Nieuwsbrief 20

Ja, het is nu echt waar, we hebben de cheque, die we met uw hulp in de wacht hebben gesleept, woensdagavond 25 september in Lochem opgehaald.  We gaan de vlindertuin opknappen en van een hekwerk laten voorzien. De struiken zijn direct al vrijdags door medewerkers van de gemeente, met hulp van vrijwilligers, verwijderd (zie onder). Ook het gras is gemaaid. Binnenkort hopen we dat de stobben worden verwijderd en dat de grond wordt geëgaliseerd. Hierna kan gras worden gezaaid. Dit moet op korte termijn gebeuren, anders moeten we wachten tot volgend voorjaar. Vervolgens kan het hek worden geplaatst. U wordt over de voortgang op de hoogte gehouden door onze nieuwsbrief en natuurlijk kunt u ook kijken op onze website: http://dierenweidehetspiker.nl.  

Subsidie Dorpsraad

Subsidie aangevraagd: Dij de Dorpsraad hebben we voor het  plaatsen van een schuilplek/onderkomen van de dieren in de Vlindertuin en het aanpassen van de Hooiruif in de grote weide subsidie aangevraagd. In de vergadering van dinsdag 17 september heeft de Raad besloten om de gevraagde subsidie grotendeels toe te kennen en heeft ze het dagelijks bestuur gemandateerd om de bijdrage, indien nodig, naar boven toe bij de stellen. Wij kunnen u mededelen dat we binnen enkele maanden de geplande zaken zullen gaan uitvoeren.

Broodjes

Website: Onze website is vernieuwd, berichten zullen daar in de toekomst snel gelezen kunnen worden. Kijkt u regelmatig of er weer iets is veranderd.
Er is een stuk bijgekomen over het geven van voedsel aan de dieren. Wilt u het direct lezen? Klik hier!

Vlindertuin

Afgelopen vrijdag 27 september: Hier ziet u dat er zeer snel gehandeld wordt om de vlindertuin te fatsoeneren. De officiële toestemming van de gemeente was de woensdag daarvoor net binnengekomen. Een positieve bijdrage van de gemeente, niet in geld, maar wel in mankracht en materieel!

Kaarten

Van de dieren: Het bestuur heeft het plan opgevat om een serie kaarten van dieren uit de dierenweide te laten drukken en die te koop aan te bieden. Het is de bedoeling om te starten met een serie van 10 kaarten. In de volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te kunnen mededelen.

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

Secretariaat: Stichting
Vrienden Dierenweide 't Spiker
't Spiker 5 
7231 JK Warnsveld

Iban rekeningnummer: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker 
 

Copyright © 2013 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.