Copy
Prázdninová škola Lipnice, o. s.
 

Nezobrazuje se vám e-mail správně?
Přečtěte si ho ve svém prohlížeči.

Pro korektní zobrazení obrázků musíte povolit jejich zobrazování.

WIFICS 
Česko-Slovenský zážitkový kurz určený přímo pro teenagery

Jediný Lipnický kurz, který se tuto sezónu koná skutečně na Lipnici!
 

15. - 24. srpna 2014 + víkend na podzim


Zažij to nejlepší ze starých i nových Zlatých fondů her. Targa Florio, Noční obrazy, Koloseum, Pointilismus, Aréna...
Navazujeme na slavné kurzy Prázdniny, Loading a GO! Ale hledáme také úplnÄ› nové cesty. PÅ™ijede host z volební kampanÄ› nového slovenského prezidenta Andreje Kisky? Dramaturg z ÄŒeské televize? Filosof? Jací budou další zajímaví hosté?

Hledáme mladé lidi od 16 do 19 let.
Kurz stojí 4 990 czk
Pokud je pro Tebe cena jedinou překážkou v přihlášení, můžeš si požádat o opravdu výraznou finanční dotaci. Je Ti 20? Řekni o nás svým kamarádům studentům.

Odkud kráčíš a kam směřují Tvoje kroky?
Ani google nemá odpovědi na všechny otázky. Některé věci si musíš zažít.
Legendární Lipnický lom. Dřina a pot. Dotyk dna. Smích i napětí. Různé úhly pohledu. Chuť bahna, vůně lesa, pomocná ruka, když ji potřebuješ. Odpovědi, ale i další otázky. Inspirace a zamyšlení. Stále však Tvoje vlastní volba.
Chytáš signál? Připoj se!

Podívej se na náš vlastní web
wifics.cz,
nebo na
facebook.com/KurzWifiCS,
na jakékoli dotazy se těší šéf kurzu Tomáš Pešek (
tomas.pesek@plusko.net).

Těšíme se na Tebe!

NEDIV SE
Improvizace je radiální akt svobody

Při improvizaci zcela samozřejmě otvíráš dveře náhodě, což je očistné.
ÄŒistit je tÅ™eba. . .

 

7. – 11. 5. 2014. 


Kurz NeDivSe bude zaměřen na improvizaci - na to být a užít si „TADY a TEĎ“.
A to nejen z pohledu divadelního.
 Pohyb, hudba, slovo, výtvarno a osobní příbÄ›h …
Improvizace je ale zasazená do kontextu zážitkového kurzu. Jde tedy o kurz s jasnou dramaturgií, kdy napÅ™ed nabízíme určitou strukturu a učíme se improvizovat – paradoxnÄ› podle pravidel. Potom už necháváme jednat tvoÅ™ivost a improvizační schopnosti aktérů kurzu – a to je tým ve spojení s ÃºÄastníky. Na konci je společný zážitek a umÄ›ní improvizace … Flow… Akce a reakce… Radost.. Klid.. SoustÅ™edÄ›ní…
A co se týká plánů týmu … Chceme postupně setřít roli účastnickou a tu tzv. instruktorskou. Být spíš průvodci a současně i aktéry – jde o společný zážitek a dobrodružství, kdy opravdu předem nevíme, kam přesně cesta vede. Protože bychom se připravili o překvapení a možnosti, které tu jsou..

Co mohu jako účastník tedy od kurzu čekat?
Je to prostor pro zastavení, soustÅ™edÄ›ní se na sebe a rozvoj vlastní schopnosti improvizovat – tam, kde na to nejsem pÅ™ipraven, otevřít se různým možnostem, jít po neznámé cestÄ› – sám, s nÄ›kým, se vÅ¡emi…
 
Začínáme už za mÄ›síc ve vlídném prostÅ™edí Orlických hor, v dobré společnosti a pohodÄ›.
Kurz bude AKČNÍ i RELAXAČNÍ.
V tradičních kvÄ›tnových svátcích Vám stačí případnÄ› jen 2 dny dovolené. 


http://www.psl.cz/nedivse
 

VNITŘNÍ OHEŇ

Tradiční dlouhý kurz o nejvÄ›tším Å¾ivlu v nás

ZemÄ› - Voda - Vítr ... VnitÅ™ní oheň!
 

30.6. - 11.7. 2014

 
Na ohni nás facinuje jeho dravost, energie, nabuzení nÄ›co dÄ›lat a zprostÅ™edkovanÄ› - co pÅ™erůstá do radosti ze života. A radosti ze života není nikdy dost a tak byla volba jasná a zrodil se VnitÅ™ní oheň.
ÄŒlovÄ›k tak nÄ›jak cítí, že nÄ›co takového je, že to zažívá. Záblesky ohnÄ› v naÅ¡ich každodenních cestách nenechat pÅ™icházet jen tak nahodile, ale mít vÄ›domí o tom, odkud se berou a mít možnost vytvoÅ™it si dostatek podpalovačů a paliva. Aby si človÄ›k ve výsledku mohl dopřát více šťávy a radosti. Aby ho život bavil...

Když se vytváří vatra, jsou k tomu zapotÅ™ebí různorodé nástroje a materiály. A tak i tým kurzu je různorodý. Éterické víly, orvávací gerojové, kreativní ruce, explozivnÄ› extrovertní neřízené stÅ™ely, hravé oči a pÅ™emýšlivé hlavy. To vÅ¡echno dohromady vytváří magma svého druhu, které vÅ™e a šíří se vÅ¡emi smÄ›ry.
Pyyromanská výbava Par Excellence!
VnitÅ™ní oheň má nakročeno k dvanácti plamenným dnům, které budou mít drajv, sílu a smysl.


Zapalte se s námi!

www.psl.cz/vnitrni-ohen
 

NA HRANÄš 2014 - video ZDE!


NA HRANÄš 2014
 

11.6. - 15.6. 2014

 
Na hraně je kurz pro ty, co si myslí, že už je nepřekvapí ani oni sami.
Pro ty, co mají pocit, že si už zažili.

Každý chce zažít nÄ›co výjimečného. Ne každý na to má 14 dní. 
Na hraně je intenzivní čtyřdenní zážitkový kurz.
Zinscenujeme vesmír, ve kterém si osaháte vlastní hranice a zahlédnete možnosti, co se skrývají za nimi. Kde jsou hranice toho, co si dovolíte udÄ›lat? A na co si vůbec dovolíte pomyslet?

Na hranÄ› je experiment.
Vytvoříme takové prostředí, ve kterém si dovolíte otevřít se intenzitě okamžiku, vystoupit na hranu fantazie. Na hranu toho, co jste se zatím neodvážili udělat.

Na hraně je destilát.
Za čtyři dny nabízíme stejně intenzivní zážitky, ke kterým jsme se na jiných kurzech dopracovávali dvakrát tak dlouho.

Na hraně je možné cokoli.
Začíná tam konec a končí začátek. Na hraně je moment, kdy se nadechneš a mění se svět.

www.psl.cz/na-hrane
 
Přispějte na rozvoj vzdělávání
Vaším darem podporujete zdravý rozvoj české a evropské společnosti.

Podpořte naše vzdělávací kurzy.
Darováním  300 Kč zaplatíte stravné a ubytování pro žáčka ZÅ  na jeden den na kurzu.
Darováním 600 Kč zaplatíte dítěti celý jeden kurzoden.


Darujte bezpečnÄ› 
Proč dávat peníze na vzdělávání?
Víme, že odpovÄ›dí a argumentů proč nedat nebo dát jinam je mnoho. Vždy záleží na úhlu pohledu a preferencích jednotlivců. Lidé se již naučili dávat drobné nebo vÄ›tší finanční prostÅ™edky na opuÅ¡tÄ›né dÄ›ti, dÄ›tské domovy, ekologické, rozvojové a humanitární projekty. Je to skvÄ›lé, zajímavé, potÅ™ebné a atraktivní. 

Prázdninová Å¡kola Lipnice je organizace poskytující neformální vzdÄ›lávání. Je to  Å¾ivelná organizace, která má své struktury, svoje zamÄ›stnance, vypracovanou metodiku práce i propracovaný systém zpÄ›tné vazby a vnitÅ™ního rozvoje. StejnÄ› tak má propracovaný systém interního vzdÄ›lávání instruktorského sboru. Plní svou funkci ve společnosti profesionálnÄ›. Svými aktivitami otevírá oči, pomáhá v seberozvoji nebo poskytuje nové nadechnutí mnohým z nás ve vÅ¡ech vÄ›kových kategoriích.

Uvědomujeme si, že řada lidí nevidí moc důvodů, proč nás podpořit. Vždyť vzdělávání u nás v ČR nějak funguje, životy chudobou, válkou nebo hladem ohrožených lidí nezachraňujeme a krom toho se za naše kurzy přece platí.

Ano, platí, a cena roste. Neroste však s cílem většího zisku - cena roste kvůli růstu cen ubytování, stravy a materiálu. I když se snažíme držet vyrovnaný rozpočet a lektorné na minimu, PŠL na řadu kurzů doplácí.

Ne, životy přímo nezachraňujeme. My se naopak snažíme lidi učit a přimět k tomu, aby si byli vědomi svého chování, jeho důsledků i jeho rizik. My se snažíme ohrožení životů předcházet.

Ano, vzdělávání v republice funguje. Jenomže my ho doplňujeme. Koho učí ve škole pokoře, sebenaslouchání, lásce, spolupráci, přátelství a ochotě?

My neÅ™ešíme vzniklé problémy společnosti, my se snažíme společnosti sloužit, a tak problémům pÅ™edcházet. 

Tak jako jiná občanská sdružení jsou závislá na podpoře lidí, potřebujeme ji i my.

PotÅ™ebujeme vás a vaÅ¡e pravidelné dary. 
Pomozte.
Facebook PÅ L
Facebook PÅ L
Web PÅ¡l
Web PÅ¡l
E-mail
E-mail
Copyright © 2014 Prázdninová škola Lipnice, o. s.,
Všechna práva vyhrazena.


Pokud nechcete dostávat Kurýra, odhlaste se,    Máte novou adresu? Obnovte si údaje v naÅ¡em mailinglistu

Email Marketing Powered by Mailchimp