Copy
Nieuwsbrief van de VLS, met informatie van vakvereniging en vakbond.
VLS voor muziekdocenten

Nieuwsbrief 2016-5


Beste ,
(Update uw lidgegevens)
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering

Op 14 juni vindt onze jaarlijkse ALV plaats, aanvang 18:00 uur in Utrecht. Het bestuur nodigt je van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Naast de gebruikelijke bestuurlijke onderdelen die bij een ALV horen wil het bestuur graag in gesprek over de voortgang in de beleidsvoornemens. Er is veel in ontwikkeling in het muziekonderwijs. Als VLS zijn we betrokken bij die ontwikkelingen, het gaat immers om ons vak. Lees meer...

Ook dragen we Allerd van der Bremen op de ALV voor als nieuw bestuurslid. Hij gaat zich met name bezighouden met de positie van ZZP'ers. In dit bericht stelt Allerd zich voor.
 

Examens muziek en kunst

Aanstaande vrijdag organiseert de VLS de jaarlijkse examenbesprekingen muziek voor vmbo, havo en vwo. Nog niet aangemeld? Dit kan nog tot en met vanavond 21.00 uur. De examenbesprekingen kunst vwo zijn inmiddels al geweest, voor kunst havo is aanmelden nog mogelijk tot en met zaterdag. Verder heeft de VLS meegewerkt aan de adviestabel voor het opsturen van examenwerk naar de tweede corrector. Scholen worden dringend geadviseerd de data in de tabel te hanteren zodat de tijd die voor correctie beschikbaar is zo optimaal mogelijk wordt benut.


728 scholen vragen aan voor de Impuls muziekonderwijs

728 scholen hebben bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag ingediend in de eerste ronde van de Impuls muziekonderwijs. Zij willen zich vanaf volgend jaar inzetten voor meer en beter muziekonderwijs op hun school. Om aan deze grote vraag tegemoet te komen heeft Minister Bussemaker (OCW) besloten het gereserveerde budget van de derde ronde (2017) nu al beschikbaar te stellen aan het Fonds om in te zetten voor de eerste ronde. Lees meer...


Onderwijs2032: verdiepingsfase

In de afgelopen weken heeft er druk overleg plaatsgevonden tussen de Onderwijscoöperatie (OC) en de staatssecretaris. Onderwerp van gesprek was het vervolg op het advies van het platform Onderwijs2032. Met de staatssecretaris is afgesproken dat de OC (waarin de FvOV/VLS is vertegenwoordigd) de ruimte krijgt om invulling te geven aan de Verdiepingsfase. Lees meer...


Leraar komt verplicht in register

Leraren moeten zich, net als verpleegkundigen, advocaten, artsen en notarissen, inschrijven in een openbaar register, waar hun (bij)scholing wordt bijgehouden. Dat legt het kabinet vast in een wet, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees meer...
 

Onderhandelaarsakkoord CAO PO

Vorige keer berichtten we al over het onderhandelaarsakkoord VO. Op 27 april zijn de bonden en de PO-raad het eens geworden over een onderhandelaarsakkoord inzake een nieuwe CAO voor het primair onderwijs. Als je in het PO werkzaam bent heb je onlangs een mail ontvangen over de ledenraadpleging. 

 
Summerschool Innovatie Muziekeducatie

Summerschool Innovatie Muziekeducatie

Update in de zomer de muziekdocent in jezelf! In de zomer van 2016 organiseert HKU in samenwerking met de VLS en Akoesticum in Ede de eerste Summerschool Innovatie Muziekeducatie. In deze Summerschool krijgen muziekdocenten een update van een aantal nieuwe ontwikkelingen in de muziekeducatie. VLS leden krijgen korting. Lees meer...

_Heeft u opmerkingen of wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur uw e-mail naar: nieuwsbrief@vls-cmhf .nl
Email Marketing Powered by Mailchimp