Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief als donateur of belangstellende.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief nummer 16

voor donateurs en belangstellenden van de Friese Tjottervloot

Tjottervloot ook op Facebook en Twitter

SFT ook op Facebook en Twitter
De Stichting Friese Tjottervloot wordt steeds digitaler. Onze hoofdactiviteit blijft de traditionele vloot, maar de moderne media zijn daarbij inmiddels onmisbaar. Op 26 september gingen de Facebookpagina en het Twitteraccount (@tjottervloot) de lucht in. De Facebookpagina is nu vooral onder oud-instructeurs populair. Foto’s van vroeger zorgen voor leuke commentaren en veel betrokkenheid. Het aantal fans is in een paar weken gestegen tot 40, maar het doel nu is het behalen van de 100!
Neem eens een kijkje en like de pagina. Facebook is een makkelijk middel om met anderen in contact te komen. Voor de stichting is het de snelste manier om in de toekomst nieuws over de tjotters naar buiten te brengen. Sluit je dus aan bij de fans!
Aftuigen tjotters

Aftuigen en onderhoud

Het is weer tijd om de tjotters klaar te maken voor de winter. Op zaterdag 2 november vanaf half elf onttakelen we alle schepen weer. Wil je meehelpen, meld je dan aan bij Rob van Roessel, 06 51270118. Tijdens het aftuigen checken we meteen wat er aan de boten en onderdelen moet worden gedaan.
Deze winter nemen we 4 tjotters extra onder handen: de Wink, Wilster, Hoants en Brûser hebben groot onderhoud nodig. We kunnen voor het onderhoud weer gebruikmaken van de loods van Hoora, naast de vishal. Wil je zelf meehelpen met tjotters schuren en lakken, dan kan dat de gehele winter op woensdag en donderdag. Meld je vooraf ook weer bij Rob. Wil je een andere dag helpen, overleg dat dan even.
3FM Serious Request

Het glazen huis

Deze winter staat het glazen huis van 3FM Serious Request in Leeuwarden. Het bestuur van de Stichting Friese Tjottervloot wil graag bijdragen aan het goede doel van deze actie. Wij zoeken echter nog ideeën waarmee we geld kunnen inzamelen en ideeën hoe we daarmee ook enige publiciteit kunnen krijgen voor de tjottervloot. Heb je ideeën of wil je zelfs meedoen om de ideeën in de praktijk te brengen, mail dan naar info@friesetjottervloot.nl.
Tjotters in Frankrijk

Reünie Frankrijkreis

Voor de deelnemers aan de Frankrijkreis organiseren we op zaterdag 9 november vanaf half elf een reünie. In het gebouw van de WSH staan in ieder geval de koffie en thee klaar. Nog één keer kijken we terug op dit prachtige avontuur met de hele vloot. Folkert Postma heeft uit zijn vele filmmateriaal een keuze gemaakt en een bijna drie kwartier durende film is het resultaat geworden. We nodigen alle deelnemers aan de Frankrijkreis bij deze van harte uit om te komen!
We bedanken met name alle Heegemer bedrijven, zoals Foekema Watersport en Jachtwerf Piersma, nogmaals voor hun medewerking. Zonder hun hulp was het vervoer van de schepen een stuk lastiger geweest.
Brûser op zout water

ANBI-status

De Stichting Friese Tjottervloot heeft een ANBI-status. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Benut deze belastingvoordelen en steun het voortbestaan van de tjottervloot. Ons rekeningnummer is: ABN-AMRO 44.15.70.240.
Copyright © 2013 Stichting Friese Tjottervloot
All rights reserved.