Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2016-7


Beste ,
(Update uw lidgegevens)

Na een welverdiende vakantie zijn inmiddels alle scholen weer begonnen. In de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar direct belangrijk nieuws over de toekomst van ons vak!
 

Is er in 2032 nog wel muziekonderwijs in scholen? 
En zo ja, hoe ziet dat er dan uit?

Vlak voor de vakantie, of voor sommigen al in de vakantie, stuurden we al een vooraankondiging over de verdiepingsfase van OnsOnderwijs2032. Centraal staat de vraag: "Hoe kunnen we kinderen die nu naar school gaan, zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving en arbeidsmarkt van 2032?" In opdracht van de staatssecretaris ging de commissie Schnabel aan het werk en begin dit jaar werd het eindadvies gepresenteerd.

Het bestuur van de VLS constateert dat maar weinig (muziek)docenten betrokken zijn geweest bij of überhaupt hebben gehoord van OnsOnderwijs2032, terwijl wordt beweerd dat dit plan om zowel het basis- als voortgezet onderwijs te vernieuwen na zorgvuldige raadpleging van het veld tot stand is gekomen en dat alle docenten de kans hebben gehad zich hierover te laten horen. 

Het advies
Naast de vijf verplichte onderdelen van het kerncurriculum (Nederlands, Engels, rekenen/wiskunde, digitale geletterdheid en burgerschapsvorming) wordt voorgesteld het onderwijs meer betekenis te geven door drie leerdomeinen in te stellen, waaronder een leerdomein Taal & Cultuur. Bij deze leerdomeinen is het motto: meer van minder en niet van alles een beetje. Wat precies de gevolgen zijn voor het muziekonderwijs zoals wij dat nu kennen is nu nog niet duidelijk. Wat heel belangrijk is, is dat wij muziekdocenten actief onze stem hier laten horen. 

Aankomende week krijg je een link naar onze digitale enquête toegestuurd. De resultaten bespreken we graag met jullie op dinsdagavond 4 oktober in Utrecht. De eerder aangekondigde datum (26 sept.) komt hiermee te vervallen. 

Voor alle informatie rondom OnsOnderwijs2032, zie deze website
 

Korting voor leden op de contributie

Als vakbondslid kun je een korting op de contributie aanvragen, dat met de eindejaarsuitkering wordt verrekend. Lees meer...
 

Conceptnotulen ALV

De conceptnotulen van de algemene ledenvergadering van 14 juni jl. zijn op de website te vinden. Lees meer...
 

VO-docenten nu ook bevoegd voor basisschool

Regelmatig bereiken ons berichten dat basisschooldirecteuren niet weten dat docenten muziek (met een schoolmuziek-/docent muziekdiploma) bevoegd zijn om les te geven in het basisonderwijs. Sinds dit schooljaar zijn alle VO-docenten bevoegd hun eigen vak in de basisschool te geven, waardoor dit geen probleem meer is. Lees meer...
 

Buma Music Academy: gratis online educatiepakket rondom hedendaagse muziek

Buma Music Academy is een initiatief van Buma Cultuur en zet zich in voor actueel en vernieuwend muziekonderwijs binnen het Voortgezet Onderwijs in Nederland. Met ons lesprogramma krijgen docenten praktische handvatten om hun muziekonderwijs op een eigentijdse manier vorm te geven. Aanmelden kan tot 3 oktober.
 

Conferentie mens en muziek - impressie en expressie

Stichting Mens en Muziek organiseert van 20 tot 22 oktober een grote muziekconferentie in Schoorl, Noord-Holland. Thema van deze conferentie zal zijn 'Impressie en Expressie'. Lees meer...
Schatkist vol verschillen

Inspiratiedag 17 november i.s.m. Music+ Academy

Met veel plezier nodigen we je uit deel te nemen aan de jaarlijkse inspiratie-/scholingsdag voor muziekdocenten VO, een gezamenlijk initiatief van de Music+ Academy en de VLS. De dag Schatkist vol verschillen, muziek maken met de hele klas vindt plaats op donderdag 17 november 2016 in de Gelderlandfabriek te Culemborg. De dag is gevalideerd door het lerarenregister. We hopen dat je er (weer) bij bent! Meer info...

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp