Copy
Bekijk dit bericht in je browser


september 2021

Beste <<Voornaam>>,

In deze nieuwsbrief kijken we weer vooruit naar een aantal acties en blikken we kort terug op gebeurtenissen in de afgelopen periode. Wat staat er binnenkort te gebeuren:
  • 17 september: Park(ing) Day
  • 25 september: Sustainable Development Day 
  • 9 oktober: Open Dag Green Village
  • Terugblik

Park(ing)DayAls mede-oprichter van de Delftse Klimaatcoalitie (zie de website https://www.klimaatcoalitiedelft.com/ ) hebben we besloten om mee te doen met Parking Day 2021. Park(ing) Day is een internationaal fenomeen, een jaarlijks terugkerende interventie waarbij wereldwijd bewoners voor één dag parkeerplekken ombouwen tot kleine publieke parken, en Delft doet voor de eerste keer mee!
Den Haag heeft al meer ervaring met Park(ing)Day, maar ook in Berlijn , BarcelonaParijs vindt op 17 september een Park(ing) Day plaats.
 
Wethouder M. Huismans komt op bezoek bij de parkeerplaatsen in Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Er zijn ook nog andere plaatsen waar ParkingDay gevierd wordt. Een A4-tje met alle locaties en deelnemers is hier te downloaden.
 

Voorhof
Dinsdagse Markt / Delftse Bike Center
Papsouwselaan 440
 
Buitenhof
Jongerencentrum The Culture
Mozartlaan 670
 
Tanthof
Tramhalte, Parkeerterrein
Bikolaan 1 en Zaïrestraat 69

25 september SDG Dag

Op 25 september wordt er wereldwijd aandacht besteed aan de Global Goals, ook wel de Sustainable Development Goals (SDG) genoemd. Het is dan Internationale GlobalGoals-dag, oftewel SDG-action Day. Ook in Delft besteden we dan aandacht aan de Global Goals.

Bij Duurzaamheidscentrum De Papaver zal wethouder Brandligt bekendmaken dat de gemeente Delft officieel GlobalGoals gemeente is geworden. 

Het programma staat op de website: https://delft4globalgoals.nl/25-september-globalgoals-dag-bij-papaver-en-vulcanusweg/

9 Oktober: Open Dag Green Village

The Green Village is een plek voor onderzoek, experiment en demonstratie. In dit “openlucht-laboratorium” op TU Delft Campus werken onderwijs, wetenschap, bedrijfsleven en overheid samen. Mensen wonen en werken te midden van innovatieprojecten. Met een duurzame toekomst als gezamenlijk doel. Bij The Green Village zijn mooie voorbeelden te zien van de energiesystemen van de toekomst.
Op zaterdag 9 oktober van 10:00 tot 16:00 opent de Green Village de hekken voor een open dag over energie. Dit evenement is gesponsord door Maarten de Groot en de toegang is gratis. Neem deel aan een rondleiding, luister naar interessante verhalen of wandel over onze informatiemarkt. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en een appeltje, maar neem vooral wat lekkers mee vanuit huis!
Meer info op de website: https://thegreenvillage.org/open-dag/
 

OmroepDelft.nl

Ons wekelijks praatje op de radio is herstart, 's maandag om 11:30. De eerste keer na de zomer met enkele vertegenwoordigers van de bewonersverenigingen die een brief hadden gestuurd aan de raad over het ontwerp-warmteplan. Hierover is o.a. in het AD-Delft en de Delft op Zondag gepubliceerd.

Terugblik

  • Warmteplan: 
Het Platform heeft een zienswijze ingestuurd over het Warmteplan.
De zienswijze is op onze website in te zien (link).
  • Klimaatcoalitie: Klimaatwake 8 juli 2021 
De klimaatwake is online verlopen, van 18.00 tot de volgende dag 07.30. We hebben dit samen met de partners van de Klimaat-coalitie gedaan.
  • Fietstocht langs Warmtelinq 14 juli 2021
In de avond van 14 juli organiseerden we, in samenwerking met  TOPdelft, een interactieve fietstocht langs het beoogde tracé van de WarmtelinQ. Deze warmteleiding moet restwarmte uit de Rotterdamse haven naar Den Haag en Leiden brengen. Een enorm infrastructureel werk, omgeven met kansen, investeringen, risico’s en een ingewikkeld besluitvormingsproces. De ‘voorwaardelijke investeringsbeslissing’ is nog niet genomen maar wordt voorzien in het najaar van 2021.  Er waren diverse sprekers bij diverse informatieve stops. Op deze haltes stonden verschillende partijen met uitleg over hun perspectief: De Gasunie (de beoogde beheerder en operator van de leiding), aan woningcorporatie Vidomes (die een warmtenet kan inzetten voor het verwarmen van wooncomplexen), aan bewoners die werken aan de energietransitie van onderaf, de gemeente Rijswijk (die een warmtevisie maakt waarin restwarmte een rol zal spelen), Midden-Delfland die zich zorgen maakt over natuur en landschap op het tracé, en de TU Delft die aan een Geothermiebron werkt.  Ook het Platform bemande een ‘interactieve stop’.
 
Platform Energietransitie Delft