Copy
Bekijk deze mail in je browser

Beste lezer,


Nederland wordt geraakt door het Coronavirus (COVID-19). Wij krijgen regelmatig vragen van leden hoe hier mee om te gaan. Op onze website lees je hoe wij met de maatregelen omgaan.

Het Coronavirus leidt bij veel mensen tot zorgen en vragen en, nu sociale onthouding en zelf isolatie worden toegepast, tot extra onzekerheid en eenzaamheid. Harteraad biedt daarom extra dienstverlening aan via de Harteraadlijn. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 10.00-17.00 uur en woensdagavond van 19.00-21.00 uur op 088-1111661.
Ook het Rode Kruis heeft een telefoonnummer geopend voor mensen die zich zorgen maken over het Coronavirus. Zij zijn 24 per dag bereikbaar op 070-4455888.

Geannuleerde activiteiten

Als gevolg van de recente maatregelen om verspreiding van het virus te beperken, hebben wij besloten alle activiteiten tot en met juni 2020 niet door te laten gaan. Wij vragen jullie begrip hiervoor.

Het betreft de volgende activiteiten:
  • Workshops van Irma Hoen van 28 maart te Assen, 18 april te Apeldoorn en 13 juni te Den Bosch
  • Algemene Leden Vergadering op 17 april in Soest
  • Kidsdag op 16 mei in Plaswijckpark te Rotterdam
  • Informatiebijeenkomst voor volwassenen in het AMC en Midzomerfeest voor volwassenen op 20 juni
Degenen die zich al hadden aangemeld (en betaald) voor de Kidsdag krijgen hun geld terug.

Indien de omstandigheden dit toelaten zullen wij een deel van deze activiteiten doorschuiven naar het najaar.

Financieel Jaarverslag 2019 en Activiteiten Jaarverslag 2019

Voor de uitvoering van onze activiteiten ontvangen wij naast de contributie van onze leden, subsidie van het ministerie VWS. Na afloop van het jaar moeten wij aan de subsidiegever rekening en verantwoording afleggen over ons gevoerde (financiële) beleid en activiteiten. Ook dienen wij binnen 6 maanden na afloop van het jaar de leden om goedkeuring van de jaarstukken te vragen tijdens een Algemene Ledenvergadering (ALV). Als gevolg van de maatregelen rondom het Coronavirus en het niet doorgaan van de ALV op 17 april a.s. zullen wij op een andere wijze goedkeuring voor de stukken vragen. Middels een aparte mailing worden jullie daarover verder geïnformeerd.

Xeltis in Eindhoven helpt met oplosbaar hartklepje achttien hartpatiëntjes

Wat is er mooier dan zieke kinderen helpen? Xeltis in Eindhoven geeft met zijn regeneratieve hartklep al achttien kinderen een normaal leven. Lees hier verder in het Eindhovens Dagblad.

Sinus magazine

Eind maart wordt de Sinus (ons kwartaalmagazine) verzonden. Mocht je geen Sinus hebben ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar en wij zenden een exemplaar toe.

Lotgenoot gezocht

Lotgenoot gezocht
Emy zoekt een lotgenoot. Ze is 16 jaar, geboren met HLHS (eenkamerhart) en is gek op koken. Ze zit in de 3de klas van de kookschool Hubertus & Berkhoff in Amsterdam. Wil je met haar in contact komen? Neem contact op met ons secretariaat.

Ledenvoordeel: gratis Onbeperkt Leven Pas

Onbeperkt Leven biedt alle bestaande en nieuwe leden van de PAH een gratis digitale Onbeperkt leven Pas aan. Met deze pas kunnen de leden (en hun gezinsleden) gebruik maken van de inmiddels ruim 800 aanbiedingen. Lees hier meer over Onbeperkt Leven en hoe je een persoonlijke pas kunt aanvragen.

Belastingaangifte 2019

Een handicap of ziekte levert vrijwel altijd een stapeling van kosten op. U betaalt bij voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kunt u terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak gebruik van de aftrek van zorgkosten! Op onze website vind je hier alle informatie.

Mail ons!

Wil je in contact komen met een lotgenoot? Heb je een vraag in verband met je hartafwijking of weet je waar er een interessante bijeenkomst is? Wil je jouw succesverhaal met ons delen? Mail ons!
Facebook Facebook
Twitter Twitter
Website Website
Copyright © 2020 PAH, alle rechten voorbehouden.


Ontwerp en uitvoering: Mug in Vorm - Amsterdam, www.muginvorm.nl

Je kunt je gegevens hier updaten of hier afmelden.
Email Marketing Powered by Mailchimp