Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.

Nieuwsbrief 2014-6


Beste ,
(Update uw lidgegevens)

Examens van start!
De Centrale Examens zijn inmiddels van start gegaan. De examens kunst zijn inmiddels achter de rug, de muziekexamens starten deze week. Heeft u zich al aangemeld voor de examenevaluaties? De VLS organiseert volgende week de examenbespreking muziek. Vandaag en morgen zijn de besprekingen van de CE's kunst(algemeen).

Ledenraadpleging akkoord CAO VO
Uit de reacties naar aanleiding van de raadpleging onder de leden over het onderhandelaarsakkoord CAO VO komen verschillende reacties. Een ruime meerderheid van de leden ondersteund het akkoord, een minderheid is tegen. De bezwaren richten zich met name op drie onderwerpen: opheffen van het entreerecht, versobering seniorenregeling en werkdruk. Terecht punten van onvrede en zorg.
Het entreerecht blijft komend schooljaar bestaan om iedereen die sinds 2008 heeft gerekend op een promotie deze ook daadwerkelijk te kunnen geven. Dat was voor de bonden een hard punt, wat de werkgevers betreft was het entreerecht op 31 juli, een dag voordat het in zou gaan, vervallen.
De nieuwe seniorenregeling is duidelijk soberder dan de huidige BAPO. Voor iedereen die al in de regeling zit betekent dit een hogere bijdrage, voor diegenen die vlak voor de ingangsdatum zaten betekent het nog langer wachten. Dat is zuur. Omdat er met gelijkblijvende middelen een regeling gemaakt is waar iedereen van kan profiteren (dé voorwaarde voor toekenning van de extra middelen door de minister) wordt er ook van de mensen die al deelnemen in de regeling een solidariteitsbijdrage gevraagd.
De hoge werkdruk tenslotte is ook een grote zorg van ons. Met het toekennen van het budget van 50 uur hopen we daar iets in te kunnen verlichten. Daarnaast zou de 'ontschotting' tussen de verschillende leerjaren en de verlaging van de verplichte minimaal te verzorgen onderwijstijd en de mogelijkheid tot maatwerk druk van de ketel moeten halen. Daarmee zijn we er nog niet, maar het is meer dan niets.

Veelgestelde vragen over het onderhandelaarsakkoord CAO VO
Vanuit de onderhandelingsdelegatie van de FvOv wordt nog eens op een rijtje gezet wat de consequenties zijn van de afspraken in het onderhandelingsakkoord. Lees ze hier... 

Stakingen MBO
Ongeveer 4000 docenten en andere medewerkers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) kwamen op donderdagmiddag 15 mei naar het Muziekgebouw aan het IJ in Amsterdam om te pleiten voor een betere cao voor het middelbaar beroepsonderwijs (CAO MBO). De leraren legden het werk neer naar aanleiding van het stukgelopen cao-overleg met de werkgeversorganisatie MBO Raad. De docenten uit het hele land vinden de werkdruk in het middelbaar beroepsonderwijs te hoog en dat gaat dan uiteraard ook ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen. Lees meer...

Lerarenbeurs en promotiebeurs
Al veel leraren hebben met behulp van de Lerarenbeurs een studie gevolgd om hun kennis te vergroten en zich verder te specialiseren. Dit jaar is het nog tot en met 31 mei mogelijk een Lerarenbeurs voor een bachelor- of masterstudie aan te vragen. Lees meer...

Onderzoek naar toegevoegde waarde muziek op leesvaardigheid dyslectische leerlingen
In het kader van mijn studie Master SEN, doe ik onderzoek naar de toegevoegde waarde van extra muzieklessen en breinvriendelijke, leerondersteunende muziek op de leesvaardigheid van dyslectische leerlingen. Na een grondige theoretische verkenning, is het nu tijd om te kijken naar wat men hier in de praktijk van vindt. De docenten Muziek beschouw ik als een belangrijke en aparte onderzoeksgroep. Uw reflectie draagt bij aan waardevolle inzichten, waarmee we de begeleiding van dyslectische leerlingen wellicht kunnen verbeteren. De gegevens in de 10-minuten durende enquête worden anoniem verwerkt. Bij voorbaat mijn grote dank voor uw inzet.
Vriendelijke groet, 
Cathy Stobbe-Sikkens
Docent Nederlands en dyslexiecoach
Student Master SEN (taalspecialist/dyslexie)

Enquête...

MHP wordt VCP
De vakcentrale MHP wordt Vakcentrale voor Professionals Kortweg VCP. De 50 aangesloten vakverenigingen richten zich als belangenbehartiger op het ’vak’ en de ’professie’. De professional, georganiseerd rond beroep en bedrijf, staat daarom centraal. Tijdens de eerste Algemene Vergadering van de VCP zijn Gerrit van de Kamp en Reginald Visser benoemd als duovoorzitters. Oud-duovoorzitter Bob van der Wal is benoemd als vicevoorzitter. Op woensdag 28 mei a.s. geeft de Vakcentrale voor Professionals een aftrap met een symposium. De VCP wil de aangesloten vakverenigingen directer betrekken bij de beleidsvorming op centraal niveau. Er zal daarom gewerkt gaan worden met zeven platforms. Hierover volgt binnenkort nadere informatie.

Vier zetels voor de CMHF in ABP Verantwoordingsorgaan
De CMHF heeft vier van de 32 zetels bemachtigd in het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP. Tussen 11 en 28 maart konden alle CMHF-leden stemmen op hun favoriete kandidaat voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Naast lijstrekker Paul Müller (sector politie/VMHP), zullen ook Hans Couzy (sector defensie/GOV|MHB) en Pauline Tets (sector onderwijs/VAWO) als pensioengerechtigden zitting gaan nemen. Namens de actieven zal Jacqueline van Langeraad (sector onderwijs/FvOv) plaats nemen in het nieuwe Verantwoordingsorgaan. De CMHF-fractie is zeer tevreden met dit resultaat. “Daar waar anderen zetels in moesten leveren, boeken wij een zetel winst”, aldus Jacqueline van Langeraad.
registerleraar.nl

Oproep voor bijdragen van leraren aan het Lerarencongres 2014

Het Lerarencongres is de plek voor leraren om geïnspireerd te worden door voorbeelden van collega’s, samen te leren en om te bouwen aan hun netwerk van collega’s. Het congres is een plaats waar je kiest uit een veelheid aan activiteiten en daar zelf mede invulling aan geeft.

De programmacommissie van het Lerarencongres 2014 ontvangt graag voorstellen voor inhoudelijke bijdragen aan  het programma, in het bijzonder van leraren. Lees meer...


_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp