Copy

SEVi uudiskiri mai 2015
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

SOTSIAALSETE ETTEVÕTETE VÕRGUSTIKU UUDISED

Heateo SA ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) alustasid Avatud Eesti Fondi toetusel uue algatusega, mille eesmärgiks on välja töötada vabaühenduste innovatsiooni võimekusele kaasa aitavad tööriistad. Tööriistad ehk tööpõhjad on seni kasutusel olnud peamiselt ärisektoris, seda nii teenusedisainis kui ka alustavatel ettevõtetel kliendile väärtuspakkumise disainimiseks. Loe artiklit SEVi veebist!

Mai alguses käis SEVi meeskonna liige Aune Lillemets tutvumas sotsiaalse ettevõtlusega Itaalias, Genovas. Eestist osalesid veel alustavad sotsiaalsed ettevõtjad Marika Saard (Sotsiaaldisain OÜ) ja Liis Remmelg (ReUse MTÜ). Kohalikes sotsiaalsete ettevõtete näidetes oli eestlastele palju äratundmisrõõmu. Peamiseks erinevuseks oli aga itaallaste agarus ühisloomes ja koostöö tegemises, ilma et seda keegi väljastpoolt õhutaks. Loe artiklit SEVi veebist!

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik annab teada, et üheks aruandeks on kokku koondatud 25 näidet, kuidas vabaühendused maakondades omatulu teenivad. SEV külastas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel 2014. aasta sügisel ja 2015. aasta kevadel üheksat maakonda, et otsida häid sotsiaalse ettevõtluse näiteid väljaspool Tartu- ja Harjumaad. Aruandes on iga organisatsiooni juures välja toodud ka nende ühiskondliku „muutuse teooria“ – mida ja kuidas nad soovivad ühiskonnas muuta. Lisaks on kirjeldatud olulisemad tooted ja teenused. Loe artiklit SEVi veebist!

Mais käivitub SEVis uus arenguprogramm „Kuidas rohkem müüa?“  Selles programmis osalevad neli väiketootmisega tegelevat sotsiaalset ettevõtet Lõuna-Eestist. Eesmärgiks on tõsta nende müügisuutlikkust ja seeläbi suurendada nende positiivset mõju. SEVi kogemus on näidanud, et väline abi sotsiaalsetele ettevõtetele võib aidata neil lühikese aja jooksul oluliselt parandada oma müügisuutlikkust. Sotsiaalsetele ettevõtetele tulevad appi ettevõtluskonsultant, tootedisainer ja ekspordinõustaja. Enamus tööd toimub üks-ühele nõustamiste vormis, kuid on ka kaks ühisseminari, kus otsitakse ühisosa ja koostöövõimalusi. Loe artiklit SEVi veebist!Eesti Üliõpilaskondade Liit rahastab ISIC kaartide müügi abil huvikaitset üliõpilaste sotsiaalmajandusliku olukorra parandamiseks ja kõrghariduse kvaliteedi tõstmiseks. Inspiratsioon teistelegi! Miks mitte teenida ettevõtlustulu, esindades mõnda rahvusvahelist kaubamärki? Vaata lisa SEVi Facebookist!Merimetsa Tugikeskus on muljetavaldav
: aidates psüühilise erivajadusega inimesi ja nende lähedasi, valmivad ekspordiks tekstiilitooted ja ka koha peal poes müümiseks ägedalt omapärased käsitööesemed. Soovitame osta ja toetada! Vaata SEVi fotoreportaaži Facebookist!Microsofti ja Serve the City poolt korraldatud Lahenduste Päeval (22.04) muutis SEV-i Jaan oma ettekande kaasamisürituseks, et provotseerida vabaühendusi vastutuse teemal oma sihtrühmade ees ja koguda tagasisidet ühiskondliku mõju kaardistamise portaali sisuhaldusele. Vaata fotomeenutust Facebookist!

SOTSIAALSETE ETTEVÕTETE VÕRGUSTIKU LIIKMETE UUDISED

Luke mõis tutvustab uut veebipoodi. Loe lisa Luke mõisa veebilehelt!
 
SA Väärtustades Elu ja Tartu Ülikool kutsuvad osalema paarisuhtekoolituse PREP – Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programmi efektiivsusuuringus. Kõik paarid, kes on valmis osalema Eestis teostatavas uuringus ja tahavad oma paarisuhte arengut uurida, osaledes selleks PREP-paarisuhtekoolitusel, saavad läbida PREP-paarisuhtekoolituse soodushinnaga – 45 eurot inimese kohta. Kõigi osalejate vahel loositakse välja sõit Türki. Boonusena saab iga oseleja tagasisidet oma isiksuse kohta. Kontrollgrupis osaleja saab ka 35 eurose kinkekaardi SAVE teenustele. Loe lisa Paarisuhte Rahulolu Edendamise Programmi veebist!
 
SA Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) jätkab maakondlike infopäevade sarja. Infopäevadel räägivad juristid Siim Vahtrus ja Liis Keerberg sellest, kuidas tehakse keskkonda puudutavaid otsuseid nagu uute kaevanduste rajamine, tööstusalade, maanteede, väärtuslike linnakeskkondade jmt planeerimine ning kohalike inimeste võimalustest sellistes protsessides osaleda. Kaks viimast infopäeva jäävad juunisse. Loe lisa KÕKi veebist!
 
Lasteaedades on lõpupeod, nädala pärast tähtis lastekaitsepäev, peagi ka koolilõpetamised ning muud suvepeod. Kas nendeks olulisteks päevadeks on kõik vajalik olemas? Kui ei, siis astu julgelt läbi Aarete Laeka toetuspoest. Vaata lisa Aarete Laeka Facebookist!
 
Eesti Üliõpilaskondade Liit otsib kommunikatsioonispetsialisti. Loe lisa EÜLi veebist!
 
Equilibre kutsub saviehituse koolitusele Hobukooli parki. Loe lisa Equilibre Facebookist!
 
Maarja küla kutsub 31. mail ühislaulmisele "Laulame koos, Maarja Külas": Loe lisa Maarjaküla veebist!
 
Avitus pakub tööd laagrijuhendajale. Loe lisa Avituse Facebookist!
 
MTÜ Töötahe pakub koostöös Keila sotsiaalkeskusega ajavahemikul ajavahemikul 15. juunist kuni 3. juulini päevahoiuteenust erivajadusega kooliealistele lastele. Laager toimub Keila sotsiaalkeskuse ruumides. Loe lisa MTÜ Töötahe veebist!
 
Kevadkampaania “Ära viska asjata ära” raames toob Uuskasutuskeskus kogumiskonteinerid Tallinna, Tartu, Pärnu ja Paide kaubanduskeskuste juurde, et oleks lihtne ja mugav oma vanu, kuid korralikke ja kasutuskôlblikke esemeid teisele ringile saata. Loe lisa Uuskasutuskeskuse veebist!
 

UUED LIIKMED

Kevadel liitusid SEViga MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Johanna,  Sakadak OÜ ja MTÜ Maarjakodu.

MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (SPIK) ühendab ja esindab piirkonna puuetega inimeste ühendusi ning edendab nendevahelist koostööd. SPIKi peamine mure on, et puudega inimesed elavad „varjus“: sõltuvad lähikondsetest, ei saa iseseisvalt toimetada ja seetõttu jäävad ühiskonnas kõrvale. SPIK soovib oma tegevusega sellist olukorda vältida. Ühenduse põhisissetuleku allikateks on riiklike teenuste osutamine: igapäevaelu toetamise teenus ja töötamise toetamise teenus. Lisaks pakutakse ka kohalikele omavalitsustele teenuseid: isikliku abistaja teenust, viipekeele tõlketeenust, tugiisiku ja päevakeskuse teenust. Loe lisa SPIKi veebist!

MTÜ Johanna eesmärgiks on Lääne-Virumaa erivajadustega inimeste ühiskondliku ja tööalase aktiivsuse tõus. Tegevused on suunatud inimestele, kes ei saa kodust liikuma, kel ei ole põhjust hommikul ärgata, sest pole tööd ega tegevust. Eesmärgi saavutamiseks pakutakse sotsiaalteenuseid, korraldatakse laagreid, õppetegevust ja antakse töötamise kogemust. Erivajadustega inimestel on koht, kus saada tööharjumust ja sisu päevale. Tänu sellele on arenenud nende peenmotoorika ja nad on saanud uusi teadmisi. Igapäevaelu toetamise teenust osutatakse 20 inimesele Johanna päevakeskuses Lepiku külas Vinni vallas Lääne-Virumaal. Ühing osutab aastas 130 invasõitu mahuga 25 827 kilomeetrit. Ühing saab ettevõtlustulu invatranspordi teenuse pakkumisest, igapäeva elu toetamise teenusest (päevakeskus) ning erivajadustega inimeste tehtud meenete ja toodete müügist. Loe lisa MTÜ Johanna veebist!

Sakadak OÜ võimaldab töötamist Saaremaa puuetega inimestele. 2014. aastal sai Sakadaki kaudu tööd 4 erivajadustega inimest. Ettevõte saab tulu erivajadustega inimeste tehtud suveniiride müügist. Loe lisa Sakadak OÜ veebist!

MTÜ Maarjakodu tegutseb, et sügava ja raske vaimupuudega Pärnu noored saaks neile vajalikku kõrvalist abi, et nad muutuksid iseseisvamaks ja oleks tagatud nende heaolu. Ühendus pakub kodu, kus elanik hoolitseb enda eest nii palju, kui ise suudab, ja muus osas saab abi. Üheksa noort saab ööpäevaringset erihooldust, viit toetatakse igapäevases elus ja üks saab töökogemust. Täna on ettevõtlustulu andvaks põhikliendiks Sotsiaalkindlustusamet, kes ostab kolme avalikku teenust: ööpäevaringset erihoolekannet, igapäevaelu toetamise teenust ja töötamise toetamise teenust. Lisaks on müügipunkt, kust saab osta taaskasutuskaupa. Loe lisa MTÜ Maarjakodu veebist!
SÜNDMUSED

Kogemus on näidanud, et need vabaühendused, kes teevad koostööd teiste ühingutega või on loonud partnerlussuhteid ka avaliku ja/või ärisektoriga, suudavad erinevatele ühiskonna kitsaskohtadele töötada välja terviklikumaid lahendusi, saavutada suuremat mõju ja jõuda edukamalt oma eesmärgini. Et vabaühenduste seas omavahelisi ja ka sektoritevahelisi mõjukaid koostöövorme rohkem tekiks, on KÜSKil käimas koostöövõrgustike loomise ja arendamise taotlusvoor, kuhu oodatakse projekte hiljemalt 2. juuniks Loe lisa KÜSKi veebist!


 
Copyright © 2015 SEV