Nieuwsbrief 24

Wilt u het bestuur van de dierenweide versterken?

De voorzitter van het bestuur, Walter de Zwart, heeft aangegeven dat hij begin april gaat verhuizen. Hij verhuist met zijn vrouw naar Hillegom.
U begrijpt dat de andere leden van het bestuur nu op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid. Mocht u zin hebben om het bestuur te komen versterken dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. De functieverdeling in het bestuur komt later aan de orde als het bestuur voltallig is.
Omdat Walter ook de website en de nieuwsbrief van de dierenweide verzorgde, zijn we ook op zoek naar een "webmaster". Kent u "Wordpress" en "Mailchimp", of een van beide, en u wilt u ook inzetten voor de dierenweide, neemt dan contact op met het secretariaat.

 

Dierenbestand

 De volgende dieren lopen momenteel in onze weide
1 damhert bok
 2 damhert hinden
1 landgeit
2 volwassen Nubische geiten
4 volwassen dwerggeiten
2 dwerggeiten lammeren geb. 2013
2 ouissant ooien
2 pauwen, (1 haan en 1 hen)
4 kalkoenen, (1 haan en 3 hennen)
4 brahma’s, (1 haan en 3 hennen)
5 lakenvelder hennen en 1 haan
1 Sebright_Goudzwartgezoomd_hen
1 zwarte kriel kip
3 parelhoenders
Onze zwarte dwergbok is op 17 jan. jl. naar de kinderboerderij in Zutphen gebracht. Hij loopt daar met 2 andere bokken in een weide met stal. Hij blijft ons eigendom en wordt in het volgende dekseizoen weer door ons opgehaald.
 

Gezondheid dieren:

Er zijn problemen geweest met de gezondheid van de dieren. 2 lammeren van vorig jaar zijn gestorven. Dit werd mede veroorzaakt door verkeerde voeding, wat ontstaan is door teveel brood en verkeerd keukenafval wat aan de dieren gegeven is. Op dit moment is de zaak onder controle, maar we moeten attent blijven wat er zoal in de weide gevoerd wordt en dat er voldoende hooi gevreten wordt door dieren.

Alle geiten en schapen zijn de vorige week geënt tegen “het bloed”.  Daarna is er een jaarlijkse onderhoudsenting nodig voor de dieren. Hopelijk kunnen we de gezondheid hiermee onder controle houden.


 

Maatschappelijke stagiaires

Na een goed verlopen maatschappelijke stage vorig jaar kwamen de beide oud-stagiaires vragen om nog een periode stage te mogen lopen bij de dierenweide. Omdat we het erg leuk vinden om jonge mensen bekend te maken met vrijwilligerswerk hebben we ja gezegd.
Was de stage vorig jaar voor hen vooral gericht op het verzorgen van de dieren, schoonmaken van het dierenverblijf en het voederen van de dieren, dit jaar komen o.a. ook het presenteren van de dierenweide op de kerstmarkt en het bijwonen van een bestuursvergadering aan bod.
 
We hebben in de laatste bestuursvergadering zelfs vaste stagebegeleiders aangewezen. Dit omdat we naast bovenstaande vraag meerdere vragen om een stageplek binnen kregen. Zo komen er drie stagiaires om met vaste vrijwilligers het verblijf te schilderen en andere klussen te doen. Dit alles in combinatie met de vrijwilligersactie NLdoet.  Verder komt er een scholier die mee gaat lopen met vaste verzorgers.
Hopelijk allemaal toekomstige vrijwilligers!!!

Vandalen hebben de afgelopen nacht thuis gehouden rondom de dierenweide. 

Vandalisme omgeving dierenweide ’t Spiker.

In de nacht van zaterdag op zondag 2/3 februari hebben vandalen de vorig jaar geplante Koningslinde,  een meter boven de grond afgebroken. Tevens zijn er vernielingen aangebracht aan het nieuwe hekwerk van het nieuwe gedeelte van de dierenweide.

Het bestuur van de dierenweide vind dit zeer frustrerend, niet alleen omdat het weer geld kost om het te repareren, maar vooral voor al die vrijwilligers die hier met veel liefde tijd ingestoken hebben voor de gemeenschap.
Vandaag, 17 februari, heeft de gemeente een nieuwe “Koningslinde” laten poten.

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

Secretariaat: Stichting
Vrienden Dierenweide 't Spiker
't Spiker 5 
7231 JK Warnsveld

Iban rekeningnummer: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker 
 

Copyright © 2014 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.