Uitnodiging opening Dierenweide

UITNODIGING
Sinds 1 april van dit jaar is Dierenweide ’t Spiker in beheer bij de Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt om onze trots, het nieuwe  dierenverblijf, te voltooien.  Ook zijn er andere dieren in de weide (bij)gekomen.
Het bestuur heeft gemeend de realisatie van dit project niet ongemerkt voorbij te laten gaan en wil u in de gelegenheid stellen onze weide met het nieuwe verblijf en haar dieren te komen bewonderen.
Op zaterdag 6 oktober zal om 14.00 uur de officiële openingsceremonie   verricht worden door de voorzitter van de Dorpsraad, mevr. Heleen Buijs.
U krijgt deze uitnodiging omdat ook u op enigerlei wijze hebt meegewerkt aan de realisatie. Misschien als sponsor, als donateur, adviseur, stimulator of medewerker.  De voorzitter van de stichting zal in zijn openingswoord hier zeker aandacht aan schenken.
Wij verwelkomen u graag op 6 oktober bij de dierenweide aan  ’t Spiker. 
Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan doorgeven aan de secretaris,
Herman Strijdveen,       e-mail: h.strijdveen@upcmail.nl
    tel. 0575-572140

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

 

Copyright © 2012 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.