Copy

Uudiskiri - november 2016
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Aasta lõpp kisub kiireks? Kui sedasi, olgu kiirustamine vähemalt mõtestatud ja seemneks rahulikumale, paremale uuele aastale. Justkui väike, kuid oluline samm selleks on jõulukingituste varumine. Uudiskirjas on viide nii SEVi liikmete poolt pakutavale kui ka Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse toredale jõululaadale.

Tutvusringkonnas on gümnaasiuminoori? Saatke neile link Changemakers Academy kohta, mis toob kokku õpilased ja sotsiaalsed ettevõtted.

Tarvis stardiinvesteeringut? Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus pakuvad tuge.

Uudiskirjast leiate ka SEVi juhatuse liikmete Riinu Lepa (Tagurpidi Lavka) ning Jaan Apsi aastalõpuintervjuud.
Jaan Aps, SEV

SEVi uudised
 

Kutse põnevasse noorteprogrammi Changemakers Academy

Changemakers Academy on Briti Nõukoguga koostöös korraldatav konkurss gümnaasiuminoortele. Selle eesmärk on anda osalejatele põnev ja arendav isiklik kogemus seoses sotsiaalse ettevõtluse ja selleks vajalike oskustega. Miks just gümnaasiuminoored? Noored on need, kes loovad tuleviku. Gümnaasium on aeg, mis määrab paljuski selle, kuhu suunas edasi liigutakse. Inspireeriva näitena saab tuua Taxify juhi ja 2016. aastal tiitli Noor Ettevõtja saanud Markus Villigu. Tema alustas veel gümnaasiumis õppides enda ettevõttega, mille tegevus on laienenud praeguseks enam kui kümnesse riiki. Loe lisa SEVi veebist.
 
Jaan Aps: sotsiaalne ettevõtlus annab maailmamuutjatele vabaduse
Ühiskond vajab mõlemaid: nii järjepidevalt tegutsevaid ja ühest inimesest sõltumatuid organisatsioone kui ka heas mõttes hulle indiviide, kes on tänu oma ettevõtlikkusele viimas ellu mõnda suurt muutust. Organisatsioonid suudavad tihti teha head tööd ka siis, kui nende eestvedajad on keskpärased, üksikisiku puhul sõltub palju tema isiklikust karismast ja suutlikkusest. Suurepärased juhud on need, kus meisterlik ettevõtja ja sotsiaalne ettevõte saavad omavahel kokku. Siis on lootust, et see väga läbilöögivõimeline indiviid loob midagi jäävat. Loe SEVi veebist, mida arvab Jaan Aps sotsiaalsest ettevõtlusest.
 
7 sotsiaalset ettevõtet = 7 kogukondlikku arenguhüpet
Kas sotsiaalse ettevõtluse termin kõlab liialt keeruliselt või vastuoluliselt selleks, et kirjeldada hoolivaid kogukondi? Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikus (SEV) oleme oma 48 liikme lugude põhjal veendunud, et sotsiaalne ettevõtlus on üks suurepärastest tegutsemisvormidest mõjusatele ja elujõulistele kohaliku tasandi kodanikualgatustele. Loe lisa Ühisnädala veebist.
 
Spikker ühinemislepingute valvamiseks ja täiendamiseks
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik, Eesti Noorteühenduste Liit, e-Riigi Akadeemia, Eesti Külaliikumine Kodukant ning vabaühenduste liit EMSL panid kokku spikri, mille abil saavad kogukonnad kohalike omavalitsuste ühinemise käigus oma huvidel paremini silma peal hoida ja kaasa rääkida. Spikris on punktidena välja toodud kõige olulisem, mis eeskujulikus ehk kohaliku algatusega arvestavas ühinemisleppes kindlasti sees peaks olema.  Loe lisa Heast Kodanikust.
 
Kuidas saaks SEV aidata erivajadustega inimeste töökeskustel suurendada järgmise aasta lõpuks oma toodete müüki 50%?
Just selline ambitsioonikas ülesandepüstitus anti Tartus uurimiseks SEVi liikme Domus Dorpatensise programmi DD Akadeemia osalejatele. Nende poolt oli tegemist vabatahtliku panusega. Loe lisa SEVi Facebookist.


Liikmete uudised

Koolitus

Investeeringutoetuse võimalus sotsiaalsetele ettevõtetele

Regionaalsete investeeringutoetuste programmist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses saab toetust küsida investeeringutele, mis parandavad laste, noorte, vanurite ja puuetega inimeste võimalusi õppida ja sportida või pakkuda neile paremaid hoolekandeteenuseid.

Taotluste esitamise tähtaeg on 16. jaanuar 2017. Maksimaalne toetuse summa on 80 000 eurot.

Toetuse maksimaalne määr on 75 protsenti projekti abikõlblikest kuludest ning oma- ja kaasfinantseeringu määr 25 protsenti abikõlblikest kuludest. Investeeringu objekt peab olema taotleja omandis.


Loe lisa SEVi Facebookist.

Ajujahile esitati 36 sotsiaalse ettevõtluse ideed

Ainus kord, kui Ajujahile saadeti rohkem ideid kui tänavu, oli 2009. aastal. Ajujahi EASi poolne projektijuht Marion Raudsepp rääkis, et kuna seitsme aasta jooksul on alustanud Eestis tegevust paljud kiirendid ja konkursid, võib tulemust väga heaks pidada.

Kõikidest ideedest pärineb 121 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 47 tööstuse ja disaini, 40 turismi- ja teenusmajanduse, 36 sotsiaalse ettevõtluse, 28 tervise ja biomeditsiini, 20 loomemajanduse ning 17 energeetika ja keskkonna valdkonnast.

Loe lisa SEVi veebist.

Osta jõulukingid sotsiaalsetelt ettevõtetelt


Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik soovitab osta jõulukingid sotsiaalsetelt ettevõtetelt. Nii teed rõõmu kingi saajale ja samal ajal aitad lahendada mõnda ühiskonna kitsaskohta.

SEVi veebist leiad
22 mõnusat ja ajatut kingiideed.

Külasta ka Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Heade Asjade Jõululaata 10. detsembril ja osta kingiks sotsiaalsete ettevõtete kaupa!

Sotsiaalsed ettevõtted võimekamaks arenguhüppe toetusega

Juba neljandat korda toimuv KÜSKi arenguhüppe taotlusvoor ootab jällegi vabaühenduste projekte, mis keskenduvad organisatsiooni võimekuste suurendamisele.

Esimesse vooru, 17. jaanuariks ootab KÜSK projekte, mis keskenduvad ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele.

Teise taotlusvooru tähtaeg tuleb juunis. Voor seab fookuseks ühingute majandusliku elujõulisuse – tuge saab küsida oma finantsvõimekuse arendamiseks, baasi loomiseks, et pakkuda kvaliteetsemal moel teenuseid, aga ka annetuste kogumise, tulu teenimise jms läbimõtlemiseks ning käimalükkamiseks.

Loe lisa KÜSKi veebist.

Tagurpidi Lavka toob maainimesele tööd ja linlastele toitu

Kui traditsiooniliselt käivad kaubalavkad linnast kaugetesse maakohtadesse kaupa viimas, siis Tagurpidi Lavka toimib täpselt vastupidiselt. 2009. aastal asutatud sotsiaalne ettevõte toob väiketalunike kasvatatud kauba maalt linna. Tagurpidi Lavka eesvedajate suurimaks südamesooviks on maa- ja linnainimesi ühendada ning tõsta linlaste teadlikkust eestimaisest toidust.

Loe SEVi veebist, mis teeb Tagurpidi Lavkast sotsiaalse ettevõtte.
 

Loe SEVi liikmete uudiskirju

Copyright © 2016 SEV