Copy

Mobiles@Work


In het verleden berichtten wij reeds meerdere malen over Mobiles@Work (MAW). MAW werd ontwikkeld voor vzw De Ploeg uit Sint-Truiden dat actief is in de sociale dienstensector. De Ploeg is reeds meerdere jaren gebruiker van MAW. Dit jaar werd Mobiles@Work gekoppeld aan Odoo8, een Open Source ERP-pakket. Voor meer uitleg hierover verwijzen wij naar onze website (http://www.fks.be/content/mobiles-work-1)

Wij zijn blij te mogen aankondigen dat Mobiles@Work niet enkel meer voor Android toestellen beschikbaar is, maar tevens voor iOS. Je kan de app vinden op:
  Momenteel is de koppeling van Mobiles@Work met Odoo9 en Odoo10 in testfase.

Business Intelligence - Pentaho

 

Pentaho is een krachtige en gebruiksvriendelijke Business Intelligence tool die uitermate geschikt is voor het verwerken van veel data. Pentaho is een opensource applicatie die reeds bestaat sinds 2004. Het feit dat het opensource software is, heeft als voordeel dat er geregeld updates beschikbaar zijn. De prijs blijft lager dan andere BI-tools, aangezien je geen kosten betaalt voor licenties en onderhoud, echter wel voor training en support. 

 

BI voor Westtoer

Westtoer is het autonoom provinciebedrijf (apb) voor toerisme en recreatie in West-Vlaanderen.
Westtoer heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren.
Westtoer streeft ernaar om zoveel mogelijk recreatieve informatie beschikbaar te stellen voor toeristen en recreanten in de provincie West-Vlaanderen, voor overheidsinstanties, voor spelers uit de toeristisch-recreatieve sector, ...

fks werkt samen met DataShift aan dit "Business Intelligence" project zodat al deze data overzichtelijk kunnen worden voorgesteld.

Westtoer heeft volgende doelen voor ogen:
 • Doorgaan met het opbouwen van een betere relatie tussen de hoteleigenaars en toeristische autoriteiten.
 • Diepgaande kennis over het toerisme in de regio krijgen.
  Het verwerken van de data in Pentaho resulteert in:
 • Datamodel dat benchmarking van individuele ondernemers met hun collega's mogelijk maakt
 • Interne interactieve analysemogelijkheden op beschikbare datasets
 • Automatisch genereren en verdelen van meer dan 1.000 rapporten
Hieronder volgt een voorbeeld van rapportage die door Westtoer ter beschikking gesteld wordt.


 

Bednet Workflow Automation

 
Bednet is een vzw belast met de opdracht synchroon internetonderwijs te organiseren voor (langdurig en chronisch) zieke kinderen. Bednet realiseert een virtuele klasomgeving via internet, zodat zieke kinderen van thuis uit de lessen op school kunnen meevolgen en contact houden met hun leerkracht en medeklasgenootjes.
Bednet zorgt gratis voor de volledige dienstverlening met een consulent die de klas en het kind begeleidt en ook voor technische ondersteuning van materiaal en helpdesk. Ieder kind volgt de lessen volgens wat hij/zij aankan.
In het schooljaar 2015-2016 volgden 330 leerlingen onderwijs via Bednet. Sinds 1 september 2015 is synchroon internetonderwijs via Bednet een recht voor elk ziek kind in Vlaanderen en Brussel. In de toekomst zal dus een groter aantal leerlingen beroep doen op Bednet. Een optimalisatie en automatisatie van de workflow binnen Bednet diende zich bijgevolg aan. Dit omvat niet enkel de volledige afhandeling van een project, vanaf intake van een ziek kind over het bezorgen van het materiaal tot het afronden van het project op het einde van het schooljaar of tot het stopzetten van het gebruik van Bednet, maar tevens volledige magazijnimplementatie.
fks maakte voor dit project gebruik van Odoo (Open Source) waarop op maat aanpassingen werden uitgevoerd. Binnen deze omgeving kunnen:
 • aanvragen voor een project binnenkomen via mail in Odoo;
 • contactpersonen worden gedefinieerd en aan elkaar gekoppeld;
 • internetlijnen worden gedefinieerd, gekoppeld aan een leerling of een school en aan een project. Deze internetlijnen kunnen worden gevisualiseerd op een kaart.
 • projecten worden aangemaakt vanuit een Aanvraag;
 • automatische taken per fase van het project worden aangemaakt;
 • volledige magazijnimplementatie inclusief tracing;
 • materialen worden gereserveerd voor leerling en school;
 • materialen worden aangekocht;
 • issues worden gemeld i.v.m. een taak binnen een project.
Bij het begin van de grote vakantie werd Odoo bij Bednet in dienst genomen. De grote vakantie werd gebruikt voor opleiding van het personeel enerzijds en voorbereiding van het nieuwe schooljaar anderzijds.
+1
Share
Like
Tweet
Forward to Friend
Copyright © 2016 fks - uw ideeën in software, alle rechten voorbehouden.
fks bvba | Schampbergstraat 32 | 3511 Hasselt-Kuringen
tel +32 11 214 911 | fax +32 11 220 419 | info@fks.be


This email was sent to <<e-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
fks - uw ideeën in software · schampbergstraat 32 · hasselt 3511 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp