Copy
Beste reünist,
Het kind van Isis en Osiris brengt u de periodieke nieuwsbrief.
Nieuwjaarswoord voorzitter reünistenfonds
Beste reünist,
 
Aangezien met het eindigen van de Mayakalender de wereld niet is vergaan, wil ik u namens Stichting Reünistenfonds Horus een gelukkig en gezond 2013 wensen! In deze nieuwsbrief blikken we terug op 2012 en geven we een kort overzicht van de geplande activiteiten in het komende jaar.
 
Afgelopen jaar vierde VSL Catena uitbundig haar 12e lustrum met het toepasselijke thema ‘Einde van de Wereld’. Tussen februari en mei streden verschillende teams tegen elkaar in de lustrumbattle om de felbegeerde lustrumcup. Rond de Dies Natalis vond de lustrumweek plaats met elke avond een themafeest en overdag verschillende activiteiten zoals een high tea en thermen Catena. In de zomer tijdens het reces kon iedereen bijkomen van het harde klussen tijdens het 60-uursfeest. Verder is een lustrumreis georganiseerd naar het pittoreske Budapest en kon iedereen in stijl genieten van een gala op locatie in oktober. Het lustrumjaar is natuurlijk afgesloten op 21 december met een knallend ‘Einde van de Wereld’-feest.
       
Om in het thema van VSL Catena te blijven, heeft Stichting Reünistenfonds Horus afgelopen jaar een ‘Mexico’-reünistendag georganiseerd. De middag werd geopend met een borrel met sangria, tapas en salsamuziek, gevolgd door een heerlijk vijfgangendiner in Mexicaanse stijl op de vide. De dag werd afgesloten met een dixo en tequila.

2012 was ook het jaar waarin de eerste doelgroepdag werd georganiseerd. Alle oud-besturen zijn opgespoord en uitgenodigd voor een borrel, lopend buffet en feest. Een uitgebreid verslag vindt u verderop in deze nieuwsbrief.
 
 Ook nieuw afgelopen jaar waren de blokborrels, oftewel ‘ouwelullenuitzitten’. In 2013 zal elk kwartaal zo’n borrel voor reünisten georganiseerd worden. Ons plan is om eens in de zoveel tijd een borrel in het teken van een dispuut of genootschap te zetten. Mocht u graag een keer met uw dispuut of genootschap een avond bij elkaar komen, laat dat ons dan weten door te mailen naar secretaris@horusfonds.org. Overigens kunt u ook al uw wijzigingen in contactgegevens naar dit mailadres sturen.
 
Verderop in de nieuwsbrief vindt u een kort overzicht van de geplande activiteiten in 2013. Meer informatie over deze activiteiten kunt u vinden op onze website www.horusfonds.org, die overigens binnenkort in een nieuw jasje gestoken wordt, en op de sociale media (Facebook, Linked-In en Twitter).
 
Last but not least wil ik graag iedereen bedanken die het afgelopen jaar een donatie heeft gedaan aan Stichting Reünistenfonds Horus. Zonder uw financiële bijdrage is het voor ons niet mogelijk zulke geslaagde activiteiten neer te zetten. Indien u dit jaar (weer) een bijdrage wilt geven, kunt u dit overmaken naar bankrekeningnummer 19.84.22.164 t.a.v. Stichting Reünistenfonds Horus te Leiden.
 
Op een gezellig 2013!
Ilse Molendijk
Voorzitter Stichting Reünistenfonds Horus
 Nieuwjaarswoord voorzitter VSL Catena
Beste reünisten,
 
Het academisch jaar heeft zijn eerste semester er al weer op zitten en ook het 66ste bestuur der VSL Catena is reeds een aantal maanden bezig. Na een drukke periode vol nieuwe kennis, bezigheden en mensen hebben wij ons plekje binnen de vereniging gevonden en is de bestuurskamer ons thuis geworden. Nu is het hoog tijd dat wij onszelf  voorstellen aan u zodat u weer enigszins op de hoogte bent van wat er allemaal gaande is binnen uw vereniging.
 
Het 66ste bestuur der VSL Catena kent als motto “Op je sloffen komt alles goed” en wij zijn op externe gelegenheden en ALV’s te herkennen aan onze kleurrijke dierensloffen om zo dit motto goed tot zijn recht te laten komen. De functieverdeling is als volgt:
Gwendolynn Grootaers heeft de taak van voorzitter op zich genomen. Anja Polstra is onze secretaris en Thijs Bleyenberg en Leander van Rees beheren de centen, als respectievelijk penningmeester vereniging en penningmeester sociëteit. Intern houdt Jeroen van der Mark alles in de gaten en extern verzorgt Mark Bos onze representatie.
 

Tijdens de beleidsALV in oktober hebben wij ons beleid gepresenteerd welke is opgedeeld in vier losse pijlers die samen onze kijk op de vereniging vormen. Bonding met de leden wordt nagestreefd middels bestuursaanwezigheid tot laat, een open bestuurskamer deur en het barinitiatievenpotje. Professionaliseren is de tweede pijler en omvat intensiever netwerken en samenwerken met instanties zoals de universiteit, de PKvV en het LUF om zo een sterker aandeel te krijgen in lopende zaken en toekomstige ideeën. Tevens is de nieuwe acquisitiecommissie van start gegaan en wordt momenteel het acquisitieplan herzien. Verder willen wij tactisch gaan kijken naar de mogelijkheid tot een commissie van advies, om zo een adviserend orgaan voor toekomstige besturen omtrent beleid en meerjarenplannen te creëren. Bij een vereniging met meer dan 900 leden is communicatie een must. Zo gaat bijvoorbeeld de baragenda gedigitaliseerd worden en geeft ieder bestuurslid een update over zijn functie op de ALVs. De laatste pijler is getiteld ‘projecten’. Hier binnen valt bijvoorbeeld het starten van een studieplan, het schoonmaakplan herzien, het vervangen van de airco, het archiveren en digitaliseren van Catena’s fotoarchief en het vervangen van het barblad in de filmzaal.
 
Hopelijk heeft u middels dit stuk een idee gekregen van de huidige gang van zaken op de vereniging en graag zie ik u op de reünistendag.
 
Met vriendelijke groet,
namens het 66ste bestuur der VSL Catena
Gwendolynn Grootaers
Kort en leuk Catena-nieuws
● De website van de vereniging is vernieuwd: http://www.vslcatena.nl/ Hierbij is er ook weer een nieuw forum voor Catenianen.
● Ten tijde van het schrijven van deze nieuwsbrief heeft Catena 903 leden
Afgelopen oudbesturen-dag
 
Een vereniging als Catena dient bestuurd te worden. Dat gebeurt dan ook al meer dan 60 jaar door vrijwilligers die net een stapje meer doen om te zorgen dat de rest bier kan drinken en wat niet. In november hebben we deze mensen in het zonnetje gezet met een borrel en een feest.
 
Ik ben blij om te melden dat de opkomst hoog was. Sommigen kwamen alleen en anderen hadden met een heel oud bestuur afgesproken. Natuurlijk was het laatste tien jaar goed vertegenwoordigd, maar ook de opkomst andere jaren was top. Er was uit elk decennium wel iemand. Leuk om te horen was dat verschillende mensen via deze dag voor het eerst met Stichting Reünistenfonds Horus in aanraking gekomen. Ik hoop ze vaker terug te zien op een van onze reünistendagen!

 
Vanaf 16:00 begon het al snel goed vol te lopen en rond etenstijd hadden we zo´n zestig eters. De keukenbrigade die eerst nog met 30 man rekening had gehouden moest aan de bak! Het nieuwe lopend buffet concept viel in de smaak, sterker nog, bijna al het eten ging op! Daarna was er tijd om rond te wandelen, de tijdslijn te bestuderen, de slideshow met foto’s te bekijken en vooral bij te kletsen. Vanaf een uurtje of tien gingen de voetjes van de vloer voor de disco en de glazen op elkaar voor de cocktailbar. Gelukkig was er op de entresol ook nog een plekje voor de leden van weleer om lang bij te kletsen. Het was leuk om te zien dat we mensen konden verleiden om lang te blijven hangen!

Persoonlijk heb ik een aantal verhalen gehoord en mensen ontmoet die voor mij de dag uniek maken. Ik heb de, zoals het hoort zelfbenoemde, stichters van het CCC ontmoet. Zij hadden zo genoeg van voor het krappe budget koken dat normaal voor een normale mensa. Ik hoorde zelfs het gerucht dat er misschien door hun een reüniemaaltijd zal worden gekookt. Ook kwam er het verhaal over een verdwenen schilderij dat voor mij helemaal nieuw was. De mysteries van de geschiedenis! Als laatste hoogtepuntje moet ik ook de gulheid van de bezoekers roemen. Met onze ‘de centen van de Sint’ donatie actie is al meer dan 200€ aan donaties opgehaald!
 
Oproepen:
●Ben jij ook een (ludieke) ‘traditie’ gestart op Catena die misschien nog bestaat, of misschien al lang vergeten is? Stuur ze in! Of het nu een genootschap is, of alleen een gezamenlijk borrelmoment, stuur je verhaal in; Met veel plezier zouden wij een mooie verzameling van dergelijke verhalen bij elkaar krijgen.
 
●Deze oudbesturen-dag was een van de themadagen waarmee we hopelijk de komende tijd verschillende groepen die op Catena iets met elkaar deelden bij elkaar kunnen brengen. Heb jij nog een goed idee voor een themadag? Neem dan op met secretaris@horusfonds.org.

Edgar van de Burgt
Komende activiteiten Reünistenfonds
● 2 maart: blokborrel, a.k.a. “ouwelullenspektakeluitzit”
● 18 mei: reünistendag
● 22 juni: blokborrel
 
Activiteiten op Catena
● 28 januari t/m 1 februari: Open Week
● 11 t/m 15 maart: Sine Regno
● 7 mei: Dies Natalis
● 28 juni: eindfeest
Copyright © 2013 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp