Nieuwsbrief kerst 2012

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2013 


December 2012
Beste donateurs en belangstellenden,
Het afgelopen jaar is een groot succes geworden voor onze dierenweide.  De dieren die we het afgelopen jaar erbij hebben aangekocht en de verzorging van de, ook in de wei de  geboren dieren,  zijn volledig uit de bijdrage van de donateurs bekostigd.
Op 6 oktober werd als hoogtepunt het dierenverblijf officieel geopend.  Het grootste deel van het dierenverblijf is bekostigd door de bijdrage van sponsoren. Een restbedrag is door u als donateurs betaald.
Het komend jaar willen we weer een beroep op u doen, want de dieren hebben natuurlijk een prima blijvende verzorging nodig!
Het bestuur heeft besloten om eind januari de bijdrage van 2013 te innen. Dit geldt met name voor de mensen die ons gemachtigd hebben  om hun bijdrage automatisch af te laten schrijven.  Voor vragen hierover kunt u de penningmeester benaderen.  
De donateurs die zelf geld hebben overgemaakt (eind 2011 of begin 2012)  verzoeken we om hun bijdrage voor eind januari 2013 weer te storten op:
 

Rabobank reknr:  1668.76.143
T.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Warnsveld


Ook kunt u natuurlijk een machtiging afgeven.  Een formulier kunt u opvragen bij het secretariaat, of downloaden van de site: www.dierenweidehetspiker.nl
Mocht u nieuwe donateurs weten, geeft u dit dan door ons secretariaat, wij kunnen dan contact met hen opnemen. Ook kunt u hen wijzen op de formulieren op de site.
Als u het afgelopen jaar een eenmalige gift heeft gegeven hopen we dat u ook komend jaar bereid bent een gift over te maken.
Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage!. Een extra gift voor de weide is natuurlijk erg welkom!  Onze dieren varen er wel bij!
Het bestuur
 

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

 

Copyright © 2012 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.