Kerstwensen

 

Beste donateurs, sponsoren  en belangstellenden.

Het afgelopen jaar is wederom een groot succes geworden voor onze dierenweide. De dieren zijn in het afgelopen jaar door onze vrijwilligers weer goed verzorgd.

De kosten voor de aankoop van hooi, krachtvoer en de dierenartskosten zijn volledig uit de bijdrage van de donateurs bekostigd. Ook de kleinere kostenposten zoals aanschaf van gereedschap, onderhoud- en vervangingsmiddelen hebben we hiermee kunnen betalen.
Door al onze sponsoren is het financieel mogelijk geweest om de voormalige vlindertuin om te toveren in een waar dierenparadijs. Maar natuurlijk zonder onze andere vrijwilligers die we geheel vrijblijvend konden oproepen om werkzaamheden uit te voeren, was dit nooit echt gerealiseerd.

Het komend jaar willen we weer een beroep op u doen, want de dieren hebben natuurlijk een prima blijvende verzorging nodig!
Het bestuur zal ook dit keer eind januari de bijdrage van 2014 innen. Dit geldt met name voor de mensen die ons gemachtigd hebben  om hun bijdrage automatisch af te laten schrijven.  Voor vragen hierover kunt u de penningmeester benaderen.  
De donateurs die zelf geld hebben overgemaakt (eind 2012 of begin 2013)  verzoeken we om hun bijdrage voor eind januari 2014 weer te storten op:
 
Rabobank reknr:  NL 86 RABO 0166 8761 43 
T.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Warnsveld

Bij avond

Onze kerstboom is natuurlijk een groot succes. De herten staan er 's avonds graag bij. Of ze ook zingen? Ik heb het nog niet gehoord!
_________________________________
Heeft u onze uitbreiding al gezien? In het voorjaar hopen we dat er dieren kunnen grazen.
De naam van onze uitbreiding:
de Paddenpoel!

Eindelijk hooi!

Het hooi zat nog niet in de nieuwe/aangepaste ruif of de geitjes hadden er reuze zin in!
_______________________________
De ansichtkaarten van de dieren zijn ook nog steeds verkrijgbaar. Neem hiervoor contact op met  Herman, onze secretaris.

 

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

Secretariaat: Stichting
Vrienden Dierenweide 't Spiker
't Spiker 5 
7231 JK Warnsveld

Iban rekeningnummer: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker 
 

Copyright © 2013 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.