Nieuwsbrief 11

Opening

Zaterdag 6 oktober: Het was een gezellige en geslaagde middag. Alhoewel het weer ons 's morgens absoluut niet meezat, konden we de hele middag genieten van mooi weer en de gezelligheid die dat met zich meebracht. 
Op de site onder het kopje fotosessies kunt u de foto's bekijken die er gemaakt zijn (www.dierenweidehetspiker.nl).

BEDANKT!

De officiële opening van de dierenweide ’t Spiker was een groot succes. De centraal in het dorp gelegen dierenweide is behouden gebleven voor onze inwoners.

Het bestuur dankt nogmaals alle personen en organisaties die dit mogelijk hebben gemaakt, in welke vorm dan ook. Veel belangstellenden hebben een rondleiding met uitleg in ons nieuwe dierenverblijf meegemaakt. De nieuwbouw van het dierenverblijf heeft een klein tekort in onze begroting doen ontstaan. Het bestuur blijft open staan voor giften en jaarlijkse donaties, hoe klein dan ook.
Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker,    Rabobank nr. 1668.76.143


Prijsjes kleurplaten en raadsels

De volgende kinderen hebben een prijsje gewonnen:
Julian Mensink , Leestensepad 36 Warnsveld
Brit Achterstraat , Bevrijdingslaan 31 Warnsveld
Marisca Loman, Callenfelsplein 18 Warnsveld
Anne/Femke , Braamkamp 161 Zutphen
Pepijn Opstal ,  het Wekenstro 5   Warnsveld
Yara Zonnebelt , Beukenlaan 2 Warnsveld
Feline Strijdveen , Het Boschloo 10 Warnsveld
Koen Strijdveen , Het Boschloo 10 Warnsveld
Minke Gerritzen , Veldweidelaan 3 Warnsveld
Dèvyn Zonnebelt , Beukenlaan 2 Warnsveld
Met dank aan: 
Bakker van Zuijlen, C 1000,  
Bloemist Kok, Boek & Co

Blokker en Etos  

Gezocht!

Een benzine bostrimmer: Wij zijn op zoek naar een sterke motor grastrimmer, zodat we al het onkruiid langs de hekken professioneel kunnen aanpakken. Mocht u er een hebben of iemand kennen die hem voor een dierenvriendenprijsje wil verkopen, neemt u dan contact op met het secretariaat. Alvast bedankt!

Nederlandse landgeit

Hij valt wel op!: Onze nieuwe aanwinst, gekregen van een van onze donateurs. Een vrouwtje, dus wie weet.....
Een vriendelijke geit met lange haren die al snel aan de andere dieren was gewend. We hopen dat u snel kennis komt maken. 

Schapenvachten

De schapenvachten zijn inmiddels opgehaald! We kunnen hier weer een extra donatie voor verwachten. Onze dank!


Kinderen in de wei

Er wordt ons regelmatig gevraagd of er ook kinderen in de wei mogen. Eigen kinderen van verzorgers worden nog wel eens meegenomen, maar we willen dit toch zoveel mogelijk beperken. Het risico dat een van de dieren een kind kan verwonden is niet ondenkbeeldig.  Denk maar aan de horens van de landgeit. Ook de Nubische geiten vinden het leuk om tegen je op te springen. De reebok begint in deze periode belangstellijng voor de dames te krijgen en kan een mens zien als concurrent en dan aanvallen. Wij willen u er op wijzen dat wij als stichting niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele (kleine) ongevallen.

Inning donaties nieuwe jaar

Het einde van het jaar is al weer in zicht. Vorig jaar hebben we de inning van de donaties eind 2011 en begin 2012  gedaan, op twee verschillende momenten. Nu willen we alle donateurs benaderen om te vragen hun toegzegde donaties in januari over te maken. De automatische incasso's zullen ook in januari 2013 geïnd worden. Reden is dat we onze administratie dan niet over twee jaar hoeven te spreiden. Begin januari zullen alle donateurs een brief thuisbezorgd krijgen.  Een extra gift is natuurlijk altijd welkom!

Gewei

Van meerdere kanten is de vraag gekomen of men het gewei van de reebok kan krijgen zodra deze is afgevallen.  Om niemand te passeren heeft het bestuur besloten het gewei  aan de buitenkant van het verblijf vast te maken, zodat iederen het kan zien.

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

 

Copyright © 2012 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.