Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 31

Bouw van schuur voltooid.

De vrijwilligers van de Dierenweide ’t Spiker te Warnsveld hebben een prachtige schuur gebouwd. Deze schuur wordt gebruikt voor de opslag van gereedschap, voer en hooi. Dit alles was tot heden opgeslagen in de “Spikerstal”. De verzorgers en ook het bestuur vonden dat door het volproppen van de “Spikerstal” het steeds moeilijker werd om de dieren goed te kunnen verzorgen.

Daarom kwam het idee bovendrijven om een schuur erbij te bouwen.
Het bestuur is hierbij voortvarend te werk gegaan. Ze hebben sponsoren gevonden die bereid waren om een éénmalige bijdrage te geven om de schuur te kunnen bouwen. Dit is gebeurd in geld en in giften in natura.

Het bestuur heeft de instelling om de donaties die jaarlijks binnenkomen van onze donateurs te gebruiken voor de exploitatie van de weide. Deze donaties worden gebruikt voor het aankopen van krachtvoer, hooi, dierenartskosten en andere vaste kosten zoals onderhoud, afschrijving, bankkosten, verzekeringen enz.

De schuur is opgebouwd in dezelfde stijl als de “Spikerstal”. Omdat duurzaamheid hoog in ons vaandel staat zijn de wanden weer gemaakt met potdeksel werk van inlandse Douglas planken. De zwarte verf is waterdragend en in overeenstemming met de zwarte verf van de “Spikerstal”. Door deze aandachtspunten willen we het milieu zo weinig mogelijk belasten wat overeenkomt met de doelstelling van de stichting.
Daardoor zijn beide gebouwen in harmonie met elkaar en een sieraad voor de omgeving.

(Voor meer foto's van de bouw zie de website: www.dierenweidehetspiker.nl )
 

Vleermuizen

De aanwezige verzorgers van de dierenweide die werkzaam waren bij de nieuwe schuur, kregen bezoek van Karin Wopereis van Econsultancy uit Doetinchem. Zij had opdracht gekregen om plekken te zoeken voor 7 vleermuiskastjes.

Zij vertelde de beide verzorgers dat i.v.m. de toekomstige afbraak van een aantal woningen tegenover de Lidl, waar vleermuizen huizen, er alternatieve nestruimte voor deze vleermuizen gezocht moest worden. Bewoners van de Breegraven hadden aangegeven dat de dierenweide wel een geschikte plek daar voor zou zijn.
De beide verzorgers hebben (na overleg met een bestuurslid) toestemming gegeven om 2 nestkastjes op te hangen.

De vleermuizen eten o.a. vliegen, dus dat is alleen maar goed voor de dieren in de stal.
De nestkastjes zijn op vrijdag 11 september opgehangen. Zij hangen aan de buitenkant van de stal onder de overkapping. Eéntje aan de voor- en ééntje aan de achterkant. Hopelijk worden ze nu gauw in gebruik genomen door de vleermuizen.

Dit alles past perfect in de doelstelling van de dierenweide. Zij willen aandacht geven aan alles wat groeit en bloeit.

  Bestuur Stichting Vrienden Dierenweide ’t Spiker
Hans van Geel (voorzitter): 't Spiker 33 (0575-523470, 06-
19885940)
Herman Strijdveen (secretaris): ’t Spiker 5 (0575-572140, 06-22202964)
Hans v/d Veen (penningmeester): Oranjelaan 30 (0575-520986, 06-55712372)
Mirjam Abelmann (lid): Bieshorstlaan 31 (0575-514098)

Martin van der Jagt (lid): Prunuslaan 2 (0575-570592, 06-42752550) 

Secretariaat:
Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker
't Spiker 5 
7231 JK Warnsveld

Iban rekeningnummer: NL 86 RABO 0166 8761 43
t.n.v. Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker 
 

Copyright © 2015 Stichting Vrienden Dierenweide 't Spiker, All rights reserved.