Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2013-3


Beste <<Roepnaam>>,
(Is uw naam hierboven niet goed weergegeven? Update uw gegevens)

Voor u ziet u een andere nieuwsbrief dan dat u van ons gewend bent. Deze nieuwsbrief staat volledig in het teken van de aankomende VLS Studiedag.

Op vrijdag 5 april 2013 vindt in het Haagse Koorenhuis de VLS-studiedag plaats. Het delen van kennis en vaardigheden vormt het hoofdmenu. Studenten van de vakopleidingen Docent Muziek zullen in de vorm van workshops en presentaties het mooiste uit hun opleidingen delen met hun toekomstige collega’s. Bovendien kunt u twee presentaties naar keuze bijwonen van de meest gebruikte methodes in het voortgezet onderwijs. Hoe zijn methodes opgebouwd, hoe komen ze tot stand en wat zijn de laatste ontwikkelingen? De vier toonaangevende methodes zijn: BeatsNbits, Intro, Muziek op Maat en Podium.

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de verschillende workshops die gedurende de dag worden aangeboden. Deelnemers worden voor twee van deze workshops ingedeeld, bij inschrijving vragen we om tenminste vier voorkeuren aan te kruisen.

Kijk voor een uitgebreidere beschrijving van de workshops en het dagprogramma op onze website

 

Workshop: Het Orkest der Voorwerpen

Ieder voorwerp heeft een klank. Iedere klankbron kan gebruikt worden als instrument. Veel docenten maken ergens in hun carrière gebruik van een werkvorm waarbij alledaagse voorwerpen gebruikt worden als instrumenten.
In de workshop ‘het Orkest der Voorwerpen’ staat de professionalisering en educatieve toepassing van deze werkvorm centraal. 

Workshop: Horen zien en spreken

CKV nodig? Heeft niet ieder mens heeft de behoefte om zichzelf in deze wereld neer te zetten en de samenleving te begrijpen? Hoe scholen wij de mens voor de toekomst? CKV vakken zijn bij uitstek geschikt om te ondersteunen in dit ontwikkelingsproces. De mens hoort, ziet en spreekt, het is met elkaar verbonden.
Leren omgaan met je eigen naast andere disciplines, door te geven aan elkaar. Ontstaat er op deze manier nieuwe kennis, nieuwe kunst.

Workshop: Creatieve leerprocessen

Creatieve leerprocessen. Leren door zelf te doen. Een vorm van muziekonderwijs, waarin de nadruk ligt op het zich concentreren op het creatieve aspect van musiceren. Daarnaast staat leren in groepsverband centraal.

Workshop: De belevingswereld van het kind door beweging

Een doorlopende lijn in ontwikkeling van de beweging van het jonge kind (kleuter) naar beginnende puber ( groep 8). De deelnemers kruipen in de huid van een opgroeiend kind. MIB staat voor Muziek in Beweging. Bewegen gebeurt bij ons altijd met een reden! De expressie die de beweging met zich meebrengt, wordt in verband gebracht met de muziek en het verhaal erachter.

Workshop: Muziekdocenten in internationaal perspectief

Internationalisering is een woord dat veelvuldig klinkt in de opleidingen van muziekdocenten. Wat betekent dit precies en waarom wordt daar zo belangrijk over gedaan. Studenten van verschillende conservatoria beleven zelf wat het is om in een ander land, soms heel dichtbij te worden opgeleid en wat levert deze confrontatie op voor je eigen beeld van het muziekonderwijs in Nederland.
Een workshop met voorbeelden uit deze praktijk en praktische oefening in hoe het er ergens anders aan toe gaat. 

Workshop: Een bijzondere docentenopleiding bij Hogeschool Helicon

Den Haag kent twee opleidingen Docent Muziek. Het Koninklijk Conservatorium is een plek waar je kunt worden opgeleid maar er is ook een opleiding bij de Hogeschool Helicon. Welke vakken kom je bij Helicon tegen en wat is de gedachte daarachter. Een workshop waarin het gaat om ervaring.
 

Workshop: Kodaly, een terechte revival?

Oudere muziekdocenten kwamen deze methode nog uitgebreid in de opleiding tegen. Een auditieve benadering, zingen, solfège. In de vraag naar langere leerlijnen in het onderwijs komt de vraag naar deze methodiek terug. Wat is het ook al weer? En heeft een methode van toen nog of opnieuw betekenis voor het muziekonderwijs anno 2012.

Klik hier om u aan te melden voor de studiedag van 5 april!

Het dagprogramma en uitgebreidere beschrijving kunt u vinden op de VLS website.Behalve voor de studiedag nodigen de makers van Intro en BeatsNbits u uit voor de volgende activiteiten:
Van start met Intro Masterclass

Docenten muziek die graag het uiterste uit zichzelf en hun methode willen halen grijpen nu hun kans! Donderdagmiddag 16 mei kunt u extra ervaringen opdoen met activerende werkvormen voor uw vak.
In de Intro Masterclass kunt u onder leiding van Joost Overmars en Ruth van de Putte – zelf docent én Intro-auteur van het eerste uur – muzikaal aan de gang. We concentreren ons op musiceer- en componeermateriaal uit Intro onder- én bovenbouw.
 
Een middag gericht aan de gang met Intro-materiaal vanuit een puur muzikale visie. Het geeft u de kans om beter beslagen ten ijs te raken, uw didactisch repertoire uit te breiden, met collega’s van gedachten te wisselen én van elkaar te leren.
 
Een plezieriger manier om deskundigheid verder te ontwikkelen kunnen wij niet bedenken! Geef u nu op voor de Intro Masterclass van 16 mei!
 
Datum: 16 mei 2013
Tijd: 13.30 – 16.00 uur
Locatie: wordt nog bekend gemaakt, we streven naar een centrale plek (A’foort/Utrecht)

 


BeatsNBits studiedag

Op 9 maart 2013 organiseert beatsNbits weer hun jaarlijkse Studiedag. Via deze weg willen ze de leden van de VLS hier graag voor uitnodigen!
Ook dit jaar hebben wij voor u een interessant programma weten samen te stellen. We beginnen met een lezing van Willem-Jan Renger, lector Kunst & Techniek aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Dhr. Renger is programmaleider Applied Game Design en Creative Design for Motivational Learning & Transfer, beide gericht op het toepassen van game-principes in andere contexten dan entertainment.

Bij het middagprogramma wordt u ingedeeld in twee soorten groepen: docenten die al gebruik maken van BeatsNbits en docenten die kennis willen maken met deze digitale muziekmethode.

Gedurende de dag is er voldoende gelegenheid om met collega muziekdocenten van gedachten te wisselen en om kennis te maken met dé digitale muziekmethode!

Programma 9 maart 2013, Posttheater Arnhem
10.15 Inloop
11.00 Spreker: Willem-Jan Renger
12.00 Lunch
13.00 Middagprogramma
14.30 Pauze
15.00 Gezamenlijk programma
16.00 Afsluiting met borrel

Deze geheel verzorgde studiedag is gratis! Na afloop zal er een certificaat van deelname voor u klaar liggen. Vooraf aanmelding is verplicht en kan eenvoudig via www.bnb-academy.nl. Wees er snel bij, want er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Wij hopen u te ontmoeten op 9 maart te Arnhem!

Met vriendelijke groet,
BeatsNbitsVLS

VLS Studiedag

Vrijdag 5 april 2013
Koorenhuis
Prinsegracht 27,
Den Haag
9.30 - 16.15 uur
Meer informatie...

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp