Nieuwsbrief 
Februari 2013 
Wij hebben de dierenweide nu een klein jaar in eigen beheer. Er is veel op ons afgekomen wat geregeld moest worden. We noemen een paar punten die voor u zichtbaar geweest zijn zoals nieuwbouw van de stal, aankoop en verzorging van de dieren. 
In deze brief willen wij wat dieper ingaan op de voeding van dieren en dan specifiek op de voeding van herkauwers, wat de schapen, geiten en damherten zijn. 
                                   Het voeren van de dieren 
Om de dieren gezond te houden is naast een goed uitgebalanceerd dieet, dagelijkse controle en verzorging, diergeneeskundige zorg noodzakelijk.
In het voorjaar moeten de dieren, als het gras zeer eiwitrijk is, ook de beschikking hebben over hooi.
In de zomermaanden hebben de dieren genoeg aan gras als dit voldoende aanwezig is.
Tijdens de wintermaanden moeten de dieren beschikking hebben over voldoende en kwalitatief goed hooi. Daarnaast moet er dan krachtvoer in de vorm van brokken worden bijgevoerd.
Om een goede mineralenbalans te verkrijgen hebben de dieren het gehele jaar de beschikking over een liksteen. Ieder dier heeft een individuele behoefte aan mineralen en zouten. De belangrijkste reden om dit verslag over de voeding van onze herkauwers te schrijven is dat de herkauwers in onze weide periodiek veel te veel brood krijgen van de bezoekers.
Dit gebeurt allemaal te goeder trouw, omdat u allemaal blij bent dat de dierenweide voor ons behouden is gebleven.
 
Teveel brood hoort in het menu van herkauwers niet thuis!
Graag willen wij u het één en ander uitleggen over de ingewikkelde spijsvertering van herkauwers zodat u begrijpt waarom het geven van brood aan herkauwers nadelig is voor de gezondheid van de dieren. 
 
De spijsvertering van herkauwers.
Herkauwers, zoals runderen, geiten, schapen en herten, bezitten een “samengestelde maag”, in tegenstelling tot andere dieren zoals bijvoorbeeld paarden, varkens, honden en katten, die een enkelvoudige maag hebben.
Een samengestelde maag is een maag die bestaat uit 4 gescheiden compartimenten (pens, netmaag, boekmaag en lebmaag) die elk een ander onderdeel van de vertering verzorgen. De spijsvertering verloopt bij herkauwers dan ook wezenlijk anders dan bij dieren met een enkelvoudige maag. Herkauwers zijn in staat (en hebben dat ook nodig) om grote hoeveelheden van zeer vezelig voer te verteren, zoals gras en hooi. Terwijl de meeste dieren zuren en enzymen in hun maag gebruiken voor de spijsvertering, maken herkauwers gebruik van een zeer uniek fermentatieproces dat het voer in nuttige voedingsstoffen opsplitst.
Dit 2-4 dagen durende proces vindt plaats in de pens onder invloed van een mix van bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Deze complexe spijsvertering vraagt om een specifieke voeding, namelijk vezelig voer ( gras, hooi, kuilvoer) om de kwetsbare balans tussen micro-organismen in de pens niet te verstoren.
 
Drie redenen waarom brood slecht is voor de gezondheid van herkauwers.
 • Brood verstoort de kwetsbare balans tussen de micro-organismen in de pens. De dieren kunnen hier erg ziek van worden door gasophoping in de pens ( helaas hebben we dit eind december meegemaakt bij onze 3 Nubische geiten waarbij inroepen van de dierenarts nodig was) en ze kunnen er zelfs aan dood gaan.
 • De dieren zijn sneller verzadigd en eten daardoor minder hooi en ander kwalitatief goed voer.
 • Brood is voor herkauwers een echte “dikmaker” ( een dikmaker zonder enige voedingswaarde voor de herkauwers). Ook te dik zijn beïnvloedt de gezondheid van de dieren nadelig (gewrichts- en vruchtbaarheidsproblemen en moeilijkheden met de bevalling). 
   
  Wat u wel kunt voeren zonder nadelige gevolgen voor de dieren.
   
  Groenvoer!!
  In het bijzonder:
 • worteltjes, eventueel met loof.
 • groene onbespoten groentes (geen sla, uien,aardappelschillen en keukenafval)
 • stukjes appel (geen hele appel, deze wordt heel ingeslikt en kan voor verstikking zorgen.
 • lang gras, dus geen gazon gras.
 • kool- en bloemkool blad. 
  Wij hopen u hiermee een inzicht gegeven te hebben in de complexe materie van de voeding. We hebben zeker niet te intentie om u te belemmeren om een bezoek te brengen aan de dierenweide. Dit schrijven is bedoeld om de gezondheid van de dieren te bevorderen en om u een inzicht te geven hoe we dit samen het beste kunnen doen.
  We weten zeker dat de dieren u blijven verwelkomen als u een bezoekje aan de dierenweide brengt..
   
  Bron: nieuwsbrief Stichting Veldweide
   

Uitbreiding weide

Februari 2013: Het bestuur heeft bij de gemeente Zutphen toestemming gevraagd om de weide uit te mogen breiden. Dit betreft de groenstrook bij de parkeerplaats aan 't Spiker. Het betreft een uitbreiding van ongeveer 85 m². Omdat we binnen de huidige weide af en toe stukken af willen zetten (voor o.a. inzaaien gras, apart zetten dieren) omt dit extra stuk goed van pas.

Website beheer en maken nieuwsbrief

Het bestuur is op zoek naar:  
 iemand die verstand en tijd heeft om de website (mede) te onderhouden. De website is geschreven in Joomla (voor de insiders).
De nieuwsbrief wordt gemaakt in "Mailchimp". Ook voor deze activiteit is het bestuur op zoek naar iemand die hem kan en wil maken.
Graag aanmelden bij het secretariaat. Momenteel wordt hij door een van de bestuursleden gemaakt en onderhouden, maar mocht er sprake zijn van uitval door bijvoorbeeld ziekte, dan heeft het bestuur een probleem!

Mededelingen
Het bestuur heeft de afgelopen maanden gebrainstormd over plannen voor dit jaar. Er zijn verschillende acties ondernomen en plannen gemaakt om onze weide nog aantrekkelijker te maken. Onder andere de volgende acties:
* subsidie aanvraag gedaan bij de H.A.ND . Dat heeft ook dit jaar weer € 550,-- opgeleverd voor de aankoop van een bosmaaier.
* subsidieaanvraag doen bij het Oranjefonds.
* subsidieaanvraag doen bij de Rabobank Graafschap-Noord. De leden van deze bank kiezen in september welke aangeboden projecten in aanmerking komen voor subsidie. Nadere informatie volgt hierover later. 
* Er is een aanvraag ingediend bij  NLdoet op 15 en 16 maart 2013. Dit zijn vrijwilligersdagen. Als project is aangemeld het onderhoud van de weide zoals planten van bomen en struiken, egalisatie (regel naar boven gehaald) van de weide, verwijderen van onkruid en reparatie van hekwerk. Er is ons een toezegging gedaan van € 450,=.

Voederbak
Nu weer een door een vrijwilliger gemaakte voederbak!

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Walter de Zwart: Ooyerdreef 37 (0575-470587, 06-18096683)
Herman Strijdveen: ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen: Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann: Bieshorstlaan 31 (0575-514098)
Hans van Geel: 't Spiker 33 (0575-523470, 06-18607431)

 

Copyright © 2013 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.