Copy
Taide Kasvattaa - TULE MUKAAN TAIDEKASVAMAAN!
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Taide Kasvattaa!

Koulutuksen suunnittelu on jo pitkällä ja ilmoittautuminen avattu.
Tässä postissa on opettajien esittelykierros ja myöhemmin keväällä on tulossa taiteilija- ja taidekasvatustuutoreiden kavalkaadi. Tutustu opettajiin ja koulutussisältöihin ja

Hyppää kyytiin!

Inkeri ja Heikki
Taide Kasvattaa -koulutuksen johtajat Inkeri Ruokonen ja Heikki Ruismäki luotsaavat mielenkiintoista pakettia kohti värikylläistä oppimista. Kokonaisuus on taidekasvatuksen menetelmäkoulutus, jossa halutaan yhdistää yliopistollinen tieto ja käytännön taidekasvattajuus.

Taide kasvattaa on arvosanaopetusta, josta on tehty vastaavuuspäätös Helsingin yliopiston taito- ja taideaineiden -opintojen (25 op) kanssa. Kokonaisuuden jaksot sisältävät sekä tutkittua tietoa että tekemisen meininkiä, luennointia ja konkreettisia kokeiluja, itse kokemista tekemisen kautta - sulassa sovussa, käsi kädessä opintopolkua kulkien.

Opettajina toimivat Helsingin yliopiston Taito- ja taideaineiden keskuksen opettajat sekä taidekasvattaja- ja taiteilijatuutorit, jotka omalta osaltaan tuovat käytännön kenttänäkemystä opintoihin.

Taide kasvattaa
Taide Kasvattaa poikkitaiteellisesti
Koulutus on suunnattu laajasti taidekasvatusta työssään, harrastetoiminnassa tai henkilökohtaisen elämän puolella toteuttavalle ja aiheesta kiinnostuneelle kohderyhmälle. Mukaan hamutaan niin opetus- kuin kasvatusalan ammattilaisia, järjestötoimijoita, taiteilijoita, pedagogeja, yrittäjiä, jne. Kiinnostusta ovat osoittaneet myös esimiestyötä tekevät, erilaisissa ohjaus-, neuvonta- ja terapiatehtävissä toimivat, kuten taide- ja toimintaterapeutit, harrastustoiminnan ohjaajat sekä palvelukeskusten, säätiöiden ja seurakuntien työntekijät. Tavoitteena on lyöttää yhteen laidasta-laitaan-kokemuksia vaihtava, ylt´ympäriinsä vuorovaikutteinen ryhmä.
Koulutuksen sisältö rakennetaan monipuoliseksi ja kokemukselliseksi - kuitenkaan tarjoilematta sekalaista sillisalaattia. Sanat "eheyttävä" ja "voimaannuttava" kulkevat mukana läpi koulutuksen sanojen varsinaisessa merkityksessä. Taidekasvatuksen halutaan tuovan hyvää. Koulutusta kantavat kuusi laajempaa kokonaisuutta: Taidefilosofia ja taidepedagogiikka, "Kuvat kertovat" - kuvataidetta monipuolisesti, "Musiikki luovana voimavarana", "Taide liikuttaa" -liikkeen ja tanssin voimalla, "Oman elämän tarinoista yhteiseen draamaan" sekä "Taidekasvatuksen kädenjäljet" - kädentaitoja ja käsityötä monelta kantilta. Suurempien kokonaisuuksien lisäksi taiteilija- ja taidekasvattajatuutorit tuovat muita taiteen alueita osaksi koulutusta entisestään monipuolistaen antia.
Taide kasvattaa
Taito- ja taideaineiden keskuksen opettajat toimivat koulutuksessa taidekasvattajina ja -kouluttajina. Keskus perustettiin Helsingin yliopiston Käyttäytymistieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2000. Ryhmässä toimii noin 20 tutkivaa opettajaa. Lisäksi ryhmän yhteydessä tekevät jatkotutkimustaan taito- ja taidekasvatuksen alueelta noin 15 opiskelijaa. Keskuksen tavoitteena on koordinoida ja kehittää taito- ja taidekasvatuksenopetusta ja tutkimustyötä ja käynnistää tieteellisiä projekteja. Keskus tiedottaa taito- ja taidekasvatuksen tutkimuksesta organisoimalla koulutuksia ja tilaisuuksia ajankohtaisten aiheiden merkeissä.
Taito- ja taideaineiden keskuksessa toimii kuusi opetus- ja tutkimusryhmää:
1) Draamakasvatuksen ja -kulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä, 2) Kuvataidekasvatuksen ja visuaalisen kulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä, 3) Käsityökasvatuksen ja esinekulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä, 4) Liikunta- ja terveyskasvatuksen sekä liikuntakulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä, 5) Musiikkikasvatuksen ja -kulttuurin opetus- ja tutkimusryhmä ja 6) Taito- ja taidekasvatuksen opetus- ja tutkimusryhmä. Tarkemmat tiedot keskuksessa tehdyistä tutkimuksista löytyvät yliopiston tutkimustietokannasta.
Taide kasvattaa

Taidekasvamme koko lukuvuoden ajan!
Syys-toukokuu on varattu kehittymiselle, kasvamiselle ja oppimiselle.

Koulutus koostuu lähiopetusjaksoista ja niiden välisistä oppimisjaksoista mm. ryhmätöiden, portfoliotyöskentelyn ja verkko-oppimisen äärellä. Opetus järjestetään perjantai-iltaisin kello 16-21 ja lauantaipäivisin kello 9-16 (kellonaikoihin voi vielä tulla pientä muutosta suuntaan tai toiseen).  Kokonaistunnit jakaantuvat kutakuinkin seuraavasti: Opintojen laajuus on 25 opintopistettä (600 tuntia), joka sisältää: kontaktiopetusta 114 h (4,5 op), omatoimista oppimista ja ryhmätyöskentelyä 211 h (8,5 op) ja etätoimintaa 275 h (12 op).

Alustavan suunnitelman mukaan jaksot istahtavat almanakkaan seuraavanlaisesti:
Syksy 2012:
Aloitus 7.-8.9., 5.-6.10., 9.-10.11. ja 14.-15.12.
Kevät 2013:
18.-19.1., 1.-2.2., 8.-9.3., 5.-6.4., 19.-20.4. ja päätösjakso
ilojuhlallisuuksineen 17.-18.5.
 

Taide kasvattaa - Heikki
Alansa konkari täynnä arkipäivän huumoria ja hyväntuulisuutta
Professori Heikki Ruismäki on Taide Kasvattaa -koulutuksen johtaja vertaansa vailla. Heikin kiinnostuksen kohteina ovat mm. musiikinopettajakoulutus ja sen kehittäminen, musiikinopettajan työolot ja hyvinvointi sekä musiikkiteknologia. Kehittämis- ja tutkimusotteessa ovat olleet myös avoimet oppimisympäristöt, pedagoginen aineenhallinta sekä arvioinnin problematiikka perus- ja jatkokoulutuksessa. Viimeaikaiset tutkimukset keskittyvät laajemmin taito- ja taideaineiden alueille, erityisesti opiskelijoiden käsityksiin ja kokemuksiin taito- ja taideaineiden opetuksesta. Vapaa-ajan viettotavat kertonevat miehestä enemmän kuin tuhat sanaa: avantouinti, the Brustones ja hyvän elämän pohdinta. Taide kasvattaa -koulutus on johtajansa näköinen!
Taide kasvattaa - Tapio
"Taidekasvatuksen pitää ennen kaikkea tuottaa onnistumisen elämyksiä. Ihan oikeasti eikä vain juhlapuheissa!"
sanoo draamakasvatuksen yliopistonlehtori Tapio Toivanen, joka kouluttaa, ohjaa ja tutkii. Luokanopettajataustaisen Tapion väitöstutkimus on vankka puheenvuoro peruskoulun taidekasvatuksen puolesta. Monitoimimies toteuttaa teatteri- ja draamakasvatuksen sekä esiintymis-, vuorovaikutus- ja kouluttajataitojen täydennyskoulutusta ja on toiminut 25 vuotta erilaisten teatteriryhmien ohjaajana. Tapio tuo taidekasvamiseen ilmaisurohkeutta, spontaania vuorovaikutusta ja intuitiivista ongelmanratkaisutaitoa opintojaksossa "Oman elämän tarinoista yhteiseen draamaan".
Taide kasvattaa - Päivi

Taide liikuttaa
vuoden 2010 yhteisötanssitaiteilijaa


Tanssitaiteilija Päivi Aura on palkittu yhteisötanssin ammattilainen. Yhteisötanssitaiteilijana Päivi edistää liikkumisen mahdollisuutta erilaisissa työ-, opiskelu-, harrastus- ja asuinyhteisöissä ja tuo tanssia suomalaiseen arkeen. Liike parantaa elämänlaatua!
Tällä hetkellä Päivin työ painottuu yhteistyöhankkeisiin useiden eurooppalaisten teattereiden kanssa. Päivin johtama tanssiteatteri Auraco on omaleimainen ja vahvasti visuaalinen pakkaus, jonka esityksissä yhdistyvät eri taiteenalat lämpimän huumorin sävyttämänä ja kaikenikäisiä katsojia puhuttelevasti. Taide kasvattaa -koulutuksessa Päivi toimii Taide liikuttaa -kokonaisuuden kipparina. Aalloilla haetaan tuntumaa liikkuvan taidekasvatuksen mahdollisuuksista henkilökohtaisessa ja ympäristön kehittymisessä.

Taide kasvattaa - Heikki luennoi
Heikin mentaliteetti näyttäytyy erityisesti koulutuksen taidefilosofisissa osuuksissa sekä Musiikki ja hyvä elämä -jakson oppimispoluilla. Jaksolla syvennetään tietämystä musiikin soveltamismahdollisuuksista taidekasvatuksen alueella. Opetus sisältää ajattelua ja kokonaisvaltaisia harjoituksia musiikin toimintatavoilla kuuntelemisesta integroitiin.
Taide kasvattaa - Martina

Kultturelli visualisti

Dosentti Martina Paatela-Nieminen on henkeen ja vereen kuvataidekasvattaja sekä visuaalisen kulttuurin asianainen. Hän on taidekasvattanut, kouluttanut, tutkinut, kirjoittanut ja vieraillut paljon, mm. kulttuuriperinnön, ympäristöpainotteisen taidekasvatuksen ja taiteiden välisyyden teemoissa. Pitkästä julkaisujen listasta löytyy niinkin kiinnostavia otteita kuin "Alice in the Wonderland" -kuvitukset ja -multimedia, "Kriitikoiden käsityksiä kuvakirjoista", "Muotokuvat kulttuurisina teksteinä" ja "Kutomassa merkitysten verkkoa - intertekstuaalisuus taidekasvatuksessa". Martinan ammattitaidonnäyte on myös "Kuvat kertovat" -Taide kasvattaa-opintokokonaisuus, jossa syvennetään näkemyksiä kuvallisesta kulttuuriympäristöstä ja kuvataiteen sisältöalueista sekä haetaan tuntumaa omaan kuvailmaisuun. Martinan kanssa haetaan uusia näkökulmia kuvataidetoiminnan kehittämiseen taidekasvatuksessa.
Taide kasvattaa


Lisää luvassa!


Tässä postissa hypähdettiin kurkistamaan sisältöihin ja tehtiin ensituttavuutta opettajien kanssa. Lähetämme kevään aikana postia taiteilijatuutoreista ynnä muusta suunnittelun edetessä lutviintuneesta tiedosta.
Ilmoittautumaan pääset Palmenian koulutussivujen kautta. ps. Kannattaa tutustua aikuiskoulutusrahaston tukimahdollisuuksiin. Täytäthän ilmoittautumisen yhteydessä myös taustatietolomakkeen, sillä koulutukseen valinta pohjautuu hakijoiden antamiin taustatietoihin.
Taide kasvattaa - Tapio ohjaa
Taide kasvattaa - Inkeri

Taidekasvatuksen toiminnannainen

Yliopistonlehtori ja musiikkikasvattaja Inkeri Ruokonen toimii koulutuksen toisena johtajana sydämellisesti hymyillen. Inkeri puhuu taidekasvatuksen kieltä niin mielellä, kielellä kuin kirjallisestikin. Hän on kirjoittanut viimeaikoina mm. lasten oikeudesta hyvään musiikkikasvatukseen, taito- ja taideaineista akateemisessa koulutuksessa sekä Suomen ja Viron musiikkikasvatuksen eroavaisuuksista. Taidekasvatusjulkaisutekstejä on kertynyt jo kuutisenkymmentä. Inkerin kanssa saamme jakaa mm. taidepedagogisia pohdintoja, Musiikki luovana voimavarana -jakson sekä portfoliotyöskentelyn. Inkerin kanssa otetaan haltuun taidekasvatuksen problematiikkaa, taidefilosofiaa sekä taiteen olemusta ja asemaa kehittymisessä ja kasvamisessa. Teemoissa tartutaan myös esteettiseen kokemistapaan ja eheyttävän taidepedagogiikan tavoitteisiin ja menetelmiin. Syksyllä aloitettavassa ja keväällä päätettävässä portfoliotyöskentelyssä tehdään koti taidepedagogiselle ajattelulle ja käytännönsovelluksille. Taide kasvattaa ja Inkeristä jää hyvä mieli!
Taide kasvattaa - Hannamari

Taidekasvatuksen kädenjälkiä ja minä osaan -fiilistä

Yliopisto-opettaja Hanna-Mari Jaakkola haluaa nostattaa Minä osaan -fiilistä oman taidekasvatustyönsä kautta. Hän on ajassa kiinni ja tuo koulutukseen sitä uutta mitä liikkuu kädentaitojen kentällä. Integrointi on piste iin päällä. Taidekasvamaan lähdetään osallistujien omista lähtökohdista, menetelmä menetelmältä ja rajaus on lavea kuin "vauvasta-vaarin". Kierrätys- ja luonnonmateriaalit antavat mahdollisuuksia ja taidekasvatuksen kädenjäljet -opintokokonaisuuteen sopivat myös tekniikat, joilla annetaan töille muoto. Hanna-Mari on käytännönläheinen ihminen, joka lähestyy kädentaitoja niin, että jokainen voi tuntea omakohtaisen innostumisen ja muita kouriintuntuvasti positiivisia kokemuksia.
Taide kasvattaa
Tiedustelut
Helsingin yliopisto
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti

Anne Laakso
p. 050 588 07 68, (09) 191 20216
anne.laakso(at)helsinki.fi
verkkosivut:
http://tinyurl.com/taidekasvattaa-koulutustietoa
Hyväntuulista kevään jatkoa ja Taidekasvamisiin!

 | vinkkaa kaverillekin! 
Copyright © *|2012|* *|Helsingin yliopisto|*, All rights reserved.
*|www.helsinki.fi/palmenia/koulutus|*