatie Award NOT

Digitale muzieklesmethode Kazoo wint de Innovatie Award 2017 van de NOT, de vakbeurs voor het onderwijs. Lees meer... 

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp