Nieuwsbrief januari 2012

Uitbreiding
Het kleine zwarte bokje heeft in recordtempo zijn “missie”  volbracht. In mei zullen we (naar alle waarschijnlijkheid) verblijd worden met jonge geitjes

Donateurs
We hebben deze week een brief uit laten gaan naar de mensen die hun toezegging om donateur
te willen worden nog niet  hebben geeffectueerd. We hopen  dat, mede door hun ondersteuning,
onze dierenweide in de toekomst open te houden!


 

Stand van zaken:
De datum van overdracht van 1 januari 2012 is niet gehaald. Dat vinden we als stichting natuurlijk jammer, maar begrijpen ook wel dat de renovatie van het dierenverblijf een langere tijd nodig heeft dan aanvankelijk werd gedacht. De eisen die wij aan de gemeente stelden voor de overdracht heeft dit natuurlijk in de hand gewerkt. De gemeente moet de kosten voor een nieuw dak en de vervanging van de verrotte staanders voor zijn rekening nemen. De hoge kosten, veroorzaakt door(o.a. de asbestverwijdering) moeten uit een gemeentelijk potje komen. Daar wordt intern druk overleg over gevoerd. De zaken die overblijven, zoals de indeling en de nieuwe wanden, moeten door de stichting gefinancierd worden. Hiervoor  hebben we bedrijven benaderd. De voornaamste zorg is nu dat de renovatie in een keer wordt aangepakt. Hierover zullen we in de komende weken, maanden, plannen gaan maken met de gemeente  teneinde  er met elkaar een verantwoord en fraai dierenverblijf van te maken.
Maar de gemeente heeft natuurlijk niet stil gezeten! Wat is er al gebeurd:
* het hek is gerepareerd, delen zijn vernieuwd
* het dierenverblijf is uitgemest  en schoongemaakt
* de oude hekken die erin stonden zijn verwijderd
* de afwatering aan de kant van ’t Spiker  is aangepakt en het water wordt nu via een put afgevoerd.
* overtollig mest is afgevoerd
De weide moet nu nog verder schoongemaakt worden en kuilen gedicht.
Dus: er is al heel wat gedaan en daar zijn we blij mee. Maar we blijven in overleg met de gemeente!

 

Door ons ondernomen en nog te ondernemen acties:

  • Verzekering afsluiten op het moment dat de weide overgaat in onze handen (is al in voorbereiding)
  • Gebruikersovereenkomst voor de weide met de gemeente afsluiten (is al in voorbereiding)
  • Afspraak maken met een dierenartspraktijk, zodat we, indien nodig, een dierenarts kunnen raadplegen. Heeft u ervaring met een goede dierenarts/veearts, neem a.u.b. contact met ons op!
  • Wij zijn aan het nadenken over de invulling van de  soorten en aantallen van de dieren die we graag in het voorjaar in de weide willen zien. Deze zullen we (deels) aan moeten kopen, mits financieel  haalbaar. Ook hier: heeft u ideeën, neem contact met ons op!
  • Een leverancier van hooi, stro, voer e.d. is benaderd.
  • Ons UBN nummer is ontvangen. (voor de registratie van schapen en geiten)
  •  De afvoer van de mest  is geregeld!

Uitbreiding bestuur
Mirjam Abelman en Hans van Geel zullen binnenkort toetreden tot het bestuur. In een volgende nieuwsbrief zullen we ze nader voorstellen.
Dan zullen we ook de taalverdeling verder hebben ingevuld
 

 Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen:  ’t Spiker 5  (0575-572140)
Hans v/d Veen:  Oranjelaan 30  (0575-520986, 06-55712372)


 
Copyright © 2012 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.