Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 28

Beste donateurs, sponsoren  en belangstellenden.


Het afgelopen jaar is wederom een groot succes geworden voor onze dierenweide. De dieren zijn in het afgelopen jaar door onze vrijwilligers weer goed verzorgd.
De kosten voor de aankoop van hooi, krachtvoer en de dierenartskosten zijn volledig uit de bijdrage van de donateurs bekostigd. Ook de kleinere kostenposten zoals aanschaf van gereedschap, onderhoud- en vervangingsmiddelen hebben we hiermee kunnen betalen.
De Paddenpoel is afgelopen voorjaar in gebruik genomen. Het is de afgelopen zomer gebleken dat het een welkome uitbreiding is. Het geheel geeft een extra dimensie aan de omgeving. Het geeft ons veel voldoening dat dit gerealiseerd is en dat er zoveel positieve reacties zijn

De dieren die we gedekt willen hebben zijn drachtig en medio half maart verwachten we de eerste lammeren. Zo gauw als het voorjaar wordt kunnen we de lammetjes dan weer buiten zien spelen.
Het komend jaar willen we weer een beroep op u doen, want de dieren hebben natuurlijk een prima blijvende verzorging nodig!

Het bestuur zal ook dit keer eind januari de bijdrage van 2015 innen. Dit geldt met name voor de mensen die ons gemachtigd hebben  om hun bijdrage automatisch af te laten schrijven.  Voor vragen hierover kunt u de penningmeester benaderen.  
De donateurs die vorig jaar zelf het toegezegde bedrag hebben overgemaakt, vragen wij vriendelijk om hun bijdrage voor dit jaar, eind januari 2015 weer te storten op:

IBAN bankrekening nr:  

NL 86 RABO 0166 8761 43 
T.n.v. Stichting Vrienden
Dierenweide ’t Spiker
Warnsveld

Vrijwilligers/verzorgers gezocht

Bij de opstart van de dierenweide hebben veel zich vrijwilligers aangemeld voor diverse werkzaamheden. Gelukkig kunnen we daar nog steeds een beroep op doen.

Door verhuizing en afmelding door langdurige ziekte, vinden wij dat de groep verzorgers te klein wordt om voldoende te rouleren .

Onze vaste groep enthousiaste vrijwilligers die dagelijks de dieren verzorgd, kan daarom een paar nieuwe enthousiaste personen gebruiken. Het werk kan zowel door vrouwen als door mannen worden gedaan.

Daarom vragen wij eenieder die belangstelling heeft contact op te nemen met onze secretaris Herman Strijdveen.
Hij kan u alles vertellen over wat er dagelijks moet gebeuren, hoeveel tijd er gemiddeld nodig is, hoe vaak dat u mag komen enz.  De vrijwilligers werken met een schema die ieder in zijn/haar bezit heeft zodat hij/zij kan zien wanneer hij/zij de dieren mag verzorgen.

Herman zal u vertellen hoeveel voldoening het geeft om met en tussen de dieren te mogen zijn. Vooral in het voorjaar als de jonge lammetjes geboren worden zijn onze vrijwilligers bijna niet weg te slaan uit de stal en weide.
Herman Strijdveen is te bereiken op tel. nr. 0575-572140 en zijn mailadres adres is: h.strijdveen@upcmail.nl 

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

Martin van der Jagt: Prunuslaan 2 (0575-570592, 06-42752550) 

Secretariaat: Stichting
Vrienden Dierenweide 't Spiker
't Spiker 5 
7231 JK Warnsveld

Iban rekeningnummer: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker 
 

Copyright © 2015 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.