Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2015-4


Beste ,
(Update uw lidgegevens)
 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de VLS nodigt je uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op maandag 15 juni 2015. Lees meer...

 

Examenbesprekingen
Vorige week zijn de examens kunst voor havo en vwo afgenomen. De screendumps van deze examens zijn hier te downloaden. Komende week staat muziek vmbo en havo op het programma, de week erna vwo. Voor docenten in de examenklassen organiseert de VLS examenbesprekingen. Voor kunst is de aanmelding inmiddels al gesloten maar voor muziek zijn deze nog open. Meld je snel aan! 

 

Uitkomsten veldraadpleging syllabus muziek vwo
In 2014 heeft de syllabuscommissie muziek havo en vwo in opdracht van het CvTE de stofomschrijvingen rondom de pop- en jazzlijn voor de syllabi muziek havo en vwo 2017 herzien. De uitkomsten van de in afgelopen maart gehouden veldraadpleging hierover vind je op onze website. Lees meer...

Geen onderhandelaarsakkoord CAO PO
De vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas niet zal lukken om vóór 1 mei 2015 een onderhandelaarsakkoord te sluiten voor een nieuwe cao. Lees meer...

Wist u dat op onze website meer nieuwsberichten te vinden zijn?
 
 
Studiedag 'All about that Voice'
Music+ Academy en ZangExpress organiseren een studiedag voor muziekdocenten die iets meer of anders willen met zingen in 'de klas'. Lees meer...
 
Trainingen voor muziekdocenten PO
Aslan Muziekcentrum organiseert met enige regelmaat trainingen voor muziekdocenten in het PO, zoals bijvoorbeeld Lange leerlijn muziek op de basisschool, masterclass djembé, wereldmuziekdag en rekenen in de muziekles. Kijk op hun site voor het complete aanbod.
registerleraar.nl

Inspiratiedag VO in Maastricht

Tilburg en Amsterdam hebben we dit schooljaar al aangedaan. In samenwerking met het conservatorium aldaar is nu Maastricht aan de beurt!

De dag staat (wederom) in het teken van je eigen muzikantschap en ontwikkeling. Dit vanuit de overtuiging dat het eigen musiceren een belangrijke (dé belangrijkste?) inspiratiebron vormt om anderen te kunnen enthousiasmeren. Lees meer...

Deze dag wordt georganiseerd door Music+ Academy in samenwerking met de VLS.

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp