Nieuwsbrief april 2014

Geboortegolf!

De geboorteperiode is weer aangebroken: Dit is en blijft een spannende periode voor zowel beheerders als publiek. Want iedere keer als er een geit moet lammeren komen er dezelfde vragen naar voren;
Verloopt de geboorte voorspoedig? Hoeveel lammetjes worden er geboren? Zijn ze gezond? Zijn het bokjes of geitjes en welke kleur zullen ze hebben?
Inmiddels zijn er (d.d.10 april) 11 jonge geitjes geboren, waarvan 1 geitje dood ter wereld is gekomen. Ze lijken allemaal goed gezond. Vooralsnog zijn er meer bokjes dan geitjes geboren, nl. 7 bokjes en 3 geitjes. De afgelopen jaren liep het meestal gelijk op.
De kleuren variëren van pikzwart tot bruinbont met veel wit.
De laatste bevalling -op woensdagmiddag 9 april rond 17.00 uur- heeft in de omgeving veel teweeg gebracht. Een aantal toevallige passanten hebben de geboorte met eigen ogen gezien en gehoord. Er waren tijdens de bevalling wel 20 personen aanwezig die op een afstandje de geboorte van 2 lammetjes hebben gezien. Er is uiteraard goed in de gaten gehouden of de bevallende geit hier geen hinder van ondervond.
Voor meer foto's of filmpjes kunt u ook terecht op onze facebookpagina.

NLdoet.

Op 22 maart was het de grootste vrijwilligersactie van Nederland; NLdoet.: En wij hebben er ook dit jaar weer aan meegedaan. Een drietal scholieren heeft tijdens deze dag een invulling gegeven aan hun maatschappelijke stage. Ze hebben het nieuwe nachthok in de Paddenpoel voor de tweede keer in de verf gezet. Verder is op die dag het tussenhek in de grote weide verwijderd, zodat deze twee stukken één groot geheel werden. Al met al een geslaagde dag voor onze vrijwilligers en wij zijn uiteraard blij met de hulp!
 

Kunt u ons helpen?

Wij zoeken de eigenaar van deze goudkleurige zijdehoen haan: Deze haan is in de nacht van 12 april in de Paddenpoel gedumpt. Wij willen hem graag terugbezorgen bij de eigenaar. Wie weet van wie deze haan is? Deze persoon dumpt waarschijnlijk al drie jaar lang elk voorjaar zijdehoen hanen in de dierenweide. Wij zijn uiteraard gek op dieren, maar juist daarom willen wij deze situaties voorkomen. Onbekende dieren kunnen ziektes overbrengen naar de dieren in onze weide. Tevens zadelt hij ons op met het afvoeren van deze hanen. Kunt u ons helpen deze eigenaar te vinden? Namens het bestuur bedankt.

De Paddenpoel is geopend

De nieuwe weide hebben we de naam 'de Paddenpoel' gegeven, afgeleid van de paddenpoel die in dit nieuwe stukje ligt. Op 22 maart is de Paddenpoel officieel geopend door onze scheidende voorzitter Walter de Zwart. Hij deed dit door het omdraaien van de sleutel in het toegangshek.
Dit gebeurde in het bijzijn van de voorzitter van de Dorpsraad, de bestuursleden van de dierenweide, een gedeelte van de vaste verzorgers en een aantal dorpsgenoten.
De dieren hebben de weide op 25 maart in gebruik genomen. De komende tijd worden de geiten en schapen ’s morgens toegelaten in de paddenpoel en gaan ze ’s avonds weer terug naar de grote stal. Zo kunnen ze met mate genieten van het verse jonge gras.
 

Hertenbok

Op 8 april hebben we afscheid genomen van het oude hertenbok, hij is omgeruild voor een jongere bok. De oude bok veroorzaakte onrust bij de drachtige geiten, door de geiten en schapen op te jagen. Wat uiteraard niet bevorderlijk is voor de drachtige dieren. De jonge bok is te herkennen aan de twee sprietjes van het beginnend gewei. Op de foto ziet u hem midden tussen de twee hinden.

Informatieborden

Onze vrijwilligers hebben twee informatieborden gemaakt: Deze zijn geplaatst bij de bankjes aan beide zijden van de weide. Hierin wordt onder meer deze nieuwsbrief gehangen, zodat onze donateurs zonder e-mailadres toch op de hoogte kunnen blijven van de bijzonderheden van de dierenweide. Tevens hangen er korte voeradviezen in, want er wordt helaas nog te vaak verkeerd eten aan de dieren gegeven.

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

Secretariaat: Stichting
Vrienden Dierenweide 't Spiker
't Spiker 5 
7231 JK Warnsveld

Iban rekeningnummer: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker 
 

Copyright © 2014 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.