Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.

Nieuwsbrief 2014-3


VLS Experts gevraagd!

Beste ,
(Update uw lidgegevens)

In de komende maanden wordt van onze vereniging verwacht dat we invloed uitoefenen op de inrichting van ons vak in de praktijk van PO en VO. In het verslag kunt u lezen wat de afgelopen maanden al op tafel heeft gelegen in een Strategisch Beraad Kunstvakken. 

Expertteam PO
In het kader van ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ ontwikkelt SLO in opdracht van de minister een Landelijke Leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie. Deze zal ons zeer binnenkort voorgelegd worden en het is van groot belang dat we als vereniging van vakdocenten daar een reactie op hebben en onze visie kunnen geven op wat kwaliteit is. Een voorzet vindt u in een artikel Reactie VLS t.a.v. Cultuureducatie met Kwaliteit waarin we reageren op hetgeen we in enkele overlegsituaties proefden. U vindt ook de uitkomst van een overleg dat daaromtrent plaatsvond. Voor de volgende stap nodigen we graag allen uit die zich daartoe geroepen voelen:

Wie wil de komende maanden bijdragen aan de ontwikkeling van een visie op de Leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie, lees Muziek, vanuit de VLS? 

Stuur uw reactie naar info@vls-cmhf.nl o.v.v. Expertteam PO of meld je aan om mee te praten op 5 april om 13.00u in Utrecht (voorafgaand aan de jubileumfestiviteiten). Wij kunnen met dit team ook ingaan op de vraag van het LKCA. Zie Vraag LKCA aan VLS leden PO.
 

Expertteam CKV

Vooruitlopend op een reactie van de minister op het Advies verkenningscommissie kunstvakken, wordt het vak CKV al hervormd. Het nieuwe plan moet in voorjaar 2014 klaar zijn. Er zijn door de minister een aantal uitgangspunten geformuleerd:
•    De studielast voor de leerlingen moet gelijk blijven.
•    CKV blijft een schoolexamen, dus géén CSE.
•    Het moet aansluiten op de onderbouw Voortgezet Onderwijs.
•    De vernieuwing mag ambitieus zijn. Een kwaliteitsimpuls is nodig.
Ook hier zal SLO met een voorstel komen waarop wij dienen te reageren. Onze collega’s van VONKC gaan via een enquete te rade bij hun leden. Wij kiezen ervoor met collega’s aan tafel te zitten.

Wie wil de komende maanden bijdragen aan de ontwikkeling van een visie op de inrichting van het van CKV vanuit de VLS? 

Reacties naar info@vls-cmhf.nl o.v.v. Expertteam CKV. Of meld je aan om mee te praten op 5 april om 13.00u in Utrecht (voorafgaand aan de jubileumfestiviteiten).
registerleraar.nl

Jubileumfeest VLS

De VLS bestaat 65 jaar. Dat wordt gevierd! Voorafgaand willen we met diegenen die dat willen in gesprek over de ontwikkelingen rondom het PO en CKV (zie teksten links).

Bovendien verwelkomen wij op deze dag de Finse muziekdocent Timo Lehtovaara met zijn leerlingenkamerkoor. Op zijn school is een doorlopende leerlijn vanaf de basisschool. Leerlingen vanaf 7 jaar kunnen kiezen voor een uitgebreide muzikale vorming. Dit resulteert in een verbluffend goed koor, dat u gehoord moet hebben! Meldt u daarom snel aan voor deze feestelijke dag!

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp