Nieuwsbrief 19
Subsidie Rabobank
In de nieuwsbrief van 19 juni jl. hebben wij geschreven dat wij subsidie bij het RABO coöperatiefonds hadden aangevraagd en u opgeroepen om op ons project van de dierenweide te stemmen. Velen van u hebben dat gedaan. Zoveel zelfs dat we als 3e geëindigd zijn met als resultaat dat wij het volledige bedrag gaan ontvangen wat we aangevraagd hadden. Hiervoor zijn wij u allen heel veel dank verschuldigd. Hieruit blijkt dat de dierenweide van ons allen is.
Als bestuur zeggen wij u dank, dank, dank voor alle stemmen !!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Wat gaan we nu met het toegezegde geld (€ 8000) doen?
Tussen onze dierenweide en het clubgebouw van Excelsior ligt een verwaarloosd en verpauperd stukje groen. Dit was voorheen een vlindertuin met een paddenpoel en is door een paar enthousiaste Warnsvelders in het midden van de negentiger jaren aangelegd. Na een paar jaar kwam er al verval in het onderhoud en de laatste 10 jaar is er geen onderhoud meer gepleegd, behoudens het maaien van het gras en onkruid en het knippen van de meidoornheg. Dit gebeurde door de plantsoenendienst van de gemeente.
Aangezien het onderhoud de laatste jaren nog verder is terug gelopen is het thans een grote wildernis en geeft een verpauperd aanblik.
Wij willen dit stukje in gebruik nemen als dierenweide zodat de omgeving verfraaid wordt.Wat moet er gebeuren?
Wij gaan met de gemeente in overleg om toestemming voor dit plan te krijgen. Als de gemeente positief op ons plan reageert gaan we de buurt inlichten en ons plan voorleggen.
De volgende stap zal zijn dat er een aantal verwilderde en dode struiken, verwijderd en/of gesnoeid moet worden. De stronken zullen gerooid,  en het stuk zal geëgaliseerd moeten worden. De paddenpoel wordt schoongemaakt en moet wellicht iets uitgediept worden. Daarna wordt er nieuw graszaad ingezaaid.
Als laatste klus moet er aan de binnenkant van de heg een afrastering geplaatst worden.
Tevens willen we een nacht/ schuilhok(je) plaatsen voor de dieren met daarin een hooiruif.
Als alles klaar is kunnen we daar vanaf voorjaar t/m de herfst een paar schapen en/of geitjes laten grazen. Hierdoor zal het aanzien een netter aanzien geven in onze buurt.
Het voordeel van een extra stukje grond is dat we tijdens de dek- en speenperiode een extra stukje grond hebben. We moeten dan tijdelijk wat dieren apart kunnen laten grazen. 
Als we dan nog geld over hebben willen we bij de voederplaats nog graag een bankje, zoals aan de andere kant van de weide. 
We houden u op de hoogte van de voortgang.Sponsorschaap krijgt naam
Op maandagavond 26 augustus mocht Kim Dikken "haar" sponsorschaap een naam geven. Kim is dol op de dierenweide en wilde graag voor haar verjaardag een schaap adopteren.
U ziet hier een foto van Kim met "Wollie".  Wollie moest nog even niets van alle aandacht hebben, maar dat komt vanzelf! Kom maar af en toe even kijken, hoor Kim!

Open middag in augustus

Laatste open middag op woensdag 28 augustus van 14.00 - 16.00 uur.  De eerste twee middagen in juni en juli zijn een succes geweest. Dat heeft u in het contact kunnen lezen. Het bestuur heeft in ieder geval al het voornemen om deze openstelling ook volgend jaar voort te zetten. Maar daarvan wordt u op de hoogte gehouden. 

Saars kinderen 
Zoals u als trouwe bezoeker van de dierenweide reeds gezien heeft zijn de lammeren van landgeit Saartje niet meer aanwezig. Wij hebben ze verkocht aan een mevrouw uit Eerbeek. Dit hebben we gedaan, niet omdat ze niet mooi waren, maar omdat ze niet raszuiver zijn. Tevens waren ze te dominant aanwezig in de weide t.o.v. de andere dieren.
 

Nieuw hek in de weide.

Gekregen van het ziekenhuis: Zoals u al eerder heeft kunnen lezen hebben we een (oud) hek van het ziekenhuis gekregen. Dit is door vrijwilligers verbouwd. Als u weer gaat kijken ziet u dit tussen het hek en het dierenverblijf geplaatst. Hartelijk bedankt voor het (ver)maken. Het is weer een aanwinst!

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

 

Copyright © 2013 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.