Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.

Nieuwsbrief 2014-2


Beste ,
(Update uw lidgegevens)
 

Doe mee aan de compositiewedstrijd!

Op 5 april viert de VLS haar 65-jarige verjaardag in het gebouw van K&W in Utrecht. Bij deze viering willen we de schoolpraktijk aandacht geven. Docenten muziek in PO en VO produceren jaarlijks veel praktisch materiaal voor hun muziekles, hetgeen vaak een tijdrovende taak is. Deze productieve creativiteit van de docenten verdient het daarom extra in het licht gezet te worden. Heeft u werk dat de openbaarheid verdient? Zend dan uw materiaal in! Lees meer...
 

Programma van de Jubileumviering op zaterdag 5 april a.s. bekend

Het feest wordt gevierd in Utrecht, in het HKU Utrechts Conservatorium, gebouw van Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats. Lees hier het feestelijke programma en meldt u snel aan! Lees meer...
 

Evaluatievergaderingen CE Muziek

De jaarlijkse evaluatievergaderingen voor het CE muziek wordt op 28 mei gehouden op het Amadeus Lyceum in Vleuten. We willen alle docenten die lesgeven aan examenklassen oproepen aanwezig te zijn. Voor VLS-leden is deelname gratis, aanmelden is wel verplicht. Binnenkort volgt meer informatie over de evaluatievergaderingen van het CE kunst. Lees meer... 


Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP in aantocht

Door de gewijzigde regels rondom toezicht op de pensioenen is ook de organisatie van de vertegenwoordigers van deelnemers bij het ABP veranderd. Voor het verantwoordingsorgaan dat de taak van de huidige deelnemersraad gaat overnemen heeft de CMHF voor zowel actieven (lijst 3) als pensioengerechtigden (lijst 1B) kandidaten aangedragen. Van 11 tot 28 maart hebben alle deelnemers bij het ABP de gelegenheid om hun stem uit te brengen op de kandidaat van hun keuze. U zult, onder andere van het ABP, nog nadere informatie ontvangen. Lees meer...
 

Nieuwe CAO PO 2013?

Ja en nee. Vanaf 1 januari 2014 kan in de sector po als laatste onderwijssector ook met de PO-raad over de primaire arbeidsvoorwaarden (salarissen, uitkeringen en pensioenen) worden onderhandeld. Hierover werd tot nu toe met de minister onderhandeld. Met de PO-raad werd alleen onderhandeld over de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden (onder andere verlof, aanstelling en ontslag, arbeidsduur en normjaartaak). Lees meer...
 

Week passend onderwijs (24 t/m 28 maart)

Maatwerk voor elke leerling. Kijken naar wat een kind wél kan. Regulier waar mogelijk, speciaal als het moet. En een intensieve samenwerking tussen scholen, ouders, gemeenten en jeugdzorg. Dat is de kern van passend onderwijs, dat op 1 augustus 2014 officieel van start gaat. Lees meer...


Leraren gezocht voor registersubcommissies van registerleraar.nl (herhaalde oproep)

Ben je een ervaren docent muziek, werkzaam in het voortgezet onderwijs? Dan kun je je expertise inzetten in een registersubcommissie Muziek van de Onderwijscoöperatie. Lees meer.


 
registerleraar.nl

Inspiratiedag startende leraar

Bent u startende leraar en heeft u behoefte aan coaching? Hoort u graag tips en trucs van ervaren leraren? Kom naar de Inspiratiedag voor startende leraren op 9 april aanstaande van 10.00-17.00 uur in Utrecht. Deze dag is voor alle leraren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs, die minder dan vier jaar werkzaam zijn in het onderwijs en is gratis. Lees meer.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp