Nieuwsbrief 21

Laatste nieuws: 

De ansichtkaarten van de dieren van de weide zijn gedrukt. We hebben twee setjes van 5 kaarten. Op de website  dierenweidehetspiker.nl kunt u zien welke kaarten in welke serie zitten. De kosten per set bedragen € 2,50.
Ze zijn te verkrijgen bij de bestuursleden (zie website onder contactgegevens (dierenweidehetspiker.nl/contactgegevens/).  

Serie 1:
      


Serie 2:
    


Saartje en Mark

Eind oktober: 

Woensdag is er een bok opgehaald bij de fam. Scheltinga uit Nw. Heeten. Hij mag hier gratis zijn werk komen doen, mits wij hem goed verzorgen
Hij is wel wat kleiner dan Saartje maar we gaan er van uit dat het wel goed komt.
Zijn naam is Mark van de Poggebelt. Hij is geboren in 2013. Zijn vertrek is weer over ca. 3 weken.

Krebas

Dit is Krebas van de Waranda. Deze Nubische  bok heeft onze zwarte Nubische geit afgelopen week gedekt. 
In werkelijkheid is hij nog groter dan hij op de foto lijkt.

EXTRA INFORMATIE:
Er wordt de laatste tijd teveel materiaal in de weide gegooid wat niet goed voor de dieren is. Of van alles teveel, zoals prei, brood, vleeswaren, druiven, appels enz.

Vlindertuin vervolg

Er moet heel wat werk verricht worden om de vlindertuin gereed te maken om als weide dienst te kunnen doen. Het gras schiet al de grond uit. Ook het hout voor de schuilhut is al gekocht en ligt in de grote weide. Het hek komt ook een dezer weken. Dus als u de komende tijd regelmatig langs komt, ziet u grote veranderingen!
Maar kijk vooral op de site, want daar staan de berichten sneller op dan dat er weer een nieuwsbrief uitkomt! (dierenweidehetspiker.nl/berichten)

Het hek om de vlindertuin

De vlindertuin is al zo ver gevorderd, dat het hek geplaatst kan worden. Binnen enkele weken zal dit gebeuren. Ook wordt er reeds gewerkt aan het onderkomen van de dieren, de zogenaamde schuilhut. Dezelfde planken en kleur als het grote verblijf. Het moet tenslotte wel  een mooi geheel worden! Het ingezaaide gras begint al te groeien. Mark en Saartje zullen er voorlopig nog wel niet te zien zijn!

Wat de verzorgers moeten weten!

Er zijn wat veranderingen opgetreden in de stal. 
Herman heeft een bok gehaald om Saartje te laten dekken. Zij lopen samen achterin de stal en de kleine weide. Deze bok blijft tot ca. half november en gaat dan weer terug naar de eigenaar. 
Voor de Nubische geiten kan hij nog geen goede bok vinden. Daarom is Herman afgelopen maandagmiddag met de zwarte Nubische geit naar een bok geweest in Vinkenbuurt. Zij is daar gedekt en Herman heeft haar gedekt weer meegenomen (zie hiernaast). Het wachten is nu op het moment dat de bruine ritsig wordt, dan gaat hij ook met haar daarnaar toe.
Ca. half november komt er ook een uitwisseling van dieren met dierenweide “de Veldweide”. We zullen samen 1 schapenram en 1 dwerggeiten bok aanschaffen. Daarom moeten er een aantal dieren verplaatst worden van de ene naar de andere weide. De schapen bij elkaar en de dwerggeiten bij elkaar in een weide. Op dat moment moeten ook de lammeren van dit jaar afgezonderd worden, zij worden dit jaar nog niet gedekt. Dit alles gebeurt in goed overleg met de beheerders van beide weides.
Afgelopen zaterdag hebben Maurits en Frans de dieren ontwormd en de klauwtjes bekapt.

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

Secretariaat: Stichting
Vrienden Dierenweide 't Spiker
't Spiker 5 
7231 JK Warnsveld

Iban rekeningnummer: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker 
 

Copyright © 2013 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.