Copy
View this email in your browser
Nådens Mission Stockholm - Nyhetsbrev augusti 2020

Pastorn har ordet

Vilken religion tillhör du? Den frågan tycks bli allt svårare att svara på för många. Tidigare brukade man oftas säga att man identifierar sig med någon av de etablerade världsreligionerna.

Idag är det mer och mer vanligt att folk vill stå utanför dessa etablerade trosåskådningar. I Sverige och andra västländer finns det fortfarande en del människor som håller fast vid någon form av kristen tro. För de flesta så är dock Gud, om han ens existerar, opersonlig, ungefär som en ”andlig kraft” som kan formas efter eget tycke. 

Den sociala rättvisereligionen 

Vilken religion håller sig då folk till idag och kanske särskilt de unga? Det primära ”trossystemet” tycks vara den ”sociala rättvisereligionen”. Alla vill se rättvisa skipas i orättvisa situationer där olika folkgrupper tycks förtryckas. Detta är naturligtvis en god målsättning. Motiven och metoderna för att åstadkomma detta är dock mycket tveksamma. Förstår vi som fallna syndiga människor ens vad rättvisa betyder, speciellt från ett gudomligt perspektiv? 

Interimetik 

En rättvis värld har varit något människor längtat efter sedan människans fall. Bibeln säger att detta kommer att bli verklighet när Kristus återvänder till jorden och sätter upp sitt tusenåriga rike (Ps 45:4–7; Jes 9:6–7; Jer 33:15:21). Vi är dock inte där ännu. I Bergspredikan (Matt 5–7) undervisar Kristus oss om hur vi ska uppföra oss i ”mellanspelet”, det vill säga under tidsperioden mellan Herrens första och andra tillkommelse, en slags ”interimetik” skulle man kunna säga. Människan är ofta benägen att visa upp den goda sidan av sitt kött genom att uppvisa ett gott yttre beteende (Gal 6:12). Verklig och bestående förändring kräver dock både pånyttfödelse och den Helige Andes inneboende (Joh 3:3-8; Joh 16:13; 2 Kor 5.17). 

Alla människor har samma värde 

Från människans begränsade och förvrängda synvinkel så är livet inte rättvist. Från Guds perspektiv så är livet rättvist, eftersom vi alla fått ett mått av tro som hjälper oss att gensvara till Frälsaren. Inte alla människor har samma antal gåvor, talanger och naturliga förutsättningar (Matt 25:14–30; Lukas 19:11-27). Detta stämmer också vad gäller kristna (Rom 12:3–8; 1 Kor 12:1–11). Det handlar inte om vad vi har utan om vad vi gör med det som vi har, vare sig det är lite eller mycket. Detta utgör också grunden för Guds framtida dom. Alla människor har lika värde men alla är inte lika när det gäller design, kallelse, ansvar och mänsklig begåvning (1 Kor 7:17-24; Gal 3:28; Heb 13:17; 1 Pet 2:13-14). 

Män och kvinnor 

Män och kvinnor har exempelvis samma värde men är olika i sin design (1 Mos 1:26-28). Mannen bär ansvaret för att beskydda och försörja familjen (1 Mos 2:15; 2 Tess 3:10; 1 Tim 5:8). Kvinnan är kallad till att ta hand om hemmet och uppfostra barnen (Ords14:1; Titus 2:4–5). 

Gammal och ung 

Unga och gamla har också samma värde men är inte lika när det gäller auktoritet, befattningar och roller (3 Mos 19:32; Prov 20:29; 1 Kung 12:13-14; Ef 6:1–4). Vad de unga inte har idag kommer de att få imorgon (auktoritet och inflytande). Vad de gamla brukade ha har de inte längre (fysisk styrka och vitalitet). Ingen generation är sämre lottad än en annan. Vidare så kan ingen generation behålla något i detta livet.  

Rik och fattig 

Slutligen så vet vi att en del människor är födda med silversked i mun medan andra tycks sakna till och med det mest elementära i livet. Som kristna så är vi kallade att lindra lidandet för dem som är sämre lottade, om och när det bara är möjligt (2 Kor 8:9; Gal 2:10). Vi har dock inget löfte om rättvisa och jämlikhet i detta liv, åtminstone från vårt mänskliga perspektiv (Matt 26:11; Jak 5:1–6). Det kommer dock en tid då fullkomlig rättvisa kommer att manifesteras i hela världen (Jes 11:3–5). 

Försök inte göra rakt det som Gud gjort krokigt 

Tyvärr så måste vi inse att den nya sociala rättvisereligionen är en attack både på hur Gud har utformat sin skapelse och på hans kärlek och omsorg för hela mänskligheten. Livet utan Gud är extremt komplicerat. Den fallna människan kan inte förstå livet (Pred 8:7–8, 16–17). Även för troende kan det ibland vara svårt att få rätsida på saker och ting (Pred 7:14-15). 
Jesus Kristus är vårt enda hopp 

Det finns bara en som kan räta ut det som är krokigt, Herren Jesus Kristus. Medan han var på jorden hade han ingen formell religion och han trodde på social rättvisa. Han definierade den dock annorlunda. I dessa tider, i egenskap av den Levande Frälsaren, är han den ende som kan åstadkomma rättvisa och han kommer göra det – i sin tid och på sitt sätt. Detta är vår tröst i dessa turbulenta tider, eller hur?  
 
P. Mikael Toll

Kontakt: stockholm@ggwo.se
Dela Dela
Skicka vidare Skicka vidare

Till minne av pastor Jorma Immonen (1947–2020)


För en månad sedan fick jag höra om pastor Jormas befordran till sin himmelska boning. Vi kände varandra under många år. Jag träffade honom på 80-talet. Han var redan då en veteran i våra kretsar då han var en av de första personerna som P. Schaller och teamet mötte i Finland i mitten på 70-talet. Vi fann varandra omedelbart eftersom vi hade många gemensamma intressen, värderingar och idéer.
Urtypen för Greater Grace  

I mina ögon var P. Jorma på något sätt urtypen för allt vad Greater Grace står för. Alla underbara värderingar och övertygelser som vi har och värderar högt var på många sätt personifierade i honom. Läran, själavinningen, bönen, församlingslivet och mycket annat var inte bara teoretiska termer i hans liv. De var snarare djupt rotade personliga övertygelser som han levde ut i sin dagliga vandring med Frälsaren. Han var en ivrig försvarare av den lära, tro och vision som en gång gavs till oss genom P. Stevens, P. Schaller och andra, vilka han storligen uppskattade och ärade för deras arbete i kärlek bland de troende.

Dyster diagnos

Våren 1993, under deltagandet i en Europakonferens, hörde jag för första gången att P. Jorma hade blivit diagnostiserad med Parkinsons. Pastor Stevens och en grupp överlåtna pastorer lade sina händer på honom och bad för hans helande. Gud kunde naturligtvis ha helat honom men det var uppenbarligen inte Guds vilja för P. Jorma. Istället ville Herren förhärliga sig själv på ett helt annat sätt i denna Gudsmans liv. Under hans sjukdomsperiod, som varade nästan tre årtionden, så hörde jag honom aldrig klaga över något. Han anklagade inte heller Gud för sin svåra situation. Tvärtom så var han alltid positiv och prisade Gud genom sjukdomens alla stadier. Precis som aposteln Paulus så var han stark då han var svag. På ett fantastiskt sätt sken Guds härlighet genom detta, mänskligt talat, svaga lerkärl.   

Berikande besök

Under hans många år i Åbo (han startade kyrkan där 1984) besökte jag honom och hans underbara församling där i sydvästra Finland åtskilliga gånger. När jag var på plats spenderade vi alltid tid med att tala om Bibeln och den världsvida vision som vi hade gemensamt. Han delade villigt sin pulpet med mig och uppmuntrade mig alltid att predika Guds Ord i tid och otid. Ofta, som brukligt är i Finland, badade vi bastu, tills hans hälsa inte längre tillät det. De sista åren i sitt liv var han fysiskt svag men andligt stark. Trots sina fysiska begränsningar så ringde han mig ofta för att säga hej och be tillsammans.

Föredömlig fru

P. Jorma gifta sig med sin Tiina i Lenox, Massachusetts, 1983, alltså för 37 år sedan. Hon hjälpte och stöttade honom på ett otroligt sätt ända till slutet. Vilken beundransvärd insats – TACK TIINA! Hennes belöningar vid Bemasätet kommer att vida överglänsa även de mest överlåtna missionärerna och de största världsevangelisterna. Låt oss komma ihåg henne i våra böner. Det är det minsta vi kan göra, eller hur?

Blick på missionsfältet


På ett eftersnack nyligen nämnde någon något som är värt att reflektera över. Personen sa att jag är så trött på att höra ”jag bryr mig inte för detta är sista tiden”. Det är dessvärre ofta inställningen bland kristna när det gäller till exempel det moraliska förfallet i samhället. Tyvärr så smyger sig samma inställning in bland oss när det gäller evangelisation och mission. Varför bry sig om detta är den sista tiden, resonerar vi kanske ibland. Givetvis så är det inte så vi ska tänka och leva. Även om den rådande situationen begränsar oss på vissa sätt så är bönens möjligheter gränslösa. Vi har möjligheten att puckla på atmosfären genom förbön tills vi, om Herren vill och vi får leva, kan resa och rör oss fritt igen. Här hittar ni bönekalendern för augusti månad.  
100 år av ”Anden” – då behövs inte reformationen längre

Jag skriver detta fullt medveten om att det kan uppfattas både dömande och provokativt. Min önskan är självklart att det inte ska upplevas så. Det är dock något som jag vill lyfta fram och som är väldigt viktigt i dessa dagar...
Läs mer...

Gudstjänst läggs ut på youtube och facebook

Vi har börjat ses igen på Pumpan. kontakta stockholm@ggwo.se för mer information.

Se inspelade Gudstjänster på facebook och Youtube! Varje söndag då vi ses så sänder vi live på Facebook och vi lägger även ut den predikan på Youtube lite senare.

Predikan på Engelska lägger vi ut på Youtube runt kl 18 varje söndag. 
Facebook
YouTube

Kommande händelser

På grund av rådande situation är det många som väljer att ställa in internationella konferenser och träffar. Vi hoppas snart kunna lägga in event och internationella konferenser i kalendern igen. 
Nådens Mission på facebook
Website
YouTube
Copyright © *2020* *Nådens Mission*, All rights reserved.

Mejla oss på: stockholm@ggwo.se

Här kan du välja att avregistrera dig från dessa utskick.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nådens Mission · LARS FORSSELLS GATA 34 · Stockholm 11215 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp