Copy

Uudiskiri - oktoober 2016
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Seekordse uudiskirja põhirõhk on võimalustel. Võimalusi on tekkinud juurde neile, kes soovivad klientidena sotsiaalsete ettevõtete pakutavatest toodetest-teenustest kasu saada. Mitmeid võimalusi on ka alustavatele ja juba tegutsevatele sotsiaalsetele ettevõtetele. 

SEVi liikmetest on äsja laienenud nii Uuskasutuskeskus kui Looming Hostel. Lisaks leiate põhjaliku nimekirja SEVi liikmete poodidest nii füüsiliselt kui internetis, olgu siis huvi isikupäraste käsitööna valminud jõulukingituste või hoopis eaka lähedase "pliidivalvuri" vastu.

Sotsiaalsetele ettevõtjatele pakutavatest toetusvõimalustest märgime ära neli programmi, mille kandideerimine on veel avatud. Alustajatele on mõeldud Harjumaa ettevõtlusteadlikkuse programm (koolinoortele) ja Ajujaht (täiskasvanutele). Arenguks ja laienemiseks sobivad aga Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arenguhüppe voor ja sel aastal sotsiaalset ettevõtlust eraldi prioriteedina rõhutava Hasartmängumaksu Nõukogu suur- ja väikeprojektid (sotsiaalvaldkonnas).
Jaan Aps, SEV
 

SEVi uudised
Kas Eestis on tarvis sotsiaalsete ettevõtete märgist?
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik (SEV) on kaardistamas sotsiaalsete ettevõtete märgise vajalikkust, võimalikke edutegureid ning teiste märgiste kogemusi Eestist ja mujalt. Kaardistuse tulemused avalikustatakse aasta lõpus. Nende põhjal toimuvad uue aasta alguses sotsiaalsete ettevõtete ja SEVi partneritega arutelud, kuidas teemaga edasi liikuda. Loe SEVi veebist, miks on oluline turundusmärgise vajalikkust uurida.
 
Maailmamuutjate register ootab liitujaid
Soovid olla avalikkuse ees nähtav esimeste seas, kelle väärtust ühiskonnale Maailmamuutjate registri abil tutvustatakse? Või lihtsalt tahad oma eesmärgid ja mõju kindla formaadi abil läbi mõtelda? Sel juhul registreeru raporti koostamise talgutele.
 
SEV soovitab: värske OECD ja Euroopa Komisjoni poliitikaülevaade
Inglisekeelne väljaanne "Sotsiaalsete ettevõtete mõju laiendamine" käsitleb kolme teemat: sotsiaalsete ettevõtete ja pelgalt kasumile orienteeritud äriettevõtete laienemiseesmärkide ja -viiside võrdlust, sotsiaalsete ettevõtete laiendamisvõimalusi ja sotsiaalsete ettevõtete mõju laiendamise väljakutseid. Dokumendis esitatud poliitikasoovituste hulgas on neid, millega ka SEV oma huvikaitses töötab.
 
SEV sai mõju hindajatelt tagasisidet
“Tunne oma mõju: ühiskondliku mõju hindamise tööriistad noortele sotsiaalsetele ettevõtjatele” on kaheaastane projekt, mille eesmärk on noorte sotsiaalsete ettevõtjate võimekuse tõstmine ühiskondliku mõju eesmärgistamisel ja kaardistamisel. Loe, millist tagasisidet on osalejad andnud oma kogemuste kohta.

Liikmete uudised

Ajujahi ideede tähtaeg on juba 23. oktoobril

Ka sel aastal on 60 000-eurose auhinnafondiga ettevõtluskonkursil AJUJAHT sotsiaalse ettevõtluse eriauhind (toetajad: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja SEB Eesti). Oma äriideed on oodatud esitama kõik – nii tudengid, kooliõpilased kui ka juba tööturul aktiivsed inimesed, kes soovivad karjäärimuutust ja kaaluvad oma ettevõtte loomist. Ainuke konkursi tingimus on, et äriideedega ei ole viimase 6 kuu jooksul alates konkursile kandideerimise tähtajast tulu teenitud (teisisõnu, kui teie ideega pole teenitud raha enne 2016. aasta mai kuud).

Sotsiaalsed ettevõtted võimekamaks arenguhüppe toetusega

Juba neljandat korda toimuv KÜSKi arenguhüppe taotlusvoor ootab jällegi vabaühenduste projekte, mis keskenduvad organisatsiooni võimekuste suurendamisele.

Esimesse vooru, 17. jaanuariks ootab KÜSK projekte, mis keskenduvad ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele.

Teise taotlusvooru tähtaeg tuleb juunis.

 

Uuskasutuskeskus avab üheksanda poe

27. oktoobril avab Uuskasutuskeskus Põhja-Tallinnas Arsenali kaubandus-keskuses uue poe, mis on eriline seetõttu, et asub ajalooliselt ja arhitektuuriliselt väga põnevas hoones – ilusas punastest telliskividest vanas relva- ja sõjatehnika tehases. See on ta esimene Uuskasutuskeskus, mis asub kaubanduskeskuses, ehk inimesi liigub seal kindlasti tavapärasest rohkem. Loe pikemast artiklist, miks Uuskasutuskeskus on sotsiaalne ettevõte ja mis nõu nad annavad alustavatele ettevõtetele.

Külasta SEVi liikmete poode

Arendustoetus sotsiaalsetele ettevõtetele

Sotsiaalset ettevõtlust või selle arendamist toetavat tegevused on erilise tähelepanu all Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu Nõukogu nii suur- kui väikeprojektide puhul.

Järgmisel aastal ellu viidavate suurprojektide taotlusi saab esitada 1. oktoobrist 15. novembrini 2016.

Sisuline fookus on pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja puudega inimestega seotud projektidel.

Edu kandideerimisel!
Algab noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programm
 
Hea noor! Algab registreerimine Harjumaa (v.a Tallinn) noorte ettevõtlikkusteadlikkuse programmi.

Enda ideid on võimalik teostada järgmistes valdkondades: sotsiaalne ettevõtlus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, inseneeria ning loomevaldkond. Kui nimetatutest mõni ei kõneta, siis kandideerida võid ikka! Idee teostamiseks tuleb luua õpilasfirma, äriühing, vabaühendus või kirjutada projekt.

Looming Hostel on laienud

Järjekordne SEVi  liige on edukalt laienenud “Tegusa Eesti” stipendiumi toel: 2015. aasta sügisel pälvis Sotsiaalsete ettevõtete Võrgustiku ja Olympic Casino loodud stipendiumi Looming Hostel.

Keskkonnasõbralikkku eluviisi propageeriv ökohostel Looming saab Tartus pakkuda öömaja senisest rohkematele inimestele, samuti on uuenduskuuri läbinud hostelis tõusnud täituvus. Loe SEVi veebilehelt, mida stipendiumi abil ära tehti!

Loe SEVi liikmete uudiskirju

Copyright © 2016 SEV