Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2015-8


Beste ,
(Update uw lidgegevens)
 

Studiedag kunst algemeen

Om inspiratie op te doen en elkaar de fijne kneepjes van theorie en vakdidactiek van de andere kunstvakdiciplines mee te kunnen geven organiseren de kunstvakverenigingen BDD, NBDK, VLS en VONKC voor de tweede keer de studiedag Kunst Algemeen. Lees meer...
 

Stand van zaken Onderwijs 2032

In de vorige Nieuwsbrief daagden we u uit mee te doen aan het redden van de kunstvakken door uw mening te laten weten aan het Platform Onderwijs 2032. Wij horen graag uw reacties. 
In het Strategisch Beraad Kunstvakken heeft de VLS op 9 november gesproken met een van de leden van het platform en is te kennen gegeven dat wij (SBK) menen dat het kunstonderwijs te weinig duidelijk in hun visiedocument is geborgd. Zie het verslag.
Daarnaast heeft de VLS op de laatste bijeenkomst van het Platform Onderwijs 2032 met het werkveld op 13 november te kennen gegeven dat muziekonderwijs veel sterker benoemd moet worden in het voorstel. De huidige inzet onder de naam ‘Meermuziekindeklas’ geeft nu een impuls waarvan de initiatiefnemers verwachten dat die in het plan OnsOnderwijs2032 zal worden voortgezet en verankerd. De VLS meent dat dit groeiende draagvlak voor meer muziek in het onderwijs niet mag worden teleurgesteld. De toekomst vraagt nu hardop om herstel van de inzet van kunst in het onderwijs, met name van muziek. Dat willen we terugzien in het document.
 

Bijeenkomst SLO voor docenten CKV

In het kader van de invoering van het nieuwe Examenprogramma CKV havo/vwo organiseert SLO op 1 en 3 december bijeenkomsten voor docenten CKV. Aanmelden is inmiddels niet meer mogelijk. Lees meer...
 

Terugblik op de Inspiratiedag 

Op 18 november was er weer een inspiratiedag i.s.m. Music+ Academy. "Een erg prettige en leerzame dag met veel diversiteit", "Ontspannen, inspirerend, open en vrij", 
"Ik heb de dag nadien meteen iets kunnen toepassen!", "Fijn om met zoveel muzikanten te zijn en van en met elkaar te leren", "Een rugzak vol tips en manieren die ik zeker ga gebruiken tijdens mijn lessen!" lees meer...
 

Doorgaande leerlijnen kunstvakken 

SLO is voor een van de projecten op zoek naar vak experts die willen meedenken! SLO zoekt naar ervaren docenten beeldende vormgeving (vmbo), ckv (havo-vwo) en muziek (havo-vwo) die hun expertise willen delen op het gebied van ‘kernprogramma’s en doorgaande leerlijnen’ voor deze vakken vanuit de lijn po→vo onderbouw→vo bovenbouw. Lees meer...

 

Regeling reiskosten werknemers in het VO
Een werknemer die een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangt kan ook in 2016 in bepaalde gevallen aanspraak maken op een fiscaal vriendelijke regeling. Een deel van de eindejaarsuitkering wordt daarbij geruild met de reiskostenvergoeding. Voor veel docenten is dit de moeite waard! Lees meer...
 
Werkgevers PO gaan loonsverhoging uitbetalen
Op 4 november is in het cao-overleg overeengekomen dat de werkgevers gevraagd gaat worden in november de loonsverhogingen voor 2015 uit te betalen. Lees meer...
 
Enquête professionele standaard voor leraren
In 2015-2016 ontwikkelt de Onderwijscoöperatie de professionele standaard voor leraren. In een standaard staat genoemd wat de (minimum)-eisen zijn die leraren aan elkaar stellen. Tot 7 december loopt een eerste consultatieronde. In deze ronde wordt geïnventariseerd welke waarden breed gedragen worden door leraren. Dit zal resulteren in een eerste conceptversie waaromheen begin 2016 een tweede consultatieronde zal starten. De definitieve standaard wordt dan op 1 juli 2016 gepubliceerd. Lees meer...
Ohra

Collectiviteitskorting via OHRA

Doordat de VLS is aangesloten bij de CMHF kunt u via OHRA 9% collectiviteitskorting ontvangen op uw zorgverzekering. Via deze link is meer informatie te verkrijgen en kunt u de verzekering afsluiten.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp