Nieuwsbrief 3

Overname van de dierenweide een feit!
Op 1 april is het zover. Nee, geen grap,  het is werkelijkheid. Het bestuur van de stichting heeft in haar vergadering van 15 maart besloten de dierenweide van de gemeente over te nemen. Hoewel het nieuwe hok er nog niet staat, zie het artikel hieronder, willen we verder.  Dieren staan te popelen om onze weide te betreden. Dat zal in de komende weken/maanden gaan gebeuren. Er gaan kippen/hanen weg (we hebben wel 14 hanen),er komen andere soorten bij. Een aantal kleine jonge geitjes wordt aangekocht, naast de in mei verwachte jonge geitjes van eigen bodem. Pauwen worden uitgebroed, een kleine schapensoort  wordt  aangekocht.  Kortom, we willen gewoon een start maken, anders zijn we zo een jaar achterop en dat was, is en zal de bedoeling niet zijn!

Nieuwsbrief naar de donateurs
We hebben besloten om deze nieuwsbrief aan alle donateurs te doen toekomen.  Velen zullen hem per e-mail ontvangen. Degenen die geen e-mailadres hebben (opgegeven) zullen hem thuis bezorgd krijgen. Gezien de kosten die dit met zich meebrengt zullen we voortaan delen uit de nieuwsbrief  in het huis aan huis weekblad  “Contact” laten plaatsen.  Er zullen dan geen brieven meer worden thuisbezorgd.  Een idee: vraag een buurman/buurvrouw, of een van uw kinderen, die wel een computer hebben, zich op de nieuwsbrief in te schrijven en deze uit te printen, zodat u hem ook kunt lezen. Inschrijven kan direct op de site bij  “Nieuwsbrief” of u kunt een mailtje sturen naar: info@dierenweidehetspiker.nl
Vrijwilligers
De vrijwilligers die mee gaan helpen, krijgen zo snel mogelijk bericht. We zijn een rooster aan het opstellen.  Voor vragen kunt u terecht bij: Herman Strijdveen;  ’t Spiker 5  (0575-572140)
Vertraging bouw dierenverblijf
We hebben een flinke vertraging opgelopen. Wat is er namelijk aan de hand. Het dierenverblijf moet aangepakt worden. De conditie is zo dermate slecht dat er een nieuw gebouw gaat  komen. In december heeft de gemeente een offerte voor de reconstructie van het dak en vervanging van slechte delen laten opstellen door  een aannemer. De gemeente vond deze offerte te duur en gaf de opdracht aan ons om zelf een aannemer te vragen. Dat vonden wij prettig, want dan houden we de zaken tenminste in eigen hand. Wij hebben begin maart de offerte bij de gemeente ingediend. Wat nu blijkt is dat de afdeling bouwen en wonen niet akkoord gaat met de huidige offerte omdat de maten niet kloppen. De uitbreiding wordt te groot, zeggen ze. Deze opmerking hebben wij echter bij de eerste offerte niet meegekregen.   Nu is onze huidige offerte, een totale offerte voor herbouw/nieuwbouw, het traject in gegaan voor de aanvraag van een bouwvergunning. Hoe lang deze vertraging zal duren weten we niet, we hopen op een snelle doorbraak. We zijn nu alleen nog in overleg over hoe we de opslag van voer en materialen kunnen regelen. Nadere informatie via de nieuwsbrief of het huis aan huis weekblad  “Contact”.              
 Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen:  ’t Spiker 5  (0575-572140)
Hans v/d Veen:  Oranjelaan 30  (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelman
Hans van Geel


 
Copyright © 2012 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.