Copy

SEV-i uudiskiri juuni 2015
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
SOTSIAALSETE ETTEVÕTETE VÕRGUSTIKU UUDISED

Vabaühendused õppisid vabatahtlikke kaasama

28. mail toimus 12 kuud kestnud KÜSKi ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku vabatahtlike värbamise arenguprogrammi lõpusündmus. Jagati kogemusi ning võeti kokku, mis vabaühendustes on toimunud ja mis saab edasi. 2014. aasta juunis alanud programmi eesmärgiks oli vabaühenduste võimekuse tõstmine vabatahtlike kaasamisel ja juhtimisel, teenuse kommunikatsioonis ning koostöö tegemisel äriorganisatsioonidega. Peale kaks kuud kestnud värbamist ja tihedat konkurentsi koostati esimese sammuna vabaühendustele põhjalik hindamine. Valmisid raportid iga vabaühenduse arenguvajaduste kaardistamisest, analüüsist ning soovitustest. Järgnenud kümne kuu jooksul toimusid üksteist töötuba. Loe lisa SEVi veebist!


Seminar õpetas tooteid arendama

Tartu sotsiaalsed ettevõtted õppisid eilsel tootearendusseminaril disaineri Sixten Heidmetsa käe all müügivõtteid. Arutleti, kas toota vaid müügihitte või luua ostjale rohkem valikut. Mõeldi, kuidas muuta tasuvaks väikeses mahus ja suuresti käsitööna valmiv toodang. Peeti aru, kuidas müüa rohkem välismaale. Loe lisa SEVi veebist!


Vaata filmiklippi ja tutvu sotsiaalse ettevõtluse ärimudelitega kahe põneva näite abil

Sotsiaalsed ettevõtted teenivad raha selleks, et maailma paremaks muuta. Aga kuidas nad seda ikkagi teevad? SEV-i meeskond tegi äsja valmis video, mis kirjeldab sotsiaalse ettevõtte ärimudeli loomist. Lisaks jagavad filmiklipis oma kogemusi Merimetsa Tugikeskus ja Eesti Üliõpilaskondade Liit. Video on mõeldud infoks ja inspiratsiooniks kõigile sotsiaalse ettevõtluse huvilistele. Soovitame seda kasutada tervikuna või osaliselt asjakohastel loengutel ja koolitustel. Tagasiside ja abi pakkumine sarnaste (ning veel paremate) materjalide koostamiseks on eriti teretulnud. Vaata filmiklippi SEVi veebist!

Ettevõtluse arenguprogramm: sotsiaalsed ettevõtted on riigisektorile elujõulised partnerid

Juunis jõudis poole peale Sotsiaalministeeriumi toetatud sotsiaalse ettevõtluse arenguprogramm. Aasta jooksul luuakse kümnes maakonnas kümme uut sotsiaalset ettevõtet, mis aitavad kaasa sotsiaalsete probleemide lahendamisele ja tööhõive suurendamisele. Eesti ja ka teiste riikide kogemused kinnitavad, et võrreldes traditsiooniliste vabaühendustega on sotsiaalsed ettevõtted riigisektorile sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja avalike teenuste pakkumisel finantsiliselt elujõulisemateks ja seeläbi stabiilsemateks ning professionaalsemateks partneriteks. Loe lisa SEVi veebist!SEVi LIIKMETE UUDISED
  • 3.-5. augustini toimub Prangli saarel MTÜ RuaCrew suvekool, kus noored õpivad meeskonnatööd ning avastavad uusi huvialasid. Loe lisa pealinn.ee veebist!
  • Viljandis, Sakala Keskuses, toimub 3.-4. juulil vabariiklik puuetega inimeste XX kultuurifestival. MTÜ Merimetsa Tugikeskus läheb sinna esinema neljandat aastat oma lauluansambliga "Hingelind". Käesoleval aastal esinetakse kavaga "Kosjalaulud", juhendaja Maire Soosaar, liikumisjuht Margot Nõgisto. Loe festivali kohta lisa Eesti Puuetega Inimeste Koja veebist! MTÜ Merimetsa Tugikeskuse kohta loe lisa tugikeskuse veebist!
  • 2015. aasta suvel tõi Domus Dorpatensis Akadeemia kunstitiim Eesti seintele maailmas populaarsust koguva Inside Out projekti, mille käigus pildistati toredaid, sallivaid ja sõbralikke Tartu inimesi. Vaata näituse fotomeenutust Facebookist!
  • Imetle Randvere Tööõppekeskuse klientide kaunist käsitööd! Vaata lisa Keskuse Facebooki lehelt!
SOOVITUSED:


Rikastage suvepäevi sotsiaalsete ettevõtete abiga

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik kutsub üles tellima suvepäevade programmi sotsiaalsetelt ettevõtetelt!

See on kolm ühes pakkumine: meelelahutus ja õppimisvõimalused teie töötajatele ning teenitud tulu investeeritakse ühiskonna mõne kitsaskoha lahendamiseks.

Loe lisa SEVi veebist!
 

LIIKMETE UUDISKIRJAD:

 

SÜNDMUSED:


Sotsiaalse ettevõtja arenguprogramm

Kas pead ennast sotsiaalseks ettevõtjaks ja tahad arendada nii ennast kui oma organisatsiooni?

Kas soovid juhtida muutusi? Kas soovid pühendada oma aega. et mõtestada, uurida ja analüüsida ennast ja inimeste käitumist, et viia paremini ellu muudatusi ja juhtida edukamalt oma meeskonda?

Kas soovid õppida? Kas tunned, et sul on veel arenemisruumi ja usud, et õppida saab ka teistelt, kes puutuvad kokku sarnaste probleemidega?

Kas tunned kirge inimeste ja juhtimise suhtes? Kas oled valmis võtma vastutust selle eest, mida soovid saavutada nii juhina kui organisatsiooniga, ning pühendama ennast selle saavutamiseks?

Kas oled valmis pühenduma? Sa pead olema sajaprotsendiliselt valmis pühenduma kogu protsessile. Sinu osalemine programmis ja grupis kui tervikus on fundamentaalse tähtsusega. Grupi ühtsusest sõltub tema liikmete edukus.

Kui vastasid jaatavalt kõigile küsimustele, siis kutsume sind osalema vabaühenduste juhtidele mõeldud Action Learning arenguprogrammis. Loe lisa SEVi veebist!

Copyright © 2015 SEV