Nieuwsbrief 5, 28 mei 2012

Het is bijna zover!

We hebben toestemming van de gemeente gekregen om de bouw van het nieuwe dierenverblijf te starten! De voorbereidende werkzaamheden zijn al in volle gang. Zodra de bezwaar procedure voorbij is, wordt er begonnen met de sloop van het oude astbesthoudende dak van het dierenverblijf. Voor die tijd gaan we de wanden eruit halen en hiervan een tijdelijk onderkomen voor de dieren maken.

U heeft ongetwijfeld onze jongste aanwinsten al bewonderd. Het begint al aardig vol te worden met jong goed. Drie aangeschafte geitjes, 6 in de wei geboren geitjes, 1 schaapje en binnenkort...... Op de site kunt u meer foto's zien.

Nu de bouw van het nieuwe onderkomen. Hieronder is een brief voor de vrijwilligers opgenomen (ook als u zich niet als vrijwillger heeft opgegeven, bent u natuurlijk vrij om u wel voor de bouw op te geven!

Beste dierenvrienden,
Het is dan eindelijk zover.  Als er geen kink meer in de kabel komt, beginnen we op 7 juni met de sloop van ons oude dierenverblijf. 
Aannemersbedrijf Kappert zal een groot deel van de werkzaamheden op zich nemen. Er wordt verwacht  dat wij als vrijwilligers de nodige werkzaamheden zullen verrichten om tot een schitterend gebouw te komen.

Planning:
Week 23 (7 – 10 juni)- Sloop van de zijwanden van de oude stal en het bouwen van een tijdelijk nachtverblijf voor de dieren. Hier worden de zijwanden van de oude stal voor gebruikt.
In deze week kunnen we ook beginnen met het graven van de sleuf voor water en elektriciteit vanaf het clubgebouw van Excelsior naar het nachtverblijf.
 
Week 24 (11 – 17 juni) – Slopen van de oude stal, nadat asbest door de aannemer verwijderd is. Verwijderen van het straatwerk.
 
Week 25 (18 –24 juni) Start uitgraven van de fundering en plaatsen van nieuwe roede.
 
Week 26 (25 juni - 1 juli)  – Opbouw van het nieuwe nachtverblijf.
 

zie vervolg 

Vervolg
Hierna moet de afwerking komen, straatwerk, schilderwerk, aftimmering binnenzijde enz.

Zoals je ziet is er heel veel werk te doen. Wij doen dan ook een dringend beroep op vrijwilligers om ons te ondersteunen en te helpen in welke vorm dan ook. Wij kunnen vele handen gebruiken.
Om het een en ander in goede banen te leiden kunt u zich dan melden bij:

Hans van der Veen, contactpersoon vanuit het bestuur
Tel: 520986 of 06-55712372
Email-adres: hajave@chello.nl 

Wij hopen er samen een mooi nachtverblijf van te maken.

Het Bestuur 

 

 Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen:  ’t Spiker 5  (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen:  Oranjelaan 30  (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)


 
Copyright © 2012 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.