Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief als donateur of belangstellende.
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Nieuwsbrief nummer 15

voor donateurs en belangstellenden van de Friese Tjottervloot

Friese Regionale Reünie 2013

Friese Regionale Reünie Heeg 2013
Voor de 37ste keer vond dit jaar de Friese Regionale Reünie plaats in het ‘thuisdorp’ Heech. Traditioneel wordt de reünie gehouden tijdens het eerste volle weekend van augustus. Dit jaar was dat op 2, 3 en 4 augustus. Bijna alle jaren hebben de tjotters van de Stichting Friese Tjottervloot meegedaan aan de reünie. Toen de vloot nog bekend stond als ‘de tjotters van de jeugdherberg’ deden ze mee aan de fakkelvaart, en de wedstrijd of het admiraalzeilen. Het hing ervan af welk van de twee evenementen op zaterdag werd georganiseerd, want op zondag waren de tjotters weer nodig voor zeilcursussen.
De laatste jaren waren de tjotters er niet altijd bij, maar het bestuur van Stichting Friese Tjottervloot heeft het gebruik van de tjotters weer nieuw leven ingeblazen. Alle aanwezige eigenaren van ronde en platbodemjachten en het bestuur van de Friese Regionale Reünie is die verhoogde activiteit ook opgevallen. Voorzitter Hildo Brilleman verwoorde dat in een email als volgt: "Het is verfrissend te zien hoe jullie als bestuur weer het heilige vuur hebben gevonden." De Stichting Friese Tjottervloot kreeg tijdens de reünie dan ook alle complimenten voor hun zeer actieve opstelling. Wij zijn zeer verheugd over deze blijk van waardering. Onze grote dank!
Dit jaar deden er vijf tjotters mee aan de fakkelvaart en zouden er ook vijf meedoen aan de wedstrijd. Er stond een zeer stevige wind en die is er mede de oorzaak van geweest dat er maar twee tjotters deelnamen. De bemanning bestond uit jeugd die had deelgenomen aan het tjotterzeilkamp eind juni. Een deel van deze jeugdigen werd door (vaak) pa ‘gesommeerd’ mee te helpen op het moederschip. Alle handjes waren daar broodnodig.
De tjotters streden onder het Eerste eiland om de prijzen: wel veel wind, maar niet de hoge Heegermeergolven. De ‘dames Perdijk’ toonden zich daar heer en meester en zorgden voor Friese winst. Een zeer knappe prestatie!
Tjotters in de box bij It Beaken

Vertrouwd beeld

Vijf tjotters lagen even terug op hun oude vertrouwde plek. Een paar (oud-) instructeurs wilden voor deelnemers bij It Beaken iets bijzonders organiseren: een mini-boerenkoolrace naar Oudega en terug. Ja, voor de oude rotten onder ons: dat is wel een beetje vroeg. Wij weten niet beter dan dat de Boerenkoolrace het laatste weekend van oktober werd gehouden. Koud, nat en veel wind, zodat je ook echt zin kreeg in het eten van boerenkool. Erg leuk dat huidige instructeurs toch weer wat oude glorie terug willen brengen! De tjotters zijn gratis beschikbaar gesteld deze keer, omdat de instructeurs in ruil daarvoor reclame voor de tjottervloot maken via Facebook. Goed idee! Heb je zelf een Facebook, Twitter of ander social media account, post dan eens een tjotterherinnering en foto en stuur je volgers naar www.friesetjottervloot.nl.
Mogelijke invulling nieuwbouw in Passantenhaven Heeg

Nieuwbouw

Samen met de Watersportvereniging Heeg (WSH), de passantenhaven en dorpsbelang Heeg zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw pand in de passantenhaven. Het proces verloopt traag, maar het lijkt er steeds meer op dat het echt gaat lukken. Veel meer kunnen we nu nog niet zeggen, maar als we meer weten houden we je op de hoogte.
Pentekening tjotter

Veel vaaruren

De tjotters hebben dit jaar zeer veel vaaruren gemaakt en dat is precies wat we als Stichting willen: zo veel mogelijk mensen de kans geven te varen in deze prachtige traditionele schepen. Het aantal varend donateurs is dit jaar sterk gegroeid naar inmiddels 30! Elke week zijn er wel een paar tjotters in gebruik door donateurs. Maar ook het optreden bij evenementen en de verhuur aan bedrijven zorgen voor een veel grotere zichtbaarheid dan voorgaande jaren. Wij zijn er zeer blij mee dat velen de weg naar de tjotters (weer) weten te vinden. Zo traden de tjotters begin juli op in Oudega (SWF) bij het dorpsfeest en is de Oudegaster Brekkenkoningin met de Reiddomp binnengehaald. Aanstaande 6 september heeft bouwbedrijf Wijnen de vloot gehuurd en in augustus hebben meerdere tjotters meegedaan aan wedstrijden. We roepen alle donateurs op: blijf zeilen in de tjotters en maak ook je vrienden, familie en kennissen enthousiast. Wijs hen ook op de mogelijkheid donateur te worden!

Steun de tjotters

Deze nieuwsbrief gaat naar 350 belangstellenden. Daarvan is 20% betalend donateur. Krijg je deze nieuwsbrief en bedenk je dat nog geen betalend donateur bent, maak dan €17,50 over op rekeningnummer ABN-AMRO 44.15.70.240. Steun het voortbestaan van de tjotters!
Copyright © 2013 Stichting Friese Tjottervloot
All rights reserved.