Copy

שנה טובה מהתאחדות חקלאי ישראל

בואו תראו מה עשינו בשבילכם השנה. חכו מה נעשה יחד בשנה הבאה.

שנה טובה ומתוקה

ראש השנה בפתח וזו הזדמנות בשבילנו לאחל לכם ולבני משפחותיכם שנה של התחדשות, שגשוג, פריחה ושפע. מי ייתן ותהיה זו גם שנה של צמיחה לכם ולחקלאות הישראלית

השנה התמודדנו עם משבר עולמי שהכריח את כולנו להסתגל למצב החדש. אך לצד האתגרים שהביא איתו המשבר נוצרו גם שפע של הזדמנויות. גם לחקלאות שלנו.

היום, יותר מתמיד ברור לכולם כי התוצרת המקומית והחקלאות הישראלית היא חלק בלתי נפרד מהבטחון שלנו. משבר הקורונה הוכיח לכולנו כמה חשוב בטחון המזון של אזרחי ישראל והיכולות שלנו לספק מזון לתושבים שלנו בשיגרה ובחירום.

התוצרת הזו היא עמל ידיכם. היא ההשקעה והעבודה הקשה שלכם בכל תלם, בכל ניר ושדה ובכל מטע ופרדס. היא בזכות המסירות שלכם וההתעקשות להמשיך ולייצר תוצרת חקלאית ישראלית הכי טובה שיש עם הקשיים האתגרים והתנאים הלא תמיד פשוטים ועל כך מגיעה לכם מלוא ההוקרה והתודה. החקלאות הישראלית התגלתה במיטבה ועם ישראל נהנה מתוצרת משובחת באופן זמין. 

אנחנו נמשיך לפעול למען האיתנות של החקלאות שלנו פיתוחה ושגשוגה בכל הזירות.

שתהיה לכולכם שנה טובה ומתוקה!
 

שלכם,

מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל
אבשלום (אבו ) וילן

Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2020 Israel Farmer's Federtiom, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp